Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1.Commissie Ruimte en Economie

dinsdag 12 oktober 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
N. (Nanda) Hauet
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:01:22 - 00:02:18 - N. Hauet
00:02:18 - 00:02:29 - R.P. Fransen
00:02:29 - 00:02:34 - N. Hauet

Portefeuillehouders: R.K. van Rijn en L.B. Kabout
Het doel van de startnotitie Oosteindedriehoek deelgebied 1 is om het ruimtelijk
kader en de randvoorwaarden voor deze ontwikkeling te bepalen. Op deze manier
wordt woningbouw op de voormalige glastuinbouwgronden tussen de Aalsmeerder-
weg, Legmeerdijk en woonwijk Nieuw Oosteinde mogelijk gemaakt. In het plangebied wordt ruimte gereserveerd voor de realisatie van een Integraal Kind-
Centrum.

Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 28 oktober 2021.

00:03:31 - 00:06:24 - Inspreker 2
00:06:24 - 00:06:28 - N. Hauet
00:06:28 - 00:06:30 - J.G.E. Bouwmeester
00:06:30 - 00:06:32 - N. Hauet
00:06:32 - 00:06:49 - J.G.E. Bouwmeester
00:06:49 - 00:07:00 - Inspreker 2
00:07:00 - 00:07:38 - N. Hauet
00:07:40 - 00:07:51 - J.G.E. Bouwmeester
00:07:52 - 00:07:55 - N. Hauet
00:07:55 - 00:08:15 - W. Kikkert
00:08:17 - 00:08:20 - N. Hauet
00:08:20 - 00:08:43 - J. Keessen
00:08:45 - 00:08:48 - N. Hauet
00:08:48 - 00:09:53 - R.P. Fransen
00:09:54 - 00:10:10 - D. Kuin
00:10:13 - 00:10:21 - N. Hauet
00:10:36 - 00:14:43 - L.B. Kabout
00:14:43 - 00:14:48 - N. Hauet
00:14:48 - 00:15:47 - D. Kuin
00:15:47 - 00:15:59 - N. Hauet
00:15:59 - 00:16:01 - J. Keessen
00:16:01 - 00:16:03 - N. Hauet
00:16:03 - 00:16:47 - J. Keessen
00:16:49 - 00:16:52 - N. Hauet
00:16:53 - 00:17:24 - L.B. Kabout
00:17:24 - 00:17:25 - N. Hauet
00:17:25 - 00:17:29 - D. Kuin
00:17:31 - 00:17:31 - N. Hauet
00:17:32 - 00:17:54 - L.B. Kabout
00:17:54 - 00:18:01 - N. Hauet
00:18:01 - 00:18:32 - L.B. Kabout
00:18:32 - 00:18:34 - N. Hauet
00:18:34 - 00:18:39 - J.H. Buisma
00:18:39 - 00:18:44 - N. Hauet
00:18:44 - 00:19:07 - J. Keessen
00:19:08 - 00:19:10 - N. Hauet
00:19:10 - 00:19:25 - L.B. Kabout
00:19:25 - 00:19:27 - N. Hauet
00:19:27 - 00:19:50 - J.H. Buisma
00:19:53 - 00:19:55 - N. Hauet
00:19:59 - 00:20:10 - D. Kuin
00:20:10 - 00:20:29 - N. Hauet
00:20:29 - 00:22:14 - R.P. Fransen
00:22:16 - 00:22:19 - N. Hauet
00:22:19 - 00:25:55 - M.P Buskermolen
00:25:55 - 00:25:57 - N. Hauet
00:25:57 - 00:29:02 - W. Kikkert
00:29:04 - 00:29:07 - N. Hauet
