Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1a.Commissie Ruimte Beeldvormend

dinsdag 21 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Zwaag van der, D.G.
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1

  00:02:48 - 00:05:16 - D.G. van der Zwaag
 3. 2

  00:04:57 - 00:05:16 - D.G. van der Zwaag
 4. 3

  00:05:13 - 00:05:16 - D.G. van der Zwaag
  00:05:21 - 00:05:44 - W. Kikkert
  00:05:45 - 00:09:09 - D.G. van der Zwaag
 5. 4

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Doel: De raad is eerder betrokken geweest voor inbreng op het beleid. Nu het concept beleid klaar is willen we hier terugkoppeling over geven.
  Introductie: Onder de Omgevingswet is participatie een belangrijke pijler. Het is belangrijk voor inwoners en initiatiefnemers om inzicht te hebben in de eisen die door de gemeente worden gesteld aan participatie. Daartoe is ook de motie Nooren aangenomen. Deze motie verzoekt overheden een participatiebeleid op stellen waarin vorm wordt gegeven aan participatie en de lokale eisen met betrekking tot participatie die daarbij gelden. Met de mogelijke ingangsdatum van de Omgevingswet op 1 juli 2023 is het wenselijk dat besluitvorming over dit beleid daarvoor plaatsvindt.
  Sprekers: Namens de ambtelijke organisatie zullen Els Bakker (Secretaris Omgevingswet) en Sharon Snoek (Participatie adviseur) aanwezig zijn.
  10 minuten presentatie aansluitend ca 20 minuten gelegenheid voor vragen van de raadsfracties.

  00:05:56 - 00:09:09 - D.G. van der Zwaag
  00:09:09 - 00:09:16 - D.G. van der Zwaag
  00:09:19 - 00:09:27 - D.G. van der Zwaag
  00:09:31 - 00:09:40 - D.G. van der Zwaag
  00:09:40 - 00:10:30 - W. Kikkert
  00:10:32 - 00:10:34 - D.G. van der Zwaag
  00:10:45 - 00:10:47 - Ambtelijk 1
  00:10:53 - 00:10:56 - Ambtelijk 1
  00:10:56 - 00:11:00 - D.G. van der Zwaag
  00:11:00 - 00:18:01 - Ambtelijk 1
  00:18:01 - 00:22:18 - Ambtelijk 1
  00:22:18 - 00:22:25 - D.G. van der Zwaag
  00:22:25 - 00:24:57 - Ambtelijk 1
  00:24:57 - 00:25:15 - D.G. van der Zwaag
  00:25:15 - 00:26:18 - R.P. Fransen
  00:26:18 - 00:26:19 - D.G. van der Zwaag
  00:26:19 - 00:26:21 - R.P. Fransen
  00:26:21 - 00:26:24 - D.G. van der Zwaag
  00:26:24 - 00:26:27 - C.A.M. Simon
  00:26:27 - 00:26:29 - R.P. Fransen
  00:26:29 - 00:26:36 - D.G. van der Zwaag
  00:26:37 - 00:26:38 - C.A.M. Simon
  00:26:38 - 00:26:43 - D.G. van der Zwaag
  00:26:43 - 00:27:04 - C.A.M. Simon
  00:27:04 - 00:27:06 - D.G. van der Zwaag
  00:27:06 - 00:27:07 - Mw. L. Eveleens – van Andel
  00:27:07 - 00:27:38 - G. Holtrop
  00:27:38 - 00:27:40 - D.G. van der Zwaag
