Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners en is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad stelt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid vast: wat willen we bereiken in Aalsmeer en wat gaan we daarvoor doen? Daarnaast controleert de raad of het college van burgemeester en wethouders dat beleid goed uitvoert.


De gemeenteraad heeft daarmee dus drie belangrijke rollen:

  • Volksvertegenwoordiging
  • Kaderstellen
  • Controleren
    De gemeenteraad van Aalsmeer bestaat uit 23 raadsleden van 7 verschillende politieke partijen. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

De raadsleden worden elke vier jaar gekozen door de kiesgerechtigde inwoners. Met hun stem bepalen inwoners dus de samenstelling van de gemeenteraad.

Elke fractie mag maximaal twee commissieleden benoemen, die de fractie ondersteunen.
Commissieleden mogen het woord voeren in de beeldvormende en oordeelsvormende commissies, maar mogen niet deelnemen aan de raadsvergadering. Zij hebben dus geen stemrecht in de raad.