Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Moties

Duurzaam maaibeleid

ID

490

Ingediend

10-11-2022

Agendapunt
3.Raad (besluitvormend) 2022 (8. Moties vreemd aan de orde van de dag)
donderdag 10 november 20:00 tot 23:00
Raadzaal
Titel

Duurzaam maaibeleid

Status

Aangenomen

Raadsleden
  • Fransen, R.P. (GroenLinks)
Fractie
  • GroenLinks
Portefeuillehouder

Kuin, D.

Toelichting

De motie was in eerste instantie ingediend tijdens de raadsvergadering van 3 november 2022 bij de Programmabegroting 2023; tijdens de vergadering ingetrokken om de portefeuillehouder in de gelegenheid te stellen nadere informatie in te winnen.
Tijdens de raadsvergadering van 10 november 2022 wederom ingediend als Motie vreemd aan de orde van de dag.

Voor : 17 (AA/CDA: Harte-v.d.Meer-v.d.Nouland-Buskermolen-Winkels/D66/GL/PvdA
Tegen : 5 (CDA: v.Willegen/VVD)

Einddatum
Stand van zaken
Behandeld

10-11-2022

Datum afdoening
Afgedaan met
Bijlage(s)
Stemmen