Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend

donderdag 11 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G. (Greta) Holtrop
Toelichting

Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna.
Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

  00:06:39 - 00:10:05 - G. Holtrop
 3. 1

  00:06:47 - 00:10:05 - G. Holtrop
 4. 2

 5. 3

  00:09:26 - 00:10:05 - G. Holtrop
 6. 4

  00:09:44 - 00:10:05 - G. Holtrop
  00:10:05 - 00:10:40 - R.P. Fransen
  00:10:41 - 00:10:48 - G. Holtrop
  00:10:49 - 00:11:07 - R.P. Fransen
  00:11:08 - 00:12:18 - G. Holtrop
 7. 5

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om de Financiële verordening, de verordening Doelmatigheid en doeltreffendheid, het Treasurystatuut, de Nota reserves en voorzieningen en de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing te actualiseren.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
  00:11:22 - 00:12:18 - G. Holtrop
  00:12:18 - 00:12:33 - J. de Vries
  00:12:33 - 00:13:57 - G. Holtrop
 8. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De gemeente Aalsmeer neemt deel aan het samenwerkingsverband Amstelland Meerlanden overleg. Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarrekening en begroting van het samenwerkingsverband en vast te stellen dat er geen zienswijze op deze documenten wordt ingezonden.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
  00:13:09 - 00:13:57 - G. Holtrop
  00:13:58 - 00:14:02 - E.P. Abbenhuës
  00:14:02 - 00:14:04 - G. Holtrop
  00:14:04 - 00:14:11 - G. Holtrop
  00:14:11 - 00:14:12 - G. Holtrop
  00:14:12 - 00:15:35 - E.P. Abbenhuës
  00:15:36 - 00:15:37 - G. Holtrop
  00:15:37 - 00:15:41 - P.F. van den Nouland
  00:15:41 - 00:15:43 - G. Holtrop
  00:15:43 - 00:16:03 - P.F. van den Nouland
  00:16:03 - 00:16:04 - R.P. Fransen
  00:16:04 - 00:16:05 - G. Holtrop
  00:16:05 - 00:16:08 - J. Keessen
  00:16:08 - 00:16:11 - G. Holtrop
  00:16:11 - 00:16:48 - R.P. Fransen
  00:16:49 - 00:16:58 - G. Holtrop
  00:16:58 - 00:20:29 - G.E. Oude Kotte
  00:20:30 - 00:20:31 - G. Holtrop
  00:20:31 - 00:21:18 - E.P. Abbenhuës
  00:21:21 - 00:21:26 - G. Holtrop
  00:21:26 - 00:22:12 - R.P. Fransen
  00:22:13 - 00:22:19 - G. Holtrop
  00:22:19 - 00:22:21 - R.P. Fransen
  00:22:21 - 00:22:30 - G. Holtrop
  00:22:31 - 00:23:47 - G.E. Oude Kotte
  00:23:48 - 00:23:50 - G. Holtrop
  00:23:50 - 00:24:24 - R.P. Fransen
  00:24:25 - 00:24:27 - G. Holtrop
  00:24:28 - 00:25:49 - G.E. Oude Kotte
  00:25:50 - 00:26:15 - G. Holtrop
  00:26:15 - 00:26:35 - E.P. Abbenhuës
  00:26:35 - 00:26:39 - G. Holtrop
  00:26:39 - 00:26:41 - E.P. Abbenhuës
  00:26:43 - 00:26:44 - R.P. Fransen
  00:26:44 - 00:26:47 - G. Holtrop
  00:26:47 - 00:27:04 - R.P. Fransen
  00:27:04 - 00:27:21 - G. Holtrop
  00:27:21 - 00:28:26 - E.P. Abbenhuës
  00:28:27 - 00:28:46 - G. Holtrop
  00:28:48 - 00:28:49 - P.F. van den Nouland
  00:28:49 - 00:28:50 - G. Holtrop
  00:28:50 - 00:28:51 - P.F. van den Nouland
  00:28:51 - 00:29:41 - R.P. Fransen
  00:29:42 - 00:29:57 - G. Holtrop
  00:29:57 - 00:29:59 - R.P. Fransen
  00:29:59 - 00:30:02 - E.P. Abbenhuës
  00:30:02 - 00:30:18 - R.P. Fransen
  00:30:19 - 00:30:21 - G. Holtrop
  00:30:21 - 00:30:27 - E.P. Abbenhuës
  00:30:27 - 00:30:29 - P.F. van den Nouland
  00:30:29 - 00:30:35 - G. Holtrop
  00:30:35 - 00:32:29 - G.E. Oude Kotte
  00:32:31 - 00:32:33 - G. Holtrop
  00:32:33 - 00:34:52 - S.J.R. de Vries
  00:34:53 - 00:36:47 - G. Holtrop
 9. 7