  00:27:40 - 00:27:43 - T. van der Meer
  00:27:43 - 00:28:11 - Mw. L. Eveleens – van Andel
  00:28:11 - 00:28:17 - D.G. van der Zwaag
  00:28:17 - 00:28:57 - Mw. L. Eveleens – van Andel
  00:28:57 - 00:28:59 - D.G. van der Zwaag
  00:28:59 - 00:29:29 - T. van der Meer
  00:29:29 - 00:29:30 - J.H. Buisma
  00:29:30 - 00:29:34 - D.G. van der Zwaag
  00:29:34 - 00:29:49 - J.H. Buisma
  00:29:49 - 00:29:51 - D.G. van der Zwaag
  00:29:51 - 00:30:42 - J.H. Buisma
  00:30:42 - 00:30:53 - D.G. van der Zwaag
  00:30:53 - 00:31:29 - M.J. Geisler
  00:31:29 - 00:31:44 - D.G. van der Zwaag
  00:31:56 - 00:36:01 - W. Kikkert
  00:36:01 - 00:36:08 - G. Holtrop
  00:36:08 - 00:36:14 - D.G. van der Zwaag
  00:36:14 - 00:37:45 - W. Kikkert
  00:37:45 - 00:37:47 - G. Holtrop
  00:37:47 - 00:38:03 - D.G. van der Zwaag
  00:38:03 - 00:38:15 - C.A.M. Simon
  00:38:15 - 00:38:27 - W. Kikkert
  00:38:27 - 00:38:28 - C.A.M. Simon
  00:38:28 - 00:38:29 - T. van der Meer
  00:38:29 - 00:38:57 - G. Holtrop
  00:38:59 - 00:39:03 - W. Kikkert
  00:39:03 - 00:39:06 - R.P. Fransen
  00:39:06 - 00:39:07 - T. van der Meer
  00:39:07 - 00:39:14 - D.G. van der Zwaag
  00:39:14 - 00:39:32 - Mw. L. Eveleens – van Andel
  00:39:32 - 00:39:35 - D.G. van der Zwaag
  00:39:35 - 00:40:06 - W. Kikkert
  00:40:07 - 00:40:08 - D.G. van der Zwaag
  00:40:08 - 00:40:31 - T. van der Meer
  00:40:32 - 00:40:43 - W. Kikkert
  00:40:43 - 00:40:45 - T. van der Meer
  00:40:45 - 00:40:49 - D.G. van der Zwaag
  00:40:49 - 00:41:14 - T. van der Meer
  00:41:16 - 00:41:42 - W. Kikkert
  00:41:42 - 00:41:43 - D.G. van der Zwaag
  00:41:43 - 00:42:05 - W. Kikkert
  00:42:05 - 00:42:09 - D.G. van der Zwaag
  00:42:09 - 00:42:24 - M.J. Geisler
  00:42:26 - 00:42:27 - D.G. van der Zwaag
  00:42:27 - 00:42:35 - W. Kikkert
  00:42:35 - 00:42:38 - D.G. van der Zwaag
  00:42:38 - 00:44:16 - W. Kikkert
  00:44:16 - 00:44:23 - D.G. van der Zwaag
  00:44:23 - 00:45:28 - R.P. Fransen
  00:45:28 - 00:45:35 - D.G. van der Zwaag
  00:45:38 - 00:46:21 - W. Kikkert
  00:46:21 - 00:49:03 - D.G. van der Zwaag
 6. 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Doel: op verzoek van de commissie geven de opstellers van de second opinion verkeersonderzoek Westeinderhage (19-12-2022, De Baan advies) en aanvullend verkeersonderzoek Westeinderhage (20-2-2023, Goudappel) een korte toelichting op de onderzoeken en kunnen zij vragen van de commissie beantwoorden.
  Introductie: zie hiervoor bijgevoegde memo van B&W d.d. 28-02-2023
  Sprekers: dhr. De Baan namens De Baan Advies en een vertegenwoordiger van bureau Goudappel.


