Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1.Commissie Ruimte en Economie

dinsdag 15 februari 2022

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
N. (Nanda) Hauet
Toelichting

Dit betreft een gecombineerde vergadering van de Commissie Ruimte & Economie en Maatschappij & Bestuur.
De commissievergadering vindt plaats in de raadzaal. Per fractie is maximaal 1 vertegenwoordiger per agendapunt aanwezig aan de raadstafel en 1 op de tribune. De vergadering is toegankelijk voor publiek. U wordt verzocht de anderhalve meter in acht te houden in de raadzaal en op de tribune.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1
  Opening door de voorzitter, mevrouw N. Hauet
 3. 3
  Mededelingen van het college
 4. 4
  COMMISSIE RUIMTE EN ECONOMIE
 5. 4.1

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Het contract voor de verwerking van restafval met de AEB verloopt per 31 december 2022. Het doel is om per 1 januari 2023 een nieuwe overeenkomst te hebben met een afvalverwerker voor de verwerking van het restafval, tegen zo laag mogelijke
  kosten en zo min mogelijk milieueffect.
  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 10 maart 2022.

 6. 5
  COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR
 7. 5.1

  Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema en R.K. van Rijn
  Het doel van dit voorstel is dat de gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland de komende jaren een beter perspectief kunnen bieden bij (dreigende) dakloosheid, waarbij gemeenten meer (budget)verantwoordelijkheid krijgen voor het beleidsveld maatschappelijke opvang en begeleid wonen, de zogenaamde doordecentralisatie.
  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 10 maart 2022.

 8. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van het overdrachtsdocument gemeenteraad 2018-2022 is om te zorgen voor een goede overdracht van de oude naar de nieuwe gemeenteraad door middel van een aantal adviezen mee te geven.
  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 10 maart 2022.

 9. 7

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van de wijziging van de vergaderstructuur van de gemeenteraad is om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren en de politieke meningsvorming meer zichtbaar te maken. Daarvoor gaan we onderscheid maken in de fasen van het besluitvormingsproces per vergadering.
  Verder beoogt dit voorstel een meer evenwichtigere verdeling van de werkdruk tussen beide raadscommissies door het aantal onderwerpen van de Commissie Ruimte te beperken tot ruimtelijke ordening en openbare ruimte en verkeer.
  Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 10 maart 2022.

 10. 8
  Regionale samenwerking
 11. 10
  Sluiting