Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gepubliceerde stukken vergadering Burgemeester en Wethouders

dinsdag 12 september 2023

10:00 - 14:00
Locatie

Kamer 203

Voorzitter
G.E. (Gido) Oude Kotte
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

 3. 3
  Agendapunten
 4. 3.6

  De drie laatste documenten zijn toegevoegd met de volgende toelichting;
  Het betreft een nieuwe versie van de toelichting op het bestemmingsplan en een gewijzigde bijlage inzake de ladderonderbouwing Uitbreiding supermarkt van Hoogvliet.
  Daarnaast een “wijzigingsexemplaar” waarin de aanpassingen van de toelichting op het bestemmingsplan staan t.o.v. de versie die in college van 5 september 2023 is besproken.


  Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met het afwijken van de Detailhandelsnota Aalsmeer;
  2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 Oost;
  3. in te stemmen met het, ten behoeve van het bestemmingsplan, een ontwerpbesluit hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 76 van de Wet geluidhinder en deze gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen ter inzage te leggen;
  4. toepassing te geven aan artikel 3.8, lid 1, van de Wet ruimtelijke ordening door het ontwerpbestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 Oost’ voor zienswijzen ter inzage te leggen;
  5. van dit besluit kennis te geven door publicatie in het gemeenteblad en Nieuwe Meerbode en langs elektronische weg verzenden van een kennisgeving aan de betrokken diensten en bestuursorganen;
  6. het ontwerpbestemmingsplan, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.05AE-OW01, digitaal beschikbaar te stellen via de landelijke voorziening RO-Online waarbij de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen in te dienen.
 5. 4
  Uitgaande Post
 6. 4.2

 7. 4.3

 8. 4.4