Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1b. Commissie Ruimte Oordeelsvormend

dinsdag 13 september 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Toelichting

Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:03:42 - 00:07:39 - D.G. van der Zwaag
 2. Portefeuillehouder:L.B. Kabout
  Aan de westzijde van Kudelstaart wordt het woningbouwplan ‘Westeinderhage’
  Ontwikkeld met de bouw van 267 woningen. Hier kan nog een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de invulling van de lokale behoefte aan woningen. Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van woningbouw van 267 woningen en bijbehorende voorzieningen in Westeinderhage.

  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 29 september 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. om over de ingediende zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen te besluiten overeenkomstig bijgevoegde Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen;
  2. bestemmingsplan ‘Kudelstaart- Westeinderhage, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358. 0358.20A-VG01, gewijzigd vast te stellen conform onderhavig raadsvoorstel;
  3. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het exploitatieplan met planidentificatie NL.IMRO.0358. 0358.20AEX-VG01, gewijzigd vast te stellen conform onderhavig raadsvoorstel;
  4. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 11 juni 2020;
  5. om aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het document ‘Beeldkwaliteitsplan Westeinderhage’ vast te stellen.
  00:07:39 - 00:07:41 - J.G.E. Bouwmeester
  00:07:41 - 00:07:42 - D.G. van der Zwaag
  00:07:42 - 00:07:50 - J.G.E. Bouwmeester
  00:07:50 - 00:08:12 - D.G. van der Zwaag
  00:08:12 - 00:10:35 - J.G.E. Bouwmeester
  00:10:35 - 00:10:40 - D.G. van der Zwaag
  00:10:40 - 00:11:21 - P. Lakerveld
  00:11:21 - 00:11:24 - D.G. van der Zwaag
  00:11:24 - 00:12:41 - F.A. Nisters
  00:12:41 - 00:12:42 - D.G. van der Zwaag
  00:12:43 - 00:13:04 - G.J.H. Winkels
  00:13:04 - 00:13:13 - F.A. Nisters
  00:13:13 - 00:13:14 - D.G. van der Zwaag
  00:13:17 - 00:14:35 - G.J.H. Winkels
  00:14:35 - 00:14:37 - D.G. van der Zwaag
  00:14:37 - 00:16:16 - J. van der Tol
  00:16:16 - 00:16:18 - D.G. van der Zwaag
  00:16:18 - 00:18:56 - J. Keessen
  00:18:57 - 00:19:24 - D.G. van der Zwaag
  00:19:31 - 00:19:46 - L.B. Kabout
  00:19:46 - 00:19:54 - D.G. van der Zwaag
  00:19:54 - 00:19:57 - L.B. Kabout
  00:19:57 - 00:19:59 - D.G. van der Zwaag
  00:19:59 - 00:20:12 - J. Keessen
  00:20:12 - 00:20:28 - D.G. van der Zwaag
  00:20:28 - 00:21:13 - R.P. Fransen
  00:21:13 - 00:21:34 - D.G. van der Zwaag
  00:21:38 - 00:22:20 - L.B. Kabout
  00:22:20 - 00:22:21 - F.A. Nisters
  00:22:21 - 00:22:35 - D.G. van der Zwaag
  00:22:35 - 00:22:45 - F.A. Nisters
  00:22:45 - 00:22:53 - D.G. van der Zwaag
  00:22:53 - 00:22:54 - F.A. Nisters
  00:22:54 - 00:23:13 - L.B. Kabout
  00:23:13 - 00:23:19 - D.G. van der Zwaag
  00:23:19 - 00:23:51 - L.B. Kabout
  00:23:51 - 00:24:03 - D.G. van der Zwaag
  00:24:05 - 00:24:06 - J.G.E. Bouwmeester
  00:24:06 - 00:24:08 - D.G. van der Zwaag
  00:24:08 - 00:24:48 - J.G.E. Bouwmeester
  00:24:49 - 00:24:50 - D.G. van der Zwaag
  00:24:50 - 00:25:36 - J. van der Tol
  00:25:36 - 00:25:38 - D.G. van der Zwaag
  00:25:38 - 00:26:14 - J. van der Tol
  00:26:16 - 00:26:19 - D.G. van der Zwaag
  00:26:19 - 00:26:23 - J. Keessen
  00:26:23 - 00:26:26 - D.G. van der Zwaag
  00:26:27 - 00:26:45 - J. van der Tol
  00:26:45 - 00:26:46 - J. Keessen
  00:26:46 - 00:26:48 - D.G. van der Zwaag
  00:26:48 - 00:28:02 - J. Keessen
  00:28:02 - 00:28:04 - G.J.H. Winkels
  00:28:04 - 00:28:08 - D.G. van der Zwaag
  00:28:08 - 00:28:40 - J.G.E. Bouwmeester
  00:28:40 - 00:28:41 - J.I. Koopmann
  00:28:41 - 00:28:44 - D.G. van der Zwaag
