Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend

donderdag 6 juni 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G. (Greta) Holtrop
Toelichting

Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna.
Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1

  00:00:47 - 00:00:48 - W.T.J.M. Koster
  00:00:48 - 00:00:49 - G. Holtrop
  00:03:19 - 00:04:39 - G. Holtrop
 3. 2

 4. 3

  00:04:28 - 00:04:39 - G. Holtrop
  00:04:41 - 00:05:54 - L.B. Kabout
  00:05:57 - 00:05:58 - G. Holtrop
  00:05:58 - 00:06:22 - W. Kikkert
  00:06:24 - 00:07:22 - G. Holtrop
 5. 4
  Mededelingen vanuit de fracties
 6. 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  1. Doel
  De raad krijgt twee keer per jaar de bestuurlijke rapportage jeugd (BVR, kwartaal 2 en 4). Hierin staan gegevens op het gebied van financiën, inhoud (o.a. aantallen, verwijzers, wachtlijsten) en bedrijfsvoering ten aanzien van de jeugdhulp. Hiermee is de raad op de hoogte van actuele ontwikkelingen.


  2. Introductie
  De focus van de informatie ligt op het bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulp- een gemeentelijke verantwoordelijkheid vanuit de Jeugdwet. Ten aanzien van de financiën jeugdhulp dient de informatie ter achtergrond voor de besluitvorming opgenomen in de eerste bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025.


  3. Spreker(s)
  Clement van der Klooster (senior beleidsadviseur jeugd)


  Vergaderorde:

  1. Presentatie 10 minuten
  2. Gelegenheid tot stellen van vragen 20 minuten
  00:06:47 - 00:07:22 - G. Holtrop
  00:07:30 - 00:17:36 - Ambtelijk 1
  00:17:36 - 00:17:45 - G. Holtrop
  00:17:45 - 00:17:52 - Ambtelijk 1
  00:17:52 - 00:17:55 - J.H. Buisma
  00:17:55 - 00:19:05 - J.H. Buisma
  00:19:08 - 00:19:09 - G. Holtrop
  00:19:09 - 00:21:12 - W.T.J.M. Koster
  00:21:12 - 00:21:13 - G.J.H. Winkels
  00:21:13 - 00:21:16 - G. Holtrop
  00:21:16 - 00:21:50 - G.J.H. Winkels
  00:21:51 - 00:21:52 - G. Holtrop
  00:21:52 - 00:22:30 - S.J.R. de Vries
  00:22:31 - 00:22:32 - G. Holtrop
  00:22:32 - 00:23:15 - C.A.M. Simon
  00:23:17 - 00:23:44 - M. Vleghaar
  00:23:46 - 00:23:49 - G. Holtrop
  00:23:49 - 00:24:11 - J.I. Koopmann
  00:24:11 - 00:24:22 - G. Holtrop
  00:24:22 - 00:25:45 - Ambtelijk 1
  00:25:45 - 00:25:49 - G. Holtrop
  00:25:49 - 00:25:53 - Ambtelijk 1
  00:25:54 - 00:26:04 - F.A. Nisters
  00:26:04 - 00:26:05 - G. Holtrop
  00:26:05 - 00:30:09 - Ambtelijk 1
  00:30:09 - 00:30:14 - G. Holtrop
  00:30:14 - 00:30:15 - G. Holtrop
  00:30:15 - 00:30:31 - J.I. Koopmann
  00:30:31 - 00:30:32 - Ambtelijk 1
  00:30:32 - 00:30:35 - G. Holtrop
  00:30:35 - 00:31:34 - Ambtelijk 1
  00:31:35 - 00:31:36 - G. Holtrop
  00:31:36 - 00:34:40 - L.B. Kabout
  00:34:40 - 00:34:46 - G. Holtrop
  00:34:46 - 00:35:47 - J.H. Buisma
  00:35:48 - 00:35:50 - G. Holtrop
  00:35:50 - 00:35:52 - G. Holtrop
  00:35:52 - 00:35:53 - G. Holtrop
  00:35:53 - 00:35:59 - G.J.H. Winkels
  00:35:59 - 00:36:11 - G. Holtrop
  00:36:12 - 00:36:18 - G.J.H. Winkels
  00:36:19 - 00:36:24 - G. Holtrop
  00:36:26 - 00:36:29 - L.B. Kabout
  00:36:32 - 00:37:16 - Ambtelijk 1
  00:37:16 - 00:37:17 - S.J.R. de Vries
  00:37:17 - 00:37:18 - G. Holtrop
  00:37:18 - 00:38:19 - S.J.R. de Vries
  00:38:20 - 00:38:28 - G. Holtrop
  00:38:29 - 00:39:02 - Ambtelijk 1
  00:39:02 - 00:39:25 - G. Holtrop
 7. 6