  Vergaderorde
  Beide presentaties max 10 minuten, aansluitend gelegenheid voor vragen. De beeldvormende behandeling van het bestemmingsplan en inspraak vindt plaats bij het volgende agendapunt.

  00:47:06 - 00:49:03 - D.G. van der Zwaag
  00:49:03 - 00:49:04 - Ambtelijk 1
  00:49:04 - 00:49:07 - D.G. van der Zwaag
  00:49:42 - 00:56:09 - Ambtelijk 1
  00:56:09 - 00:56:11 - D.G. van der Zwaag
  00:56:11 - 00:56:58 - F.A. Nisters
  00:56:58 - 00:56:59 - D.G. van der Zwaag
  00:56:59 - 00:57:06 - D.G. van der Zwaag
  00:57:09 - 00:57:55 - Ambtelijk 1
  00:57:55 - 00:58:05 - D.G. van der Zwaag
  00:58:05 - 00:59:00 - R.P. Fransen
  00:59:00 - 00:59:01 - D.G. van der Zwaag
  00:59:01 - 01:00:31 - Ambtelijk 1
  01:00:31 - 01:00:33 - D.G. van der Zwaag
  01:00:33 - 01:01:21 - J.H. Buisma
  01:01:22 - 01:01:24 - D.G. van der Zwaag
  01:01:24 - 01:01:59 - Ambtelijk 1
  01:01:59 - 01:02:01 - J.H. Buisma
  01:02:01 - 01:02:02 - D.G. van der Zwaag
  01:02:02 - 01:02:35 - J.H. Buisma
  01:02:35 - 01:02:39 - D.G. van der Zwaag
  01:02:39 - 01:02:48 - J.H. Buisma
  01:02:48 - 01:02:49 - Ambtelijk 1
  01:02:49 - 01:02:53 - D.G. van der Zwaag
  01:02:53 - 01:03:10 - Ambtelijk 1
  01:03:10 - 01:03:11 - D.G. van der Zwaag
  01:03:11 - 01:03:12 - Ambtelijk 1
  01:03:12 - 01:03:13 - D.G. van der Zwaag
  01:03:13 - 01:03:15 - Ambtelijk 1
  01:03:15 - 01:03:17 - D.G. van der Zwaag
  01:03:17 - 01:03:26 - Ambtelijk 1
  01:03:26 - 01:03:51 - D.G. van der Zwaag
  01:03:59 - 01:05:20 - L.B. Kabout
  01:05:20 - 01:05:21 - D.G. van der Zwaag
  01:05:21 - 01:06:46 - L.B. Kabout
  01:06:46 - 01:06:52 - D.G. van der Zwaag
  01:08:19 - 01:09:23 - D.G. van der Zwaag
  01:09:53 - 01:09:54 - D.G. van der Zwaag
  01:11:08 - 01:11:11 - D.G. van der Zwaag
  01:14:10 - 01:14:30 - J.H. Buisma
  01:14:30 - 01:14:40 - D.G. van der Zwaag
  01:14:40 - 01:15:00 - J.H. Buisma
  01:15:05 - 01:15:09 - D.G. van der Zwaag
  01:15:17 - 01:15:23 - D.G. van der Zwaag
  01:15:35 - 01:15:36 - D.G. van der Zwaag
  01:19:41 - 01:19:48 - D.G. van der Zwaag
  01:20:04 - 01:20:20 - D.G. van der Zwaag
  01:20:20 - 01:20:21 - J.G.E. Bouwmeester
  01:20:21 - 01:21:14 - J.G.E. Bouwmeester
  01:21:15 - 01:21:21 - D.G. van der Zwaag
  01:21:21 - 01:22:19 - R.P. Fransen
  01:22:19 - 01:22:21 - D.G. van der Zwaag
  01:22:21 - 01:22:48 - R.P. Fransen
  01:22:48 - 01:22:51 - D.G. van der Zwaag
  01:22:51 - 01:23:22 - J.H. Buisma
  01:23:23 - 01:23:45 - D.G. van der Zwaag
  01:23:52 - 01:24:10 - D.G. van der Zwaag
  01:30:13 - 01:31:09 - D.G. van der Zwaag
  01:36:36 - 01:36:50 - D.G. van der Zwaag
  01:37:43 - 01:39:11 - D.G. van der Zwaag
 7. 6

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Aan de westzijde van Kudelstaart wordt het woningbouwplan ‘Westeinderhage’
  Ontwikkeld met de bouw van 267 woningen. Hier kan nog een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de invulling van de lokale behoefte aan woningen. Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van woningbouw van 267 woningen en bijbehorende voorzieningen in Westeinderhage.
  Bij de eerdere bespreking van het bestemmingsplan heeft de raadscommissie het college verzocht om een second opinion naar het verkeersonderzoek ontsluiting Westeinderhage op te stellen. Naar aanleiding van deze second opinion is er een aanvullend en actualiserend verkeersonderzoek uitgevoerd door Goudappel. Het onderzoeksrapport van Goudappel is toegevoegd aan het bestemmingsplan en maakt daar onderdeel van uit.