  00:28:44 - 00:28:47 - J.I. Koopmann
  00:28:47 - 00:28:55 - D.G. van der Zwaag
  00:28:55 - 00:29:45 - J.I. Koopmann
  00:29:46 - 00:29:51 - D.G. van der Zwaag
  00:29:51 - 00:30:41 - G.J.H. Winkels
  00:30:41 - 00:30:42 - D.G. van der Zwaag
  00:30:42 - 00:32:08 - J.G.E. Bouwmeester
  00:32:08 - 00:32:09 - G.J.H. Winkels
  00:32:09 - 00:32:13 - D.G. van der Zwaag
  00:32:13 - 00:32:45 - G.J.H. Winkels
  00:32:45 - 00:32:48 - D.G. van der Zwaag
  00:32:48 - 00:34:08 - J.H. Buisma
  00:34:08 - 00:34:09 - G.J.H. Winkels
  00:34:09 - 00:34:14 - D.G. van der Zwaag
  00:34:14 - 00:35:06 - G.J.H. Winkels
  00:35:06 - 00:35:08 - J. Keessen
  00:35:08 - 00:35:10 - D.G. van der Zwaag
  00:35:10 - 00:35:12 - J. Keessen
  00:35:12 - 00:35:15 - D.G. van der Zwaag
  00:35:15 - 00:36:46 - J. Keessen
  00:36:46 - 00:36:48 - J.H. Buisma
  00:36:48 - 00:36:51 - D.G. van der Zwaag
  00:36:51 - 00:37:45 - J.H. Buisma
  00:37:45 - 00:37:47 - J.I. Koopmann
  00:37:47 - 00:37:50 - D.G. van der Zwaag
  00:37:50 - 00:37:59 - J.I. Koopmann
  00:38:02 - 00:38:03 - J. Keessen
  00:38:03 - 00:38:05 - D.G. van der Zwaag
  00:38:05 - 00:38:10 - J. Keessen
  00:38:11 - 00:38:13 - F.A. Nisters
  00:38:13 - 00:38:15 - D.G. van der Zwaag
  00:38:15 - 00:39:06 - F.A. Nisters
  00:39:07 - 00:39:08 - D.G. van der Zwaag
  00:39:08 - 00:39:34 - J.G.E. Bouwmeester
  00:39:37 - 00:40:28 - J. Keessen
  00:40:28 - 00:40:31 - J.I. Koopmann
  00:40:31 - 00:40:39 - D.G. van der Zwaag
  00:40:39 - 00:41:02 - J.I. Koopmann
  00:41:03 - 00:41:04 - D.G. van der Zwaag
  00:41:04 - 00:41:56 - F.A. Nisters
  00:41:56 - 00:41:57 - J.G.E. Bouwmeester
  00:41:57 - 00:42:00 - D.G. van der Zwaag
  00:42:00 - 00:42:20 - J.G.E. Bouwmeester
  00:42:21 - 00:42:22 - G.J.H. Winkels
  00:42:22 - 00:42:27 - D.G. van der Zwaag
  00:42:27 - 00:42:29 - J.H. Buisma
  00:42:29 - 00:42:43 - D.G. van der Zwaag
  00:42:43 - 00:43:13 - G.J.H. Winkels
  00:43:15 - 00:43:25 - D.G. van der Zwaag
  00:43:25 - 00:43:30 - R.P. Fransen
  00:43:30 - 00:43:35 - D.G. van der Zwaag
  00:43:35 - 00:44:11 - F.A. Nisters
  00:44:11 - 00:44:12 - G.J.H. Winkels
  00:44:12 - 00:44:16 - D.G. van der Zwaag
  00:44:16 - 00:44:40 - G.J.H. Winkels
  00:44:40 - 00:44:42 - R.P. Fransen
  00:44:42 - 00:44:46 - D.G. van der Zwaag
  00:44:46 - 00:44:50 - R.P. Fransen
  00:44:50 - 00:44:53 - D.G. van der Zwaag
  00:45:01 - 00:45:16 - J.G.E. Bouwmeester
  00:45:16 - 00:45:17 - F.A. Nisters
  00:45:17 - 00:45:22 - D.G. van der Zwaag
  00:45:22 - 00:45:57 - R.P. Fransen
  00:46:00 - 00:46:01 - D.G. van der Zwaag
  00:46:55 - 00:47:26 - J.G.E. Bouwmeester
  00:47:28 - 00:47:30 - D.G. van der Zwaag
  00:47:30 - 00:47:50 - J. van der Tol
  00:47:50 - 00:48:02 - D.G. van der Zwaag
  00:48:02 - 00:48:05 - J.I. Koopmann
  00:48:05 - 00:48:11 - D.G. van der Zwaag
  00:48:12 - 00:48:24 - J. van der Tol
  00:48:27 - 00:48:28 - D.G. van der Zwaag
  00:48:28 - 00:48:34 - J.I. Koopmann
  00:48:35 - 00:48:36 - F.A. Nisters
  00:48:36 - 00:48:41 - D.G. van der Zwaag
  00:48:41 - 00:48:45 - F.A. Nisters
  00:48:45 - 00:48:50 - J.I. Koopmann
  00:48:50 - 00:48:53 - D.G. van der Zwaag
  00:48:53 - 00:48:54 - J.I. Koopmann
  00:48:54 - 00:48:55 - F.A. Nisters
  00:48:55 - 00:48:57 - D.G. van der Zwaag
  00:48:57 - 00:49:20 - F.A. Nisters
  00:49:21 - 00:49:22 - D.G. van der Zwaag
  00:49:22 - 00:49:50 - G.J.H. Winkels
  00:49:50 - 00:49:51 - J. Keessen
  00:49:51 - 00:49:54 - D.G. van der Zwaag
  00:49:54 - 00:50:43 - J. Keessen
  00:50:43 - 00:51:30 - D.G. van der Zwaag
 3. Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het plan is om op het voormalige schoolterrein van basisschool De Hoeksteen 22 koopwoningen te realiseren. Het doel van de startnotitie is het geven van een ruimtelijk kader en de randvoorwaarden voor het woningbouwplan.