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Doel van dit voorstel is dat het college verantwoording aflegt over de realisatie van de door de raad vastgesteld beleidsvoornemens voor het jaar 2023 en hoeveel geld dit gekost heeft.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
  00:42:28 - 00:44:22 - G. Holtrop
  00:44:22 - 00:45:17 - D.G. van der Zwaag
  00:45:18 - 00:45:22 - G. Holtrop
  00:45:22 - 00:46:17 - W.T.J.M. Koster
  00:46:18 - 00:46:27 - G. Holtrop
  00:46:27 - 00:46:35 - J. van der Tol
  00:46:35 - 00:46:39 - G. Holtrop
  00:46:39 - 00:47:06 - J. van der Tol
  00:47:07 - 00:47:11 - G. Holtrop
  00:47:11 - 00:47:14 - D.G. van der Zwaag
  00:47:16 - 00:47:26 - G. Holtrop
  00:47:26 - 00:47:50 - D. van Willegen
  00:47:50 - 00:47:51 - D.G. van der Zwaag
  00:47:51 - 00:47:54 - G. Holtrop
  00:47:55 - 00:48:49 - D.G. van der Zwaag
  00:48:51 - 00:48:55 - G. Holtrop
  00:48:55 - 00:49:11 - D. van Willegen
  00:49:12 - 00:50:36 - G. Holtrop
 8. 7

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Doel van dit voorstel is om de raad te informeren over financiële afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2024 en de Programmabegroting 2024 bij te stellen op deze afwijkingen.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
  00:50:00 - 00:50:36 - G. Holtrop
  00:50:36 - 00:50:50 - W.T.J.M. Koster
  00:50:51 - 00:50:57 - G. Holtrop
  00:50:57 - 00:53:04 - J. Keessen
  00:53:05 - 00:53:07 - G. Holtrop
  00:53:07 - 00:53:33 - J.H. Buisma
  00:53:35 - 00:53:41 - G. Holtrop
  00:53:41 - 00:55:27 - G.J.H. Winkels
  00:55:28 - 00:55:53 - G. Holtrop
  01:00:46 - 01:01:10 - G. Holtrop
  01:01:11 - 01:02:43 - S.A.S. Spaargaren
  01:02:47 - 01:02:50 - S.A.S. Spaargaren
  01:02:50 - 01:02:51 - J.H. Buisma
  01:02:51 - 01:02:56 - G. Holtrop
  01:02:56 - 01:03:13 - J.H. Buisma
  01:03:14 - 01:03:16 - G. Holtrop
  01:03:16 - 01:04:53 - S.A.S. Spaargaren
  01:04:53 - 01:04:55 - J. Keessen
  01:04:55 - 01:04:57 - G. Holtrop
  01:04:57 - 01:05:02 - J. Keessen
  01:05:02 - 01:05:03 - G. Holtrop
  01:05:03 - 01:05:05 - S.A.S. Spaargaren
  01:05:07 - 01:05:50 - S.A.S. Spaargaren
  01:05:51 - 01:06:00 - G. Holtrop
  01:06:04 - 01:07:32 - W. Kikkert
  01:07:32 - 01:07:36 - J. Keessen
  01:07:36 - 01:07:38 - G. Holtrop
  01:07:38 - 01:08:18 - J. Keessen
  01:08:19 - 01:08:21 - G. Holtrop
  01:08:21 - 01:09:43 - W. Kikkert
  01:09:45 - 01:09:50 - G. Holtrop
  01:09:50 - 01:10:12 - J. Keessen
  01:10:13 - 01:10:20 - W. Kikkert
  01:10:22 - 01:17:06 - G. Holtrop
 9. 8