00:29:07 - 00:30:06 - J.G.E. Bouwmeester
00:30:07 - 00:30:20 - W. Kikkert
00:30:22 - 00:30:23 - J.G.E. Bouwmeester
00:30:23 - 00:30:24 - N. Hauet
00:30:24 - 00:30:33 - J.G.E. Bouwmeester
00:30:35 - 00:30:38 - N. Hauet
00:30:38 - 00:32:30 - J.H. Buisma
00:32:32 - 00:32:33 - D. Kuin
00:32:33 - 00:32:35 - N. Hauet
00:32:35 - 00:34:17 - D. Kuin
00:34:17 - 00:34:44 - N. Hauet
00:34:44 - 00:35:33 - R.P. Fransen
00:35:34 - 00:35:39 - N. Hauet
00:35:39 - 00:36:23 - J.H. Buisma
00:36:23 - 00:36:25 - D. Kuin
00:36:25 - 00:36:26 - N. Hauet
00:36:26 - 00:36:48 - D. Kuin
00:36:50 - 00:36:59 - N. Hauet
00:36:59 - 00:38:41 - M.P Buskermolen
00:38:41 - 00:38:43 - N. Hauet
00:38:43 - 00:39:04 - J.H. Buisma
00:39:05 - 00:39:06 - N. Hauet
00:39:06 - 00:39:51 - R.P. Fransen
00:39:52 - 00:39:52 - M.P Buskermolen
00:39:52 - 00:39:53 - N. Hauet
00:39:53 - 00:40:38 - M.P Buskermolen
00:40:38 - 00:40:40 - N. Hauet
00:40:40 - 00:41:02 - R.P. Fransen
00:41:02 - 00:41:02 - W. Kikkert
00:41:02 - 00:41:05 - N. Hauet
00:41:05 - 00:41:23 - W. Kikkert
00:41:24 - 00:41:24 - D. Kuin
00:41:24 - 00:41:27 - N. Hauet
00:41:27 - 00:41:49 - D. Kuin
00:41:52 - 00:41:53 - N. Hauet
00:41:53 - 00:42:02 - M.P Buskermolen
00:42:02 - 00:42:13 - N. Hauet
00:42:13 - 00:42:45 - L.B. Kabout
00:42:49 - 00:42:49 - N. Hauet
00:42:55 - 00:44:08 - L.B. Kabout
00:44:08 - 00:44:09 - J.H. Buisma
00:44:09 - 00:44:17 - N. Hauet
00:44:17 - 00:44:21 - J.H. Buisma
00:44:21 - 00:44:27 - N. Hauet
00:44:27 - 00:44:29 - J.H. Buisma
00:44:29 - 00:44:34 - N. Hauet
00:44:34 - 00:45:09 - J.H. Buisma
00:45:09 - 00:45:45 - D. Kuin
00:45:46 - 00:45:58 - N. Hauet
00:45:59 - 00:46:12 - R.P. Fransen
00:46:13 - 00:46:14 - N. Hauet
00:46:14 - 00:46:16 - R.P. Fransen
00:46:17 - 00:46:17 - N. Hauet
00:46:17 - 00:46:34 - W. Kikkert
00:46:35 - 00:46:36 - N. Hauet
00:46:36 - 00:46:39 - J.H. Buisma
00:46:39 - 00:46:41 - N. Hauet
00:46:41 - 00:46:55 - M.P Buskermolen
00:46:55 - 00:46:57 - N. Hauet
00:46:57 - 00:47:16 - M.P Buskermolen
00:47:16 - 00:47:39 - N. Hauet
00:47:39 - 00:47:41 - M.P Buskermolen
00:47:41 - 00:47:57 - D. Kuin
00:47:58 - 00:48:00 - N. Hauet
00:48:04 - 00:48:19 - J.G.E. Bouwmeester
00:48:21 - 00:48:40 - N. Hauet
00:48:40 - 00:48:52 - D. Kuin
00:48:52 - 00:49:11 - N. Hauet
00:53:23 - 00:53:23 - D. Kuin
00:55:41 - 00:56:19 - N. Hauet
00:56:23 - 00:57:25 - L.B. Kabout
00:57:25 - 00:57:36 - N. Hauet
00:57:36 - 00:59:47 - D. Kuin

Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kan het college zonder tussenkomst van de gemeenteraad besluiten nemen om af te wijken van het omgevingsplan met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het doel van dit voorstel is dat de gemeenteraad aangeeft in welke gevallen de raad vooraf bindend advies uit wil brengen aan het college over bepaalde afwijkingen van het omgevingsplan.
De raad wordt tevens voorgesteld de vaststelling van bepaalde onderdelen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van B&W. Aanleiding voor beide besluiten is de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022.

Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 28 oktober 2021.

00:59:49 - 01:00:04 - N. Hauet
01:00:06 - 01:01:55 - L.B. Kabout
01:01:56 - 01:02:00 - N. Hauet
01:02:00 - 01:03:29 - D. Kuin
01:03:29 - 01:03:29 - N. Hauet
01:03:29 - 01:03:44 - J.H. Buisma
01:03:44 - 01:03:45 - N. Hauet
01:03:50 - 01:04:50 - L.B. Kabout
01:04:50 - 01:05:26 - D. Kuin
01:05:26 - 01:05:32 - N. Hauet
01:05:32 - 01:06:29 - J.H. Buisma
01:06:30 - 01:06:32 - N. Hauet
01:06:32 - 01:06:47 - D. Kuin
01:06:47 - 01:06:48 - J.H. Buisma
01:06:48 - 01:06:50 - N. Hauet
01:06:50 - 01:06:55 - J.H. Buisma
01:06:55 - 01:06:55 - D. Kuin
01:06:55 - 01:06:56 - N. Hauet
01:06:56 - 01:07:02 - D. Kuin
01:07:03 - 01:07:16 - N. Hauet
01:07:16 - 01:08:42 - R.P. Fransen
01:08:42 - 01:08:43 - T. van der Meer
01:08:43 - 01:08:46 - N. Hauet
01:08:46 - 01:08:59 - T. van der Meer
01:08:59 - 01:09:00 - N. Hauet
01:09:00 - 01:09:25 - R.P. Fransen
01:09:25 - 01:09:30 - N. Hauet
01:09:30 - 01:09:39 - R.P. Fransen
01:09:39 - 01:09:42 - N. Hauet
01:09:42 - 01:10:25 - J.H. Buisma
01:10:26 - 01:10:29 - N. Hauet
01:10:29 - 01:10:30 - T. van der Meer
01:10:30 - 01:10:34 - N. Hauet
01:10:34 - 01:11:26 - J.G.E. Bouwmeester
01:11:27 - 01:11:40 - N. Hauet
01:11:40 - 01:12:25 - W. Kikkert
01:12:25 - 01:12:27 - D. Kuin
01:12:27 - 01:12:30 - N. Hauet
01:12:30 - 01:13:41 - D. Kuin
01:13:42 - 01:13:42 - T. van der Meer
01:13:42 - 01:13:45 - N. Hauet
01:13:45 - 01:14:05 - T. van der Meer
01:14:05 - 01:14:10 - N. Hauet
01:14:10 - 01:15:08 - T. van der Meer
01:15:08 - 01:15:15 - N. Hauet
01:15:15 - 01:15:37 - R.P. Fransen
01:15:37 - 01:15:37 - W. Kikkert
01:15:37 - 01:15:38 - N. Hauet
01:15:38 - 01:15:55 - W. Kikkert
01:15:57 - 01:16:01 - N. Hauet
01:16:01 - 01:16:05 - J.H. Buisma
01:16:06 - 01:16:11 - W. Kikkert
01:16:11 - 01:16:18 - N. Hauet
01:16:18 - 01:16:30 - W. Kikkert
01:16:31 - 01:16:32 - N. Hauet
01:16:32 - 01:17:04 - J.H. Buisma
01:17:06 - 01:17:08 - N. Hauet
01:17:08 - 01:17:09 - J.H. Buisma
01:17:09 - 01:17:10 - N. Hauet
01:17:10 - 01:17:16 - J.H. Buisma
01:17:16 - 01:17:20 - N. Hauet
01:17:20 - 01:17:26 - J.H. Buisma
01:17:26 - 01:17:27 - N. Hauet
01:17:27 - 01:17:50 - D. Kuin
01:17:53 - 01:17:56 - N. Hauet
01:17:58 - 01:18:12 - J.G.E. Bouwmeester
01:18:19 - 01:18:26 - N. Hauet
01:18:26 - 01:18:26 - L.B. Kabout
01:18:42 - 01:19:00 - N. Hauet
01:19:00 - 01:19:08 - D. Kuin
01:19:08 - 01:19:10 - N. Hauet
01:19:10 - 01:19:14 - J.H. Buisma
01:19:14 - 01:19:21 - N. Hauet
01:19:21 - 01:19:26 - J.H. Buisma
01:19:26 - 01:19:41 - N. Hauet

Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de tijdelijke toetreding van de gemeente Weesp aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2022. Gedurende 2022 fuseert gemeente Weesp met de gemeente Amsterdam. Door de tijdelijke toetreding van gemeente Weesp aan de Omgevingsdienst is het grondgebied van Weesp het gehele jaar onderdeel van deze samenwerking, wat een wettelijk vereiste is.

Besluitvorming wordt voorgesteld in de raadsvergadering van 28 oktober 2021.

01:23:55 - 01:23:56 - D. Kuin
01:24:18 - 01:25:01 - N. Hauet
01:25:01 - 01:25:45 - D. Kuin
01:25:46 - 01:25:51 - N. Hauet
01:25:59 - 01:26:58 - W.B. Alink-Scheltema
01:27:00 - 01:27:02 - N. Hauet
01:27:02 - 01:27:05 - D. Kuin
01:27:07 - 01:27:17 - N. Hauet
01:27:55 - 01:28:39 - N. Hauet

De commissie vervolgt de vergadering achter gesloten deuren.

01:28:39 - 01:28:47 - D. Kuin
01:28:47 - 01:29:21 - N. Hauet