Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend

donderdag 25 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G. (Greta) Holtrop
Toelichting

Dit betreft een gecombineerde vergadering van de commissies Ruimte en Maatschappij en Bestuur; de vergadering van de oordeelsvormende commissie Ruimte op 23 mei 2023 gaat niet door.


Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1

  00:02:15 - 00:04:13 - G. Holtrop
 3. 3

  00:04:05 - 00:04:13 - G. Holtrop
  00:04:19 - 00:05:45 - W. Kikkert
  00:05:47 - 00:06:01 - G. Holtrop
  00:06:02 - 00:06:23 - W. Kikkert
  00:06:25 - 00:08:40 - G. Holtrop
 4. 4

  00:06:38 - 00:08:40 - G. Holtrop
  00:08:40 - 00:08:43 - D. van Willegen
  00:08:43 - 00:08:56 - G. Holtrop
  00:08:56 - 00:12:31 - D. van Willegen
  00:12:31 - 00:12:40 - G. Holtrop
  00:12:40 - 00:12:49 - P. Lakerveld
  00:12:51 - 00:12:54 - G. Holtrop
  00:12:54 - 00:13:01 - J. Keessen
  00:13:01 - 00:13:02 - J. Keessen
  00:13:03 - 00:13:22 - J.G.E. Bouwmeester
  00:13:23 - 00:13:24 - S.J.R. de Vries
  00:13:24 - 00:13:27 - G. Holtrop
  00:13:27 - 00:14:43 - S.J.R. de Vries
  00:14:45 - 00:14:49 - G. Holtrop
  00:14:49 - 00:15:13 - D. van Willegen
  00:15:15 - 00:15:32 - G. Holtrop
  00:15:33 - 00:16:35 - W. Kikkert
  00:16:36 - 00:16:41 - G. Holtrop
  00:16:41 - 00:17:26 - D. van Willegen
  00:17:27 - 00:17:36 - G. Holtrop
  00:17:36 - 00:17:53 - J. Keessen
  00:17:53 - 00:17:57 - D. van Willegen
  00:17:57 - 00:17:58 - G. Holtrop
  00:17:58 - 00:18:30 - D. van Willegen
  00:18:30 - 00:18:32 - J. Keessen
  00:18:32 - 00:18:38 - G. Holtrop
  00:18:38 - 00:19:00 - J. Keessen
  00:19:00 - 00:19:02 - D. van Willegen
  00:19:02 - 00:19:04 - G. Holtrop
  00:19:04 - 00:19:39 - D. van Willegen
  00:19:40 - 00:19:59 - J. Keessen
  00:20:00 - 00:20:16 - G. Holtrop
  00:20:16 - 00:20:27 - D. van Willegen
  00:20:27 - 00:21:41 - G. Holtrop
  00:21:41 - 00:21:53 - J.I. Koopmann
  00:21:54 - 00:22:40 - G. Holtrop
  00:22:54 - 00:24:10 - G. Holtrop
  00:24:10 - 00:24:52 - M. van Diemen
  00:24:53 - 00:25:11 - G. Holtrop
  00:25:12 - 00:25:48 - W. Kikkert
  00:25:50 - 00:26:14 - G. Holtrop
  00:26:14 - 00:26:43 - M. van Diemen
  00:26:43 - 00:26:53 - G. Holtrop
  00:26:53 - 00:27:06 - J. Keessen
  00:27:07 - 00:27:09 - G. Holtrop
  00:27:09 - 00:27:16 - M. Vleghaar
  00:27:16 - 00:27:17 - G. Holtrop
  00:27:17 - 00:27:18 - M. Vleghaar
  00:27:18 - 00:28:14 - G. Holtrop
 5. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De gemeente Aalsmeer neemt deel aan het samenwerkingsverband Amstelland Meerlanden overleg. Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarrekening en begroting van het samenwerkingsverband en vast te stellen dat er geen zienswijze op deze documenten wordt ingezonden.


  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel


  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 8 juni 2023

 6. 7

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  In het Raadsprogramma 2022-2026 heeft de gemeenteraad het college verzocht om een Masterplan Energie op te stellen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in het Raadsprogramma verzocht om voor projecten en activiteiten met een grote impact op de samenleving een startnotitie te ontwikkelen en deze met de gemeenteraad af te stemmen. Het Plan van Aanpak Masterplan Energie geeft invulling aan de verzoeken van de gemeenteraad.


  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel


  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 8 juni 2023.

 7. 8

  Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen oordeelsvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.
  Actuele onderwerpen ter bespreking 48 uur vooraf aanmelden bij de griffie. Reguliere voorstellen ter besluitvorming worden afzonderlijk via de agendacommissie geagendeerd.

  00:27:40 - 00:28:14 - G. Holtrop
 8. 9

  00:27:44 - 00:28:14 - G. Holtrop
 9. 10
  Vragenkwartier
 10. 11
  Sluiting