Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1a.Commissie Ruimte Beeldvormend

dinsdag 4 juni 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Zwaag van der, D.G.
Toelichting

Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna.
Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte, de heer D.G. van der Zwaag
 2. 2

 3. 3
  Actieve informatie uit het college
 4. 4
  Mededelingen vanuit de fracties
 5. 5

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Het doel van het MPP is het planmatig op orde houden en verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, financiële dekking te verkrijgen voor de uitvoering van werken in de periode 2024-2027 om dit te bereiken en inzicht te geven in de uit te voeren projecten en beheermaatregelen, de verwachte uitgaven en inkomsten en de ontwikkeling van de reserve voor de buitenruimte.


  Vergaderorde:

  1. Presentatie 10 minuten
  2. Stellen van vragen 20 minuten
  3. Gelegenheid voor inspraak
  4. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  5. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  6. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
 6. 6

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Het doel van dit voorstel is om de gronden van deelgebied 4 van Green Park Aals-meer te voorzien van een actueel planologisch regime dat uitvoering geeft aan de Structuurvisie ‘Green Park Aalsmeer 2016’


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
 7. 7

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel van dit voorstel is te voldoen aan het besluit begroting en verantwoording (BBV) dat voorschrijft om grondexploitaties minstens één keer per jaar te herzien en opnieuw door de raad te laten vaststellen.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
 8. 8
  Regionale samenwerking
 9. 9
  Sluiting