Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1a.Commissie Ruimte Beeldvormend

dinsdag 30 augustus 2022

20:00 - 22:20

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Zwaag van der, D.G.
Toelichting

Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna.
Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:03:53 - 00:08:38 - D.G. van der Zwaag
 2. Besluit

  Conform vastgesteld

 3. Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit het college

 4. Portefeuillehouder:L.B. Kabout
  Aan de westzijde van Kudelstaart wordt het woningbouwplan ‘Westeinderhage’
  Ontwikkeld met de bouw van 267 woningen. Hier kan nog een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de invulling van de lokale behoefte aan woningen. Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van woningbouw van 267 woningen en bijbehorende voorzieningen in Westeinderhage.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld besluit

  1. om over de ingediende zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen te besluiten overeenkomstig bijgevoegde Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen;
  2. bestemmingsplan ‘Kudelstaart- Westeinderhage, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358. 0358.20A-VG01, gewijzigd vast te stellen conform onderhavig raadsvoorstel;
  3. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het exploitatieplan met planidentificatie NL.IMRO.0358. 0358.20AEX-VG01, gewijzigd vast te stellen conform onderhavig raadsvoorstel;
  4. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 11 juni 2020;
  5. om aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het document ‘Beeldkwaliteitsplan Westeinderhage’ vast te stellen.

  Besluit

  1. om over de ingediende zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen te besluiten overeenkomstig bijgevoegde Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen;
  2. bestemmingsplan ‘Kudelstaart- Westeinderhage, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358. 0358.20A-VG01, gewijzigd vast te stellen conform onderhavig raadsvoorstel;
  3. op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het exploitatieplan met planidentificatie NL.IMRO.0358. 0358.20AEX-VG01, gewijzigd vast te stellen conform onderhavig raadsvoorstel;
  4. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 11 juni 2020;
  5. om aanvullende welstandscriteria, zoals opgenomen in het document ‘Beeldkwaliteitsplan Westeinderhage’ vast te stellen.

