Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend

donderdag 29 juni 2023

20:15 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Willegen van, D.
Toelichting

Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1

  00:15:38 - 00:17:18 - D. van Willegen
 3. 2

 4. 3

  00:16:58 - 00:17:18 - D. van Willegen
 5. 4

  00:17:14 - 00:17:18 - D. van Willegen
  00:17:20 - 00:17:23 - D. van Willegen
  00:17:25 - 00:17:49 - D. van Willegen
  00:17:49 - 00:18:01 - W.T.J.M. Koster
  00:18:01 - 00:19:44 - D. van Willegen
 6. 5

  Doel van dit voorstel is om te bepalen of er draagvlak is voor de voorgestelde nieuwe werkwijze om meer grip te krijgen op de Verbonden Partijen en gemeenschappelijke regelingen is een nieuwe werkwijze.
  Vergaderorde:
  1.Portefeuillehouder gelegenheid geven tot kort advies aan commissie met name over adviescommissie Veiligheidsregio;
  2.Reacties fracties op bespreekstuk en drie voorgelegde vragen;
  3.Fracties gaan in gesprek om tot consensus te komen over voorgestelde werkwijze.

  00:18:10 - 00:19:44 - D. van Willegen
  00:19:45 - 00:24:51 - W.T.J.M. Koster
  00:24:51 - 00:24:58 - D. van Willegen
  00:24:58 - 00:24:59 - S.J.R. de Vries
  00:24:59 - 00:25:30 - T. van der Meer
  00:25:31 - 00:25:32 - D. van Willegen
  00:25:32 - 00:26:38 - S.J.R. de Vries
  00:26:38 - 00:28:18 - S.J.R. de Vries
  00:28:18 - 00:28:19 - W.T.J.M. Koster
  00:28:19 - 00:28:24 - D. van Willegen
  00:28:24 - 00:30:11 - W.T.J.M. Koster
  00:30:11 - 00:30:14 - D. van Willegen
  00:30:14 - 00:31:09 - C.A.M. Simon
  00:31:10 - 00:31:11 - D. van Willegen
  00:31:11 - 00:31:14 - G.J.H. Winkels
  00:31:14 - 00:31:32 - D. van Willegen
  00:31:32 - 00:31:35 - C.A.M. Simon
  00:31:35 - 00:31:38 - D. van Willegen
  00:31:38 - 00:31:40 - G.J.H. Winkels
  00:31:40 - 00:32:02 - G.J.H. Winkels
  00:32:02 - 00:32:03 - P. Lakerveld
  00:32:03 - 00:32:09 - D. van Willegen
  00:32:09 - 00:32:36 - P. Lakerveld
  00:32:37 - 00:32:42 - D. van Willegen
  00:32:42 - 00:33:40 - T. van der Meer
  00:33:42 - 00:33:46 - D. van Willegen
  00:33:46 - 00:35:57 - W.T.J.M. Koster
  00:35:58 - 00:36:00 - D. van Willegen
  00:36:00 - 00:36:48 - S.J.R. de Vries
  00:36:52 - 00:37:30 - D. van Willegen
  00:37:38 - 00:40:26 - G.E. Oude Kotte
  00:40:26 - 00:40:29 - D. van Willegen
  00:40:29 - 00:40:30 - S.J.R. de Vries
  00:40:30 - 00:42:00 - T. van der Meer
  00:42:02 - 00:42:05 - D. van Willegen
  00:42:05 - 00:43:34 - S.J.R. de Vries
  00:43:34 - 00:43:41 - D. van Willegen
  00:43:41 - 00:44:48 - G.E. Oude Kotte
  00:44:48 - 00:44:49 - S.J.R. de Vries
  00:44:49 - 00:44:53 - D. van Willegen
  00:44:53 - 00:45:13 - S.J.R. de Vries
  00:45:18 - 00:45:19 - D. van Willegen
  00:45:19 - 00:47:06 - G.E. Oude Kotte
  00:47:08 - 00:47:22 - D. van Willegen
  00:47:22 - 00:47:45 - W.T.J.M. Koster
  00:47:45 - 00:47:46 - C.A.M. Simon
  00:47:46 - 00:47:49 - T. van der Meer
  00:47:49 - 00:48:08 - C.A.M. Simon
  00:48:08 - 00:48:11 - D. van Willegen
  00:48:11 - 00:48:12 - J. Keessen
  00:48:12 - 00:48:13 - T. van der Meer
  00:48:13 - 00:48:24 - J. Keessen
  00:48:24 - 00:48:26 - D. van Willegen
  00:48:26 - 00:48:53 - T. van der Meer
  00:48:53 - 00:48:55 - D. van Willegen
  00:48:55 - 00:49:14 - S.J.R. de Vries
  00:49:15 - 00:51:07 - D. van Willegen
 7. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiƫle afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2023 en de Programmabegroting 2023 bij te stellen op deze afwijkingen.
  Vergaderorde:
  1.Inventarisatie vragen aan portefeuillehouder en beantwoording;
  2.Gelegenheid aankondigen moties en amendementen.


