Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2.Commissie Maatschappij en Bestuur

donderdag 13 januari 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Via MS Teams

Voorzitter
Willegen van, D.
Toelichting

De vergadering van de Commissie Maatschappij en Bestuur vindt digitaal plaats en is alleen te volgen via de livestream

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1.1
  Opening door de voorzitter, de heer D. van Willegen
 3. 1.2

 4. 1.3
  Mededelingen van het college
 5. 1.4

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel is het beschikbaar stellen van een krediet van 2,4 miljoen euro om de tijdelijke lokalen van de Jozefschool in de Kloostertuin te vervangen door permanente huisvesting aan de hoofdlocatie van de Jozefschool.
  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2022

 6. 1.5

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Naast de jaarlijkse actualisering heeft dit voorstel tot doel om zichtbare uitingen van verboden organisaties te verbieden, het mogelijk te maken om een veiligheidsrisicogebied aan te wijzen en om de bevoegdheid om proeverijen toe te staan in de APV op te nemen.
  Besluitvorming wordt voorgesteld tijdens de raadsvergadering van 27 januari 2022.

 7. 1.6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om een juiste juridische en maatschappelijke uitvoering te geven aan de motie van 11 november 2021 ‘Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022’.
  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

 8. 1.7

  Doel van dit voorstel is om bedrijven en maatschappelijke organisaties die in 2022 financieel nadeel ondervinden van Corona te ondersteunen. Daarvoor wordt voorgesteld het restant van het door de raad ingestelde Corona noodfonds over te hevelen naar 2022.
  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

 9. 1.8
  Vragenkwartier
 10. 1.9
  Sluiting
 11. 2
  Vervolg Commissie Ruimte en Economie van 11 februari 2022
 12. 2.7

  Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Het doel van dit voorstel is om de gezamenlijke koers voor ruimtelijke ontwikkeling van de MRA en het Rijk, uitgewerkt in het Verstedelijkingsconcept versie 3, grotendeels te onderschrijven.
  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

 13. 2.8

  Portefeuillehouders: W.B. Alink-Scheltema en L.B. Kabout
  Doel van dit voorstel is om een integrale adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en erfgoed in het leven te roepen conform de doelstellingen van de Omgevingswet.
  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 27 januari 2022.

 14. 2.9
  Regionale samenwerking
 15. 2.10
  Sluiting