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om de lokale doelen van de gemeente op het terrein van de veiligheid door handhaving van de openbare orde en hulpverlening door de politie te actualiseren.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
  00:35:36 - 00:36:47 - G. Holtrop
  00:41:44 - 00:41:55 - G. Holtrop
  00:41:55 - 00:42:08 - R.P. Fransen
  00:42:08 - 00:42:10 - C. van Hilst-Dekker
  00:42:10 - 00:43:36 - G. Holtrop
  00:43:36 - 00:43:38 - G. Holtrop
  00:43:38 - 00:44:36 - C. van Hilst-Dekker
  00:44:36 - 00:45:01 - G. Holtrop
  00:45:01 - 00:45:53 - J.G.E. Bouwmeester
  00:45:53 - 00:45:54 - P.F. van den Nouland
  00:45:54 - 00:45:58 - G. Holtrop
  00:45:58 - 00:46:15 - P.F. van den Nouland
  00:46:15 - 00:46:16 - R.P. Fransen
  00:46:16 - 00:46:17 - J. Keessen
  00:46:17 - 00:46:23 - G. Holtrop
  00:46:23 - 00:46:31 - R.P. Fransen
  00:46:33 - 00:46:34 - G. Holtrop
  00:46:34 - 00:46:38 - S.J.R. de Vries
  00:46:38 - 00:47:20 - J. Keessen
  00:47:21 - 00:47:22 - G. Holtrop
  00:47:22 - 00:48:21 - S.J.R. de Vries
  00:48:21 - 00:48:31 - G. Holtrop
  00:48:32 - 00:58:37 - G.E. Oude Kotte
  00:58:37 - 00:58:39 - G. Holtrop
  00:58:39 - 00:59:22 - S.J.R. de Vries
  00:59:23 - 00:59:33 - G. Holtrop
  00:59:35 - 01:01:04 - G.E. Oude Kotte
  01:01:05 - 01:01:23 - G. Holtrop
  01:01:23 - 01:02:55 - P.F. van den Nouland
  01:02:55 - 01:03:04 - G. Holtrop
  01:03:04 - 01:03:26 - P.F. van den Nouland
  01:03:26 - 01:03:35 - G. Holtrop
  01:03:37 - 01:03:39 - S.J.R. de Vries
  01:03:39 - 01:03:41 - G. Holtrop
  01:03:41 - 01:04:48 - S.J.R. de Vries
  01:04:48 - 01:04:58 - G. Holtrop
  01:05:00 - 01:07:26 - G.E. Oude Kotte
  01:07:27 - 01:08:00 - G. Holtrop
  01:08:01 - 01:08:11 - G.E. Oude Kotte
  01:08:12 - 01:09:50 - G. Holtrop
 10. 8

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Naast de Meerjarenbegroting en de Termijnagenda is de Voortgangsnota een nieuw instrument voor raden en staten om inzichtelijk te krijgen wat er speelt in de MRA en welke activiteiten in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en met welk resultaat.
  De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en opvattingen mee te geven voor de algemene vergadering van de MRA op 23 juni 2023.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
  01:09:00 - 01:09:50 - G. Holtrop
  01:09:50 - 01:09:51 - J. Keessen
  01:09:51 - 01:09:54 - B.P. Adema
  01:09:54 - 01:10:26 - J. Keessen
  01:10:26 - 01:10:28 - G. Holtrop
  01:10:28 - 01:10:29 - B.P. Adema
  01:10:29 - 01:10:31 - R.P. Fransen
  01:10:31 - 01:10:32 - E.P. Abbenhuës
  01:10:32 - 01:11:21 - R.P. Fransen
  01:11:22 - 01:11:24 - G. Holtrop
  01:11:24 - 01:11:29 - E.P. Abbenhuës
  01:11:29 - 01:11:30 - G. Holtrop
  01:11:30 - 01:11:51 - B.P. Adema
  01:11:54 - 01:11:57 - G. Holtrop
  01:11:57 - 01:13:56 - E.P. Abbenhuës
  01:13:56 - 01:14:15 - G. Holtrop
  01:14:16 - 01:18:21 - G.E. Oude Kotte
  01:18:21 - 01:18:28 - G. Holtrop
  01:18:28 - 01:18:29 - J. Keessen
  01:18:29 - 01:18:31 - R.P. Fransen
  01:18:31 - 01:19:15 - E.P. Abbenhuës
  01:19:16 - 01:19:17 - G. Holtrop
  01:19:17 - 01:19:18 - R.P. Fransen
  01:19:18 - 01:19:21 - J. Keessen
  01:19:21 - 01:19:47 - R.P. Fransen
  01:19:49 - 01:19:51 - G. Holtrop
  01:19:51 - 01:19:53 - R.P. Fransen
  01:19:53 - 01:19:57 - G. Holtrop
  01:19:57 - 01:20:36 - J. Keessen
  01:20:37 - 01:20:47 - G. Holtrop
  01:20:47 - 01:22:49 - G.E. Oude Kotte
  01:22:50 - 01:23:10 - G. Holtrop
  01:23:11 - 01:23:52 - G.E. Oude Kotte
  01:23:54 - 01:24:53 - G. Holtrop
 11. 9