  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 29 september 2022.

  00:54:26 - 00:54:29 - D.G. van der Zwaag
  00:54:29 - 00:58:07 - S.J.R. de Vries
  00:58:07 - 00:58:32 - D.G. van der Zwaag
  00:58:40 - 01:01:29 - R.K. van Rijn
  01:01:29 - 01:02:01 - D.G. van der Zwaag
  01:02:01 - 01:02:52 - J.I. Koopmann
  01:02:53 - 01:02:55 - D.G. van der Zwaag
  01:03:04 - 01:03:51 - G.J.H. Winkels
  01:03:52 - 01:04:02 - D.G. van der Zwaag
  01:04:02 - 01:04:36 - J. de Vries
  01:04:36 - 01:04:37 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:04:37 - 01:04:56 - D.G. van der Zwaag
  01:04:56 - 01:06:07 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:06:09 - 01:06:13 - D.G. van der Zwaag
  01:06:13 - 01:07:11 - J. Keessen
  01:07:12 - 01:07:22 - D.G. van der Zwaag
  01:07:24 - 01:07:30 - J. Keessen
  01:07:30 - 01:07:32 - D.G. van der Zwaag
  01:07:32 - 01:07:35 - J. Keessen
  01:07:35 - 01:07:51 - D.G. van der Zwaag
  01:07:51 - 01:08:00 - J. Keessen
  01:08:00 - 01:08:01 - D.G. van der Zwaag
  01:08:02 - 01:08:08 - S.J.R. de Vries
  01:08:08 - 01:08:17 - D.G. van der Zwaag
  01:08:17 - 01:10:04 - S.J.R. de Vries
  01:10:07 - 01:10:24 - D.G. van der Zwaag
  01:10:24 - 01:10:27 - J. Keessen
  01:10:27 - 01:10:44 - D.G. van der Zwaag
  01:10:44 - 01:10:48 - J. Keessen
  01:10:48 - 01:10:52 - D.G. van der Zwaag
  01:10:52 - 01:10:58 - J. Keessen
  01:10:58 - 01:10:59 - D.G. van der Zwaag
  01:10:59 - 01:11:22 - J. Keessen
  01:11:23 - 01:11:24 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:11:24 - 01:11:29 - D.G. van der Zwaag
  01:11:29 - 01:12:52 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:12:53 - 01:13:34 - D.G. van der Zwaag
 4. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Doel van dit voorstel is om de ontwikkeling van de Green Square in Green Park Aalsmeer tot een hoogwaardig centrumgebied te bevorderen en te voorzien van een actueel planologisch beleidskader.

  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 29 september 2022.

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota van Beantwoording bestemmingsplan en exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West alsmede de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West met planidentificatie NL.IMRO.0358.05AD-VG01 gewijzigd en het exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West met identificatie NL.IMRO.0358.05ADEX-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 8 maart 2021.
  01:17:22 - 01:19:53 - J. Keessen
  01:19:54 - 01:20:07 - D.G. van der Zwaag
  01:20:07 - 01:22:18 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:22:18 - 01:22:34 - D.G. van der Zwaag
  01:22:35 - 01:22:41 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:22:46 - 01:22:51 - D.G. van der Zwaag
  01:22:51 - 01:23:27 - J. de Vries
  01:23:27 - 01:23:38 - D.G. van der Zwaag