  Door naar de oordeelsvormende commissie van 13-09-2022

  00:08:38 - 00:13:55 - D.G. van der Zwaag
  00:14:34 - 00:14:55 - M.P Buskermolen
  00:14:55 - 00:15:35 - D.G. van der Zwaag
  00:15:44 - 00:16:13 - J. Keessen
  00:16:13 - 00:16:26 - D.G. van der Zwaag
  00:16:26 - 00:16:27 - F.A. Nisters
  00:16:29 - 00:16:30 - D.G. van der Zwaag
  00:16:30 - 00:16:43 - F.A. Nisters
  00:16:43 - 00:17:44 - D.G. van der Zwaag
  00:30:18 - 00:30:33 - P. Lakerveld
  00:30:33 - 00:30:50 - D.G. van der Zwaag
  00:44:29 - 00:45:24 - P. Lakerveld
  00:45:24 - 00:47:11 - J. Keessen
  00:47:11 - 00:47:16 - D.G. van der Zwaag
  00:47:16 - 00:47:31 - J. Keessen
  00:47:31 - 00:47:33 - D.G. van der Zwaag
  00:47:33 - 00:47:34 - M.P Buskermolen
  00:47:34 - 00:47:48 - D.G. van der Zwaag
  00:47:54 - 00:48:05 - L.J. Lucke
  00:48:05 - 00:48:12 - D.G. van der Zwaag
  00:48:27 - 00:49:15 - L.J. Lucke
  00:49:15 - 00:49:22 - D.G. van der Zwaag
  00:49:22 - 00:49:54 - L.J. Lucke
  00:49:54 - 00:50:00 - D.G. van der Zwaag
  00:50:00 - 00:50:10 - L.J. Lucke
  00:50:10 - 00:50:18 - D.G. van der Zwaag
  00:50:18 - 00:52:46 - L.J. Lucke
  00:52:46 - 00:53:03 - D.G. van der Zwaag
  00:53:03 - 00:53:09 - M.P Buskermolen
  00:53:09 - 00:53:10 - D.G. van der Zwaag
  00:53:11 - 00:53:36 - M.P Buskermolen
  00:53:36 - 00:53:50 - D.G. van der Zwaag
  00:53:50 - 00:54:21 - M.P Buskermolen
  00:54:21 - 00:54:27 - D.G. van der Zwaag
  00:54:27 - 00:54:49 - M.P Buskermolen
  00:54:49 - 00:55:14 - D.G. van der Zwaag
  00:55:14 - 00:55:32 - M.P Buskermolen
  00:55:32 - 00:55:34 - D.G. van der Zwaag
  00:55:34 - 00:55:42 - M.P Buskermolen
  00:55:42 - 00:55:46 - D.G. van der Zwaag
  00:55:46 - 00:57:56 - F.A. Nisters
  00:57:56 - 00:57:58 - D.G. van der Zwaag
  00:57:58 - 00:58:16 - F.A. Nisters
  00:58:16 - 00:58:20 - D.G. van der Zwaag
  00:58:20 - 00:58:53 - J.G.E. Bouwmeester
  00:58:53 - 00:58:54 - D.G. van der Zwaag
  00:58:54 - 00:59:34 - J.G.E. Bouwmeester
  00:59:34 - 00:59:54 - D.G. van der Zwaag
  00:59:56 - 01:17:23 - L.B. Kabout
  01:17:23 - 01:17:24 - D.G. van der Zwaag
  01:17:24 - 01:17:28 - J.G.E. Bouwmeester
  01:17:28 - 01:17:29 - D.G. van der Zwaag
  01:17:29 - 01:17:31 - J.G.E. Bouwmeester
  01:17:31 - 01:17:34 - D.G. van der Zwaag
  01:17:34 - 01:17:36 - O.W. Verbeek
  01:17:36 - 01:17:43 - J.G.E. Bouwmeester
  01:17:43 - 01:19:31 - O.W. Verbeek
  01:19:31 - 01:19:34 - D.G. van der Zwaag
  01:19:34 - 01:20:31 - O.W. Verbeek
  01:20:31 - 01:20:34 - D.G. van der Zwaag
  01:20:35 - 01:20:41 - J.G.E. Bouwmeester
  01:20:41 - 01:21:29 - J. Keessen
  01:21:29 - 01:21:33 - D.G. van der Zwaag
  01:21:33 - 01:22:18 - J. Keessen
  01:22:18 - 01:22:26 - D.G. van der Zwaag
  01:22:26 - 01:22:56 - J. Keessen
  01:22:56 - 01:23:00 - D.G. van der Zwaag
  01:23:00 - 01:23:21 - S.J.R. de Vries
  01:23:21 - 01:23:22 - D.G. van der Zwaag
  01:23:22 - 01:24:07 - J.G.E. Bouwmeester
  01:24:07 - 01:24:11 - D.G. van der Zwaag
  01:24:11 - 01:24:45 - F.A. Nisters
  01:24:45 - 01:24:54 - D.G. van der Zwaag
  01:24:55 - 01:26:16 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  01:26:17 - 01:26:37 - D.G. van der Zwaag
  01:26:38 - 01:27:44 - L.B. Kabout
  01:27:44 - 01:27:48 - D.G. van der Zwaag
  01:27:48 - 01:28:09 - O.W. Verbeek
  01:28:09 - 01:28:11 - D.G. van der Zwaag
  01:28:11 - 01:28:12 - L.B. Kabout
  01:28:25 - 01:28:26 - D.G. van der Zwaag
  01:28:26 - 01:28:51 - O.W. Verbeek
  01:28:52 - 01:28:55 - D.G. van der Zwaag
  01:28:56 - 01:29:46 - L.B. Kabout
  01:29:46 - 01:29:53 - D.G. van der Zwaag
  01:29:53 - 01:33:36 - L.B. Kabout
  01:33:36 - 01:33:41 - D.G. van der Zwaag
  01:33:41 - 01:33:51 - J.G.E. Bouwmeester
  01:33:51 - 01:34:06 - D.G. van der Zwaag
  01:34:06 - 01:34:17 - L.B. Kabout
  01:34:17 - 01:35:21 - D.G. van der Zwaag
  01:35:21 - 01:35:39 - J. Keessen
  01:35:39 - 01:35:40 - D.G. van der Zwaag
  01:35:40 - 01:35:49 - J. Keessen
  01:35:49 - 01:35:58 - D.G. van der Zwaag
  01:44:48 - 01:45:10 - J. Keessen
  01:45:10 - 01:46:17 - D.G. van der Zwaag
  01:46:17 - 01:46:21 - S.J.R. de Vries
  01:46:21 - 01:46:46 - D.G. van der Zwaag
 5. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Doel van dit voorstel is om de ontwikkeling van de Green Square in Green Park Aalsmeer tot een hoogwaardig centrumgebied te bevorderen en te voorzien van een actueel planologisch beleidskader.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Besluit