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  In het Raadsprogramma 2022-2026 heeft de gemeenteraad het college verzocht om een Masterplan Energie op te stellen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in het Raadsprogramma verzocht om voor projecten en activiteiten met een grote impact op de samenleving een startnotitie te ontwikkelen en deze met de gemeenteraad af te stemmen. Het Plan van Aanpak Masterplan Energie geeft invulling aan de verzoeken van de gemeenteraad.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Korte presentatie door portefeuillehouder en ondersteuning
  3. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  4. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  5. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
  01:32:17 - 01:32:37 - G. Holtrop
  01:32:37 - 01:32:39 - W. Kikkert
  01:32:39 - 01:32:40 - G. Holtrop
  01:32:40 - 01:33:47 - W. Kikkert
  01:33:49 - 01:34:15 - G. Holtrop
  01:34:15 - 01:48:46 - Ambtelijk 1
  01:48:46 - 01:49:08 - G. Holtrop
  01:49:08 - 01:50:19 - A.M. Harte-Fokker
  01:50:19 - 01:50:28 - G. Holtrop
  01:50:28 - 01:53:32 - W. Kikkert
  01:53:34 - 01:53:35 - G. Holtrop
  01:53:35 - 01:53:38 - M. Vleghaar
  01:53:38 - 01:53:45 - G. Holtrop
  01:53:47 - 01:54:04 - A.M. Harte-Fokker
  01:54:05 - 01:54:07 - G. Holtrop
  01:54:07 - 01:54:30 - W. Kikkert
  01:54:32 - 01:54:33 - R.P. Fransen
  01:54:33 - 01:54:34 - M. Vleghaar
  01:54:34 - 01:54:36 - R.P. Fransen
  01:54:36 - 01:55:06 - M. Vleghaar
  01:55:07 - 01:55:10 - G. Holtrop
  01:55:10 - 01:55:16 - W. Kikkert
  01:55:16 - 01:55:20 - G. Holtrop
  01:55:20 - 01:57:09 - W. Kikkert
  01:57:09 - 01:57:22 - G. Holtrop
  01:57:22 - 01:59:39 - R.P. Fransen
  01:59:40 - 01:59:49 - G. Holtrop
  01:59:49 - 02:00:18 - W. Kikkert
  02:00:18 - 02:00:24 - R.P. Fransen
  02:00:24 - 02:00:25 - G. Holtrop
  02:00:25 - 02:00:27 - R.P. Fransen
  02:00:27 - 02:00:32 - W. Kikkert
  02:00:32 - 02:00:34 - R.P. Fransen
  02:00:34 - 02:00:37 - W. Kikkert
  02:00:37 - 02:00:39 - R.P. Fransen
  02:00:39 - 02:00:44 - W. Kikkert
  02:00:44 - 02:01:08 - G. Holtrop
  02:01:08 - 02:02:41 - W. Kikkert
  02:02:41 - 02:02:45 - R.P. Fransen
  02:02:45 - 02:02:50 - G. Holtrop
  02:02:50 - 02:02:52 - R.P. Fransen
  02:02:52 - 02:03:06 - W. Kikkert
  02:03:06 - 02:03:09 - G. Holtrop
  02:03:09 - 02:03:37 - W. Kikkert
  02:03:37 - 02:03:38 - R.P. Fransen
  02:03:38 - 02:04:03 - W. Kikkert
  02:04:03 - 02:04:07 - R.P. Fransen
  02:04:07 - 02:04:11 - G. Holtrop
  02:04:11 - 02:04:54 - R.P. Fransen
  02:04:54 - 02:05:01 - G. Holtrop
  02:05:01 - 02:05:12 - R.P. Fransen
  02:05:12 - 02:05:13 - G. Holtrop
  02:05:13 - 02:05:51 - R.P. Fransen
  02:05:51 - 02:05:52 - W. Kikkert
  02:05:52 - 02:06:02 - G. Holtrop
  02:06:02 - 02:06:33 - W. Kikkert
  02:06:33 - 02:06:35 - G. Holtrop
  02:06:35 - 02:07:40 - D. van Willegen
  02:07:40 - 02:07:44 - G. Holtrop
  02:07:44 - 02:09:45 - W. Kikkert
  02:09:45 - 02:10:33 - G. Holtrop
  02:10:33 - 02:10:34 - R.P. Fransen
  02:10:34 - 02:11:10 - G. Holtrop
 12. 10

  Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen beeldvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.
  Actuele onderwerpen ter bespreking 48 uur vooraf aanmelden bij de griffie. Reguliere voorstellen ter besluitvorming worden afzonderlijk via de agendacommissie geagendeerd.

  02:11:03 - 02:11:10 - G. Holtrop
 13. 11

  02:11:05 - 02:11:10 - G. Holtrop
  02:11:10 - 02:11:18 - S.J.R. de Vries
  02:11:19 - 02:11:37 - G. Holtrop
 14. 12

  02:11:26 - 02:11:37 - G. Holtrop
  02:11:39 - 02:11:42 - S.J.R. de Vries