Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend

donderdag 25 april 2024

20:00 - 22:25
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G. (Greta) Holtrop
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop
 2. 2

 3. 3
  Actieve informatie uit het college
 4. 4
  Mededelingen vanuit de fracties
 5. 5

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit onderwerp is het overnemen van de aanbevelingen van de rekenkamer zodat het proces van de klachtenbehandeling in de gemeente Aalsmeer verbeterd wordt.


  Vergaderorde:

  1. Presentatie door de rekenkamer
  2. Gelegenheid voor inspraak
  3. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de rekenkamer en aan de portefeuillehouder;
  4. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de rekenkamer en portefeuillehouder;
  5. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
 6. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit onderwerp is het vaststellen van de gedragscode integriteit wethouders en de gedragscode integriteit burgemeester.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
 7. 7

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit onderwerp is het zodanig aanpassen van de Centrumregeling Aalsmeer en Amstelveen dat deze voldoet aan de aangepaste Wet gemeenschap-pelijke regelingen.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de rekenkamer
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de rekenkamer
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
 8. 8

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel van dit onderwerp is het aanpassen van de huidige gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam aan de vereisten van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de rekenkamer
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de rekenkamer
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
 9. 9

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit voorstel is de raad in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze over de conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 van de GR AM in te dienen.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de rekenkamer
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de rekenkamer
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
 10. 10
  Regionale Samenwerking
 11. 11
  Sluiting