Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 28 maart 2019

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Nobel, J.J.
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1
  Opening door de voorzitter, de heer J.J. Nobel
 4. 1.2

  Resultaat stemming

  Besluit

  Er is een motie Vreemd aan de orde van de dag aangekondigd door de VVD inzake oplossing kruising Catharina Amalialaan/Middenweg-Machineweg. Deze motie wordt behandeld na agendapunt R-11. Met deze toevoeging wordt de agenda vastgesteld.

 5. 1.3

  Resultaat stemming

  Besluit

  Conform vastgesteld

 6. 1.4

  Resultaat stemming

  Besluit

  Conform vastgesteld

 7. 1.5

  Besluit

  Er zijn geen separate voorstellen voor bekrachtiging geheimhouding ontvangen.

 8. 2

  Onder voorbehoud akkoord portefeuillehouder; wordt besproken in staf 11-02

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. De door IHCP B.V. gemaakte kosten van €156.770, - voor de opsporing van Niet Gesprongen Explosieven op hun perceel aan de Mr. Jac. Takkade 35 te Aalsmeer vast te stellen.
  2. Een suppletieverzoek in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor bovengenoemde kosten.

  Besluit

  1. De door IHCP B.V. gemaakte kosten van €156.770, - voor de opsporing van Niet Gesprongen Explosieven op hun perceel aan de Mr. Jac. Takkade 35 te Aalsmeer vast te stellen.
  2. Een suppletieverzoek in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor bovengenoemde kosten.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 9. 3

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media (hierna Commissariaat) dat de Stichting Lokale Omroep Aalsmeer voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Mediawet 2008, artikel 2.61, 2de lid.

  Besluit

  een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media (hierna Commissariaat) dat de Stichting Lokale Omroep Aalsmeer voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Mediawet 2008, artikel 2.61, 2de lid.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 10. 4

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  de Leegstandverordening Aalsmeer 2019 vast te stellen.

  Besluit

  de Leegstandverordening Aalsmeer 2019 vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 11. 5

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. in 2020 een krediet van € 200.000,— ter beschikking te stellen om de haltevoorzieningen van lijn 171 aan te passen en daarvan € 190.000,— te dekken uit de bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam;
  2. de resterende investeringskosten van € 10.000, zijnde het gemeentelijke aandeel in de investering, ten laste te brengen van programma 4 in het jaar 2021.
  3. de wijzigingen van de begroting vanaf 2020 ten gevolge van dit besluit te verwerken in de Lentenota 2019.

  Besluit

  1. in 2020 een krediet van € 200.000,— ter beschikking te stellen om de haltevoorzieningen van lijn 171 aan te passen en daarvan € 190.000,— te dekken uit de bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam;
  2. de resterende investeringskosten van € 10.000, zijnde het gemeentelijke aandeel in de investering, ten laste te brengen van programma 4 in het jaar 2021.
  3. de wijzigingen van de begroting vanaf 2020 ten gevolge van dit besluit te verwerken in de Lentenota 2019.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 12. 6

  Voorgesteld besluit:
  De gewijzigde verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Aalsmeer 2018 vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  De verordening van de raad van de gemeente Aalsmeer tot wijziging van de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Aalsmeer 2018 vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 13. 7

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  het Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost vast te stellen als kader voor verdere uitwerking van de diverse deelgebieden.

  Besluit

  het Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost vast te stellen als kader voor verdere uitwerking van de diverse deelgebieden.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  Amendementen

  Titel
  M19-3 Amendement Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost; Energieneutraal bouwen

  Moties

  Titel
  M19-3 Motie nadere uitwerking Ruimtelijk Raamwerk Aalsmeer Oost
 14. 8

  Onder voorbehoud: stukken worden vandaag nog met portefeuillehouder besproken

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. Een verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.) af te geven voor voor het bouwen van 4 woningen op het perceel Zwarteweg 23;
  2. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Besluit

  1. Een verklaring van geen bedenkingen (v.v.g.b.) af te geven voor voor het bouwen van 4 woningen op het perceel Zwarteweg 23;
  2. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 15. 9

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota Wegen 2019-2022 vast te stellen en te kiezen voor scenario 3;
  2. het bij de begroting 2019 opgenomen krediet van € 545.000 te verlenen voor uitvoering van de nota wegen.

  Besluit

  1. de Nota Wegen 2019-2022 vast te stellen en te kiezen voor scenario 3;
  2. het bij de begroting 2019 opgenomen krediet van € 545.000 te verlenen voor uitvoering van de nota wegen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 16. 10

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  de Doelgroepenverordening Aalsmeer 2019 vast te stellen.

  Besluit

  de Doelgroepenverordening Aalsmeer 2019 vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 17. 11

  Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  het Integraal Veiligheidsplan Aalsmeer 2019-2022 vast te stellen.

  Besluit

  het Integraal Veiligheidsplan Aalsmeer 2019-2022 vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  Amendementen

  Titel
  A19-4 Amendement Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 - Ingetrokken

  Moties

  Titel
  M19-4 Motie Huiselijk Geweld
 18. 12

  Moties

  Titel
  M19-5 Motie Oplossing Kruising Catharina Amalialaan/Middenweg-Machineweg
 19. 13

 20. 14

  Besluit

  In deze laatste raadsvergadering van burgemeester Nobel spreekt de heer Kuin de burgemeester toe en bedankt hem namens de gemeenteraad. Mevrouw Lakerveld overhandigt namens de raad een kunstwerk met afbeelding van het gemeentehuis.