  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Bijlagen

  01:38:06 - 01:39:11 - D.G. van der Zwaag
  01:39:16 - 01:43:04 - D.G. van der Zwaag
  01:43:04 - 01:43:08 - D.G. van der Zwaag
  01:43:08 - 01:43:45 - J.H. Buisma
  01:43:45 - 01:43:48 - J.H. Buisma
  01:43:49 - 01:43:52 - D.G. van der Zwaag
  01:43:52 - 01:44:04 - P. Lakerveld
  01:44:04 - 01:44:07 - D.G. van der Zwaag
  01:45:25 - 01:45:39 - D.G. van der Zwaag
  01:45:39 - 01:46:05 - D.G. van der Zwaag
  01:46:05 - 01:46:09 - D.G. van der Zwaag
  01:46:09 - 01:46:10 - J.G.E. Bouwmeester
  01:46:10 - 01:46:12 - D.G. van der Zwaag
  01:46:12 - 01:46:32 - J.G.E. Bouwmeester
  01:47:04 - 01:47:37 - D.G. van der Zwaag
  01:48:20 - 01:48:39 - D.G. van der Zwaag
  01:48:44 - 01:48:54 - D.G. van der Zwaag
  01:49:08 - 01:49:13 - D.G. van der Zwaag
  01:49:35 - 01:49:36 - D.G. van der Zwaag
  01:51:49 - 01:51:51 - D.G. van der Zwaag
  01:51:55 - 01:52:00 - F.A. Nisters
  01:52:56 - 01:52:58 - D.G. van der Zwaag
  01:53:15 - 01:53:40 - D.G. van der Zwaag
  01:53:40 - 01:53:47 - J. Keessen
  01:53:47 - 01:53:50 - D.G. van der Zwaag
  01:53:50 - 01:54:29 - J. Keessen
  01:54:29 - 01:54:57 - D.G. van der Zwaag
  01:54:57 - 01:55:01 - J.H. Buisma
  01:55:01 - 01:55:08 - D.G. van der Zwaag
  01:55:08 - 01:55:53 - J.H. Buisma
  01:55:53 - 01:56:16 - D.G. van der Zwaag
  02:00:53 - 02:00:56 - D.G. van der Zwaag
  02:00:56 - 02:01:18 - R.P. Fransen
  02:01:19 - 02:01:26 - D.G. van der Zwaag
  02:01:26 - 02:01:27 - D.G. van der Zwaag
  02:01:27 - 02:01:52 - J.H. Buisma
  02:01:52 - 02:02:04 - D.G. van der Zwaag
  02:02:04 - 02:02:19 - D.G. van der Zwaag
  02:02:19 - 02:02:46 - M.P Buskermolen
  02:02:46 - 02:02:48 - D.G. van der Zwaag
  02:02:48 - 02:02:52 - M.P Buskermolen
  02:02:52 - 02:02:54 - D.G. van der Zwaag
  02:02:54 - 02:03:11 - M.P Buskermolen
  02:03:11 - 02:03:14 - D.G. van der Zwaag
  02:03:14 - 02:03:28 - D.G. van der Zwaag
  02:08:14 - 02:08:22 - D.G. van der Zwaag
  02:08:22 - 02:08:24 - F.A. Nisters
  02:08:24 - 02:08:29 - D.G. van der Zwaag
  02:08:29 - 02:08:38 - F.A. Nisters
  02:08:38 - 02:08:52 - D.G. van der Zwaag
  02:08:52 - 02:09:07 - D.G. van der Zwaag
  02:14:44 - 02:14:49 - D.G. van der Zwaag
  02:14:49 - 02:15:06 - J. Keessen
  02:15:11 - 02:15:45 - D.G. van der Zwaag
  02:15:45 - 02:17:49 - J. Keessen
  02:17:49 - 02:17:51 - D.G. van der Zwaag
  02:17:51 - 02:19:07 - R.P. Fransen
  02:19:07 - 02:19:09 - D.G. van der Zwaag
  02:19:09 - 02:19:20 - R.P. Fransen
  02:19:20 - 02:19:24 - D.G. van der Zwaag
  02:19:24 - 02:20:15 - R.P. Fransen
  02:20:15 - 02:20:17 - D.G. van der Zwaag
  02:20:17 - 02:20:18 - M.P Buskermolen
  02:20:18 - 02:20:46 - P. Lakerveld
  02:20:47 - 02:20:51 - D.G. van der Zwaag
  02:20:51 - 02:21:11 - M.P Buskermolen
  02:21:12 - 02:21:48 - F.A. Nisters
  02:21:48 - 02:22:10 - D.G. van der Zwaag
  02:22:23 - 02:22:52 - L.B. Kabout
  02:22:52 - 02:22:57 - J.H. Buisma
  02:22:57 - 02:23:00 - D.G. van der Zwaag
  02:23:00 - 02:23:08 - J.H. Buisma
  02:23:08 - 02:23:12 - D.G. van der Zwaag