  01:23:38 - 01:25:14 - G.J.H. Winkels
  01:25:14 - 01:25:26 - D.G. van der Zwaag
  01:25:27 - 01:25:28 - S.J.R. de Vries
  01:25:28 - 01:28:10 - D.G. van der Zwaag
  01:28:10 - 01:33:11 - S.J.R. de Vries
  01:33:12 - 01:33:13 - D.G. van der Zwaag
  01:33:13 - 01:33:15 - J.I. Koopmann
  01:33:15 - 01:33:26 - D.G. van der Zwaag
  01:33:26 - 01:33:45 - S.J.R. de Vries
  01:33:46 - 01:33:47 - D.G. van der Zwaag
  01:33:47 - 01:34:58 - J.I. Koopmann
  01:35:00 - 01:35:19 - D.G. van der Zwaag
  01:35:19 - 01:35:21 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:35:21 - 01:35:25 - D.G. van der Zwaag
  01:35:25 - 01:36:07 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:36:08 - 01:36:23 - D.G. van der Zwaag
  01:36:23 - 01:37:57 - J. Keessen
  01:37:57 - 01:37:58 - D.G. van der Zwaag
  01:37:58 - 01:38:00 - J. Keessen
  01:38:00 - 01:38:04 - D.G. van der Zwaag
  01:38:04 - 01:38:07 - S.J.R. de Vries
  01:38:07 - 01:38:10 - G.J.H. Winkels
  01:38:10 - 01:40:48 - S.J.R. de Vries
  01:40:48 - 01:40:49 - D.G. van der Zwaag
  01:40:49 - 01:41:28 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:41:28 - 01:41:33 - D.G. van der Zwaag
  01:41:38 - 01:41:39 - S.J.R. de Vries
  01:41:39 - 01:41:41 - D.G. van der Zwaag
  01:41:41 - 01:42:34 - S.J.R. de Vries
  01:42:36 - 01:42:51 - J. Keessen
  01:42:53 - 01:43:29 - D.G. van der Zwaag
  01:43:29 - 01:43:55 - J. Keessen
  01:43:55 - 01:43:59 - S.J.R. de Vries
  01:43:59 - 01:44:06 - D.G. van der Zwaag
  01:44:06 - 01:44:41 - J. Keessen
  01:44:41 - 01:44:42 - D.G. van der Zwaag
  01:44:42 - 01:45:54 - J.H. Buisma
  01:45:55 - 01:46:10 - D.G. van der Zwaag
  01:46:10 - 01:46:12 - S.J.R. de Vries
  01:46:12 - 01:46:13 - D.G. van der Zwaag
  01:46:14 - 01:46:16 - S.J.R. de Vries
  01:46:24 - 01:49:33 - R.K. van Rijn
  01:49:33 - 01:49:38 - D.G. van der Zwaag
  01:49:38 - 01:49:57 - J.H. Buisma
  01:49:58 - 01:50:15 - D.G. van der Zwaag
  01:50:15 - 01:50:20 - J. Keessen
  01:50:20 - 01:50:22 - D.G. van der Zwaag
  01:50:23 - 01:50:25 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:50:25 - 01:50:27 - D.G. van der Zwaag
  01:50:27 - 01:50:46 - S.J.R. de Vries
  01:50:48 - 01:50:53 - D.G. van der Zwaag
  01:50:53 - 01:51:33 - S.J.R. de Vries
  01:51:35 - 01:51:42 - D.G. van der Zwaag
  01:51:42 - 01:51:44 - J. de Vries
  01:51:44 - 01:51:45 - D.G. van der Zwaag
  01:51:45 - 01:52:29 - J. de Vries
  01:52:30 - 01:53:20 - D.G. van der Zwaag
 5. Portefeuillehouder: D. Kuin
  Doel van dit voorstel is om de regels voor de aanleg, instandhouding en verwijdering van kabels en leidingen in en op de openbare grond te actualiseren in het kader van voortschrijdende inzichten, nieuwe ontwikkelingen en een verdere toename van de werkzaamheden in de bodem, onder meer als gevolg van de energietransitie.
  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 29 september 2022.