  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 6 juli 2023.

  00:49:51 - 00:51:07 - D. van Willegen
  00:51:07 - 00:53:08 - J. Keessen
  00:53:08 - 00:53:26 - D. van Willegen
  00:53:31 - 00:53:32 - D. van Willegen
  00:53:36 - 00:54:30 - W. Kikkert
  00:54:31 - 00:54:41 - D. van Willegen
  00:54:41 - 00:55:15 - L.B. Kabout
  00:55:15 - 00:55:18 - D. van Willegen
  00:55:18 - 00:56:02 - J. Keessen
  00:56:03 - 00:56:11 - D. van Willegen
  00:56:12 - 00:56:30 - L.B. Kabout
  00:56:32 - 00:58:05 - D. van Willegen
 8. 7

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording aflegt over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2022 en hoeveel geld dit gekost heeft.
  Vergaderorde:
  1.Inventarisatie vragen aan portefeuillehouder en beantwoording;
  2.Gelegenheid aankondigen moties en amendementen.


  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 6 juli 2023.

  00:57:19 - 00:58:05 - D. van Willegen
  00:58:05 - 01:00:04 - W.T.J.M. Koster
  01:00:04 - 01:00:43 - D. van Willegen
  01:00:46 - 01:01:48 - D.G. van der Zwaag
  01:01:48 - 01:01:56 - D. van Willegen
  01:01:56 - 01:01:57 - D.G. van der Zwaag
  01:01:57 - 01:02:00 - D. van Willegen
  01:02:00 - 01:02:49 - W.T.J.M. Koster
  01:02:49 - 01:03:04 - D. van Willegen
  01:03:04 - 01:03:18 - D.G. van der Zwaag
  01:03:18 - 01:03:52 - D. van Willegen
  01:03:52 - 01:04:36 - G.J.H. Winkels
  01:04:37 - 01:05:45 - D. van Willegen
 9. 8

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van het voorstel is om inzicht te geven in de ontwikkeling van de budgetten die de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt in 2023 t/m 2027 en de begroting 2023 en het meerjarenvooruitzicht 2024-2027 op aan te passen.
  Vergaderorde:
  1e termijn: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder;
  2e termijn: fracties mogen hun voorlopige mening geven over het voorstel en met elkaar in gesprek gaan over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel.

  01:05:02 - 01:05:45 - D. van Willegen
  01:05:45 - 01:05:57 - D.G. van der Zwaag
  01:05:58 - 01:06:05 - D. van Willegen
  01:06:05 - 01:06:07 - J. van der Tol
  01:06:07 - 01:06:08 - D. van Willegen
  01:06:08 - 01:06:34 - J. van der Tol
  01:06:34 - 01:06:52 - D. van Willegen
  01:06:57 - 01:08:03 - G.E. Oude Kotte
  01:08:04 - 01:08:53 - D. van Willegen
 10. 9

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Het doel van de GR OGZ is het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of specifieke groepen daarbinnen, het voorkomen en tijdig opsporen van ziekten onder de bevolking en het bevorderen van de openbare gezondheidszorg. In de jaarstukken 2022 is opgenomen in hoeverre de geplande werkzaamheden in 2022 zijn uitgevoerd en in de Begroting 2024 wat de geplande werkzaamheden voor het komend jaar zijn. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen .
  Vergaderorde:
  1e termijn: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder;
  2e termijn: fracties mogen hun voorlopige mening geven over het voorstel en met elkaar in gesprek gaan over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel.  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 13 juli 2023.

  01:08:35 - 01:08:53 - D. van Willegen
  01:08:53 - 01:08:54 - M. van Diemen
  01:08:54 - 01:09:29 - D. van Willegen
  01:09:29 - 01:09:37 - M. van Diemen
  01:09:37 - 01:09:39 - D. van Willegen
  01:09:39 - 01:09:53 - M. van Diemen
  01:09:54 - 01:11:04 - D. van Willegen
 11. 10

  Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen oordeelsvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.

  Actuele onderwerpen ter bespreking 48 uur vooraf aanmelden bij de griffie. Reguliere voorstellen ter besluitvorming worden afzonderlijk via de agendacommissie geagendeerd.

  01:10:34 - 01:11:04 - D. van Willegen
 12. 11

  01:10:48 - 01:11:04 - D. van Willegen
  01:11:04 - 01:11:18 - S.J.R. de Vries
  01:11:20 - 01:11:48 - D. van Willegen
 13. 12

  01:11:27 - 01:11:48 - D. van Willegen
 14. 13

  01:11:39 - 01:11:48 - D. van Willegen