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Doel van dit voorstel is om het college financiële en inhoudelijke richting mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2025.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
  01:11:19 - 01:17:06 - G. Holtrop
  01:17:06 - 01:17:11 - G. Holtrop
  01:17:11 - 01:17:32 - D. Kuin
  01:17:32 - 01:17:42 - G. Holtrop
  01:17:42 - 01:17:44 - G. Holtrop
  01:17:44 - 01:18:29 - J.H. Buisma
  01:18:29 - 01:18:30 - D.G. van der Zwaag
  01:18:30 - 01:18:33 - G. Holtrop
  01:18:33 - 01:19:02 - D.G. van der Zwaag
  01:19:16 - 01:19:17 - G. Holtrop
  01:19:17 - 01:19:21 - D.G. van der Zwaag
  01:19:24 - 01:19:35 - D.G. van der Zwaag
  01:19:48 - 01:19:53 - G. Holtrop
  01:19:53 - 01:20:15 - S.J.R. de Vries
  01:20:20 - 01:20:21 - G. Holtrop
  01:20:21 - 01:20:39 - P.F. van den Nouland
  01:20:41 - 01:20:45 - G. Holtrop
  01:20:45 - 01:21:02 - D. Kuin
  01:21:04 - 01:21:11 - G. Holtrop
  01:21:17 - 01:21:42 - G. Holtrop
  01:27:18 - 01:27:48 - G. Holtrop
  01:27:48 - 01:31:49 - D.G. van der Zwaag
  01:31:49 - 01:31:55 - G. Holtrop
  01:31:55 - 01:33:03 - W.T.J.M. Koster
  01:33:05 - 01:33:10 - G. Holtrop
  01:33:10 - 01:33:44 - J.H. Buisma
  01:33:45 - 01:33:49 - G. Holtrop
  01:33:49 - 01:36:42 - D. van Willegen
  01:36:43 - 01:36:48 - G. Holtrop
  01:36:48 - 01:36:55 - D. Kuin
  01:36:56 - 01:36:57 - D. van Willegen
  01:36:57 - 01:36:59 - G. Holtrop
  01:36:59 - 01:37:03 - D. van Willegen
  01:37:03 - 01:37:04 - G. Holtrop
  01:37:04 - 01:37:16 - D. Kuin
  01:37:17 - 01:37:18 - G. Holtrop
  01:37:18 - 01:38:00 - D. van Willegen
  01:38:01 - 01:38:26 - G. Holtrop
  01:45:29 - 01:45:48 - G. Holtrop
  01:45:51 - 01:50:00 - S.A.S. Spaargaren
  01:50:00 - 01:50:06 - G. Holtrop
  01:50:06 - 01:51:20 - S.A.S. Spaargaren
  01:51:20 - 01:51:22 - G. Holtrop
  01:51:22 - 01:52:06 - J.H. Buisma
  01:52:07 - 01:52:12 - G. Holtrop
  01:52:12 - 01:52:14 - J.H. Buisma
  01:52:16 - 01:52:19 - G. Holtrop
  01:52:19 - 01:53:52 - S.A.S. Spaargaren
  01:53:53 - 01:53:58 - G. Holtrop
  01:53:59 - 01:54:16 - S.A.S. Spaargaren
  01:54:16 - 01:54:22 - G. Holtrop
  01:54:22 - 01:54:43 - W.T.J.M. Koster
  01:54:44 - 01:54:48 - G. Holtrop
  01:54:49 - 01:55:33 - S.A.S. Spaargaren
  01:55:34 - 01:55:42 - G. Holtrop
  01:55:47 - 01:56:05 - W. Kikkert
  01:56:07 - 01:56:23 - G. Holtrop
  01:56:24 - 01:57:29 - S.A.S. Spaargaren
  01:57:30 - 01:57:31 - G. Holtrop
  01:57:31 - 01:57:32 - S.A.S. Spaargaren
  01:57:33 - 01:58:33 - G. Holtrop
  01:58:33 - 01:58:40 - D. van Willegen
 10. 9

  Het doel van deze voorstellen is om de Gemeenschappelijke Regelingen van de hierboven genoemde verbonden partijen zodanig aan te passen dat deze voldoen aan de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
  01:58:40 - 01:58:40 - D. van Willegen
  01:58:40 - 01:58:50 - G. Holtrop
  01:58:50 - 01:59:23 - D. van Willegen
  01:59:23 - 01:59:28 - G. Holtrop
  01:59:28 - 01:59:52 - D. van Willegen
  01:59:52 - 01:59:53 - J. Keessen
  01:59:53 - 02:00:06 - G. Holtrop
  02:00:06 - 02:00:21 - J. Keessen
  02:00:21 - 02:00:52 - G. Holtrop
  02:00:52 - 02:02:00 - W.T.J.M. Koster
  02:02:00 - 02:02:30 - G. Holtrop
  02:02:30 - 02:02:39 - W.T.J.M. Koster
  02:02:39 - 02:02:42 - L.B. Kabout
  02:02:43 - 02:03:44 - L.B. Kabout
  02:03:45 - 02:05:03 - G. Holtrop
  02:05:03 - 02:05:22 - W.T.J.M. Koster
  02:05:24 - 02:07:12 - G. Holtrop
 11. 10

  Het doel van deze voorstellen is het kennis kunnen nemen van de financiële jaarstukken en een zienswijze in te dienen op de begrotingen 2025.


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
 12. 11

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Het doel van dit voorstel is het verlenen van toestemming voor het wijzigen van de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer Amstelveen (Centrumregeling AA)


  Vergaderorde:

  1. Gelegenheid voor inspraak
  2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder
  4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel
  02:05:56 - 02:07:12 - G. Holtrop
 13. 12
  Sluiting