  Voorgesteld besluit

  De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer 2022 (AVOI 2022) met de
  bijbehorende toelichting vast te stellen.

  01:55:28 - 01:57:06 - G. Holtrop
  01:57:07 - 01:57:27 - D.G. van der Zwaag
  01:57:28 - 01:57:40 - D. Kuin
  01:57:41 - 01:57:48 - D.G. van der Zwaag
  01:57:48 - 01:58:04 - R.P. Fransen
  01:58:04 - 01:58:05 - J.I. Koopmann
  01:58:05 - 01:58:08 - D.G. van der Zwaag
  01:58:08 - 01:58:23 - J.I. Koopmann
  01:58:26 - 01:58:27 - D.G. van der Zwaag
  01:58:27 - 01:58:28 - G. Holtrop
  01:58:28 - 01:58:31 - D.G. van der Zwaag
  01:58:31 - 01:58:57 - S.J.R. de Vries
  01:58:58 - 01:59:23 - G.J.H. Winkels
  01:59:24 - 01:59:25 - D.G. van der Zwaag
  01:59:25 - 01:59:36 - J. de Vries
  01:59:36 - 01:59:42 - D.G. van der Zwaag
  01:59:42 - 01:59:52 - J. de Vries
  01:59:52 - 01:59:54 - D.G. van der Zwaag
  01:59:54 - 02:00:11 - J. de Vries
  02:00:11 - 02:00:18 - D.G. van der Zwaag
  02:00:18 - 02:00:46 - G. Holtrop
  02:00:48 - 02:00:55 - D.G. van der Zwaag
  02:00:56 - 02:01:02 - G. Holtrop
  02:01:03 - 02:01:30 - D.G. van der Zwaag
  02:01:30 - 02:01:33 - G.J.H. Winkels
  02:01:33 - 02:01:35 - D.G. van der Zwaag
  02:01:35 - 02:01:37 - G.J.H. Winkels
  02:01:37 - 02:02:08 - D.G. van der Zwaag