  02:23:13 - 02:32:03 - L.B. Kabout
  02:32:03 - 02:32:07 - J.H. Buisma
  02:32:07 - 02:32:09 - J. Keessen
  02:32:09 - 02:32:33 - D.G. van der Zwaag
  02:32:33 - 02:32:36 - P. Lakerveld
  02:32:36 - 02:32:37 - D.G. van der Zwaag
  02:32:37 - 02:32:55 - P. Lakerveld
  02:32:56 - 02:32:57 - D.G. van der Zwaag
  02:33:00 - 02:33:04 - D.G. van der Zwaag
  02:33:04 - 02:33:05 - L.B. Kabout
  02:33:05 - 02:33:18 - D.G. van der Zwaag
  02:33:20 - 02:33:22 - J. Keessen
  02:33:22 - 02:33:24 - D.G. van der Zwaag
  02:33:24 - 02:33:29 - J. Keessen
  02:33:52 - 02:35:22 - L.B. Kabout
  02:35:22 - 02:35:31 - D.G. van der Zwaag
  02:35:32 - 02:35:33 - L.B. Kabout
  02:35:33 - 02:35:34 - D.G. van der Zwaag
  02:35:34 - 02:37:27 - L.B. Kabout
  02:37:29 - 02:37:31 - D.G. van der Zwaag
  02:37:31 - 02:38:29 - R.P. Fransen
  02:38:29 - 02:38:31 - D.G. van der Zwaag
  02:38:31 - 02:38:41 - J. Keessen
  02:38:41 - 02:38:44 - D.G. van der Zwaag
  02:38:47 - 02:39:31 - L.B. Kabout
  02:39:31 - 02:39:37 - J.H. Buisma
  02:39:37 - 02:39:41 - D.G. van der Zwaag
  02:39:41 - 02:40:03 - J.H. Buisma
  02:40:05 - 02:40:09 - D.G. van der Zwaag
  02:40:10 - 02:41:02 - L.B. Kabout
  02:41:02 - 02:41:09 - D.G. van der Zwaag
  02:41:09 - 02:41:11 - J. Keessen
  02:41:11 - 02:42:07 - Mw. L. Eveleens – van Andel
  02:42:08 - 02:42:15 - D.G. van der Zwaag
  02:42:15 - 02:43:40 - J. Keessen
  02:43:40 - 02:43:42 - D.G. van der Zwaag
  02:43:42 - 02:44:01 - R.P. Fransen
  02:44:01 - 02:44:11 - D.G. van der Zwaag
  02:44:27 - 02:44:28 - D.G. van der Zwaag
  02:44:28 - 02:45:45 - L.B. Kabout
  02:45:45 - 02:45:50 - D.G. van der Zwaag
  02:45:50 - 02:45:52 - J. Keessen
  02:45:52 - 02:45:53 - D.G. van der Zwaag
  02:45:53 - 02:46:24 - J. Keessen
  02:46:25 - 02:47:31 - L.B. Kabout
  02:47:31 - 02:47:36 - D.G. van der Zwaag
  02:47:36 - 02:47:59 - L.B. Kabout
  02:47:59 - 02:48:01 - J.H. Buisma
  02:48:01 - 02:48:02 - D.G. van der Zwaag
  02:48:02 - 02:48:04 - R.P. Fransen
  02:48:04 - 02:48:06 - D.G. van der Zwaag
  02:48:06 - 02:48:29 - L.B. Kabout
  02:48:29 - 02:48:30 - D.G. van der Zwaag
  02:48:30 - 02:48:47 - J.H. Buisma
  02:48:47 - 02:48:48 - D.G. van der Zwaag
  02:48:48 - 02:49:00 - J.H. Buisma
  02:49:00 - 02:49:10 - D.G. van der Zwaag
  02:49:10 - 02:49:24 - L.B. Kabout
  02:49:26 - 02:49:28 - D.G. van der Zwaag
  02:49:28 - 02:49:39 - J.H. Buisma
  02:49:40 - 02:49:41 - D.G. van der Zwaag
  02:49:41 - 02:50:43 - L.B. Kabout
  02:50:43 - 02:50:48 - D.G. van der Zwaag
  02:50:49 - 02:51:08 - D.G. van der Zwaag
  02:51:08 - 02:51:15 - R.P. Fransen
  02:51:15 - 02:51:16 - D.G. van der Zwaag
  02:51:16 - 02:51:35 - R.P. Fransen
  02:51:39 - 02:51:46 - D.G. van der Zwaag
  02:52:02 - 02:53:26 - L.B. Kabout
  02:53:26 - 02:53:30 - D.G. van der Zwaag
  02:53:30 - 02:53:45 - F.A. Nisters
  02:53:45 - 02:53:54 - D.G. van der Zwaag
  02:53:54 - 02:54:22 - P. Lakerveld
  02:54:22 - 02:55:41 - D.G. van der Zwaag
 8. 7

  02:55:31 - 02:55:41 - D.G. van der Zwaag
 9. 8

  02:55:35 - 02:55:41 - D.G. van der Zwaag