  Door naar de oordeelsvormende commissie van 13-09-2022

  01:48:28 - 01:48:58 - D.G. van der Zwaag
  01:48:58 - 01:50:26 - P. Lakerveld
  01:50:26 - 01:50:27 - D.G. van der Zwaag
  01:50:27 - 01:50:36 - P. Lakerveld
  01:50:36 - 01:50:42 - D.G. van der Zwaag
  01:50:42 - 01:51:47 - J. Keessen
  01:51:47 - 01:51:49 - D.G. van der Zwaag
  01:51:49 - 01:52:34 - J. Keessen
  01:52:34 - 01:52:39 - D.G. van der Zwaag
  01:52:39 - 01:52:50 - F.A. Nisters
  01:52:50 - 01:53:01 - D.G. van der Zwaag
  01:53:01 - 01:53:18 - F.A. Nisters
  01:53:18 - 01:53:19 - D.G. van der Zwaag
  01:53:19 - 01:53:22 - P. Lakerveld
  01:53:22 - 01:53:28 - D.G. van der Zwaag
  01:53:28 - 01:53:42 - P. Lakerveld
  01:53:42 - 01:53:58 - D.G. van der Zwaag
  01:53:59 - 01:58:12 - L.B. Kabout
  01:58:12 - 01:58:18 - D.G. van der Zwaag
  01:58:18 - 01:58:51 - P. Lakerveld
  01:58:52 - 01:58:55 - D.G. van der Zwaag
  01:58:55 - 01:59:36 - J. Keessen
  01:59:36 - 01:59:39 - D.G. van der Zwaag
  01:59:39 - 01:59:40 - O.W. Verbeek
  01:59:40 - 01:59:43 - D.G. van der Zwaag
  01:59:46 - 01:59:53 - L.B. Kabout
  01:59:53 - 01:59:56 - D.G. van der Zwaag
  01:59:56 - 02:00:29 - L.B. Kabout
  02:00:29 - 02:00:33 - D.G. van der Zwaag
  02:00:33 - 02:01:33 - O.W. Verbeek
  02:01:33 - 02:01:41 - D.G. van der Zwaag
  02:01:41 - 02:02:14 - L.B. Kabout
  02:02:14 - 02:02:23 - D.G. van der Zwaag
  02:02:23 - 02:02:26 - O.W. Verbeek
  02:02:26 - 02:02:28 - D.G. van der Zwaag
  02:02:28 - 02:02:48 - O.W. Verbeek
  02:02:50 - 02:02:52 - D.G. van der Zwaag
  02:02:52 - 02:03:04 - L.B. Kabout
  02:03:08 - 02:05:04 - D.G. van der Zwaag
 6. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Doel van dit voorstel is om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer deelgebied 2 West mogelijk te maken. Voor dit gebied geldt nu een beheersverordening waarin de feitelijke situatie is vastgelegd en er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota van Beantwoording bestemmingsplan en exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West alsmede de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West met planidentificatie NL.IMRO.0358.05AD-VG01 gewijzigd en het exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West met identificatie NL.IMRO.0358.05ADEX-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 8 maart 2021.

  Besluit

  1. de Nota van Beantwoording bestemmingsplan en exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West alsmede de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West met planidentificatie NL.IMRO.0358.05AD-VG01 gewijzigd en het exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West met identificatie NL.IMRO.0358.05ADEX-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 8 maart 2021.

  Door naar de oordeelsvormende commissie van 13-09-2022

  02:05:07 - 02:09:52 - D.G. van der Zwaag
  02:11:19 - 02:11:21 - J. Keessen
  02:11:23 - 02:15:30 - D.G. van der Zwaag
  02:15:55 - 02:16:18 - J. de Vries
  02:16:30 - 02:17:17 - D.G. van der Zwaag
  02:17:53 - 02:18:16 - P. Lakerveld
  02:18:17 - 02:18:20 - D.G. van der Zwaag
  02:18:20 - 02:19:12 - J. Keessen
  02:19:12 - 02:19:17 - D.G. van der Zwaag
  02:19:17 - 02:19:54 - J. Keessen
  02:19:55 - 02:19:59 - D.G. van der Zwaag
  02:19:59 - 02:20:58 - S.J.R. de Vries
  02:20:58 - 02:21:02 - D.G. van der Zwaag
  02:21:02 - 02:21:06 - S.J.R. de Vries
  02:21:06 - 02:21:19 - D.G. van der Zwaag
  02:21:22 - 02:26:33 - L.B. Kabout
  02:26:33 - 02:26:51 - D.G. van der Zwaag
  02:26:51 - 02:28:02 - J. Keessen
  02:28:02 - 02:28:09 - D.G. van der Zwaag
  02:28:09 - 02:28:14 - J. Keessen
  02:28:16 - 02:28:18 - D.G. van der Zwaag
  02:28:18 - 02:28:23 - S.J.R. de Vries
  02:28:23 - 02:28:26 - G.J.H. Winkels
  02:28:26 - 02:29:47 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  02:29:47 - 02:29:51 - D.G. van der Zwaag
  02:29:51 - 02:30:01 - Mw. L. Eveleens - van Andel
  02:30:02 - 02:30:04 - D.G. van der Zwaag
  02:30:04 - 02:30:55 - G.J.H. Winkels
  02:30:55 - 02:30:58 - D.G. van der Zwaag
  02:30:59 - 02:31:00 - S.J.R. de Vries
  02:31:00 - 02:31:09 - D.G. van der Zwaag
  02:31:09 - 02:32:13 - S.J.R. de Vries
  02:32:13 - 02:32:27 - D.G. van der Zwaag
  02:32:34 - 02:34:00 - L.B. Kabout
  02:34:00 - 02:34:08 - D.G. van der Zwaag
  02:34:09 - 02:34:45 - J. Keessen
  02:34:45 - 02:34:49 - D.G. van der Zwaag
  02:34:49 - 02:38:05 - L.B. Kabout
  02:38:05 - 02:38:06 - D.G. van der Zwaag
  02:38:06 - 02:38:37 - G.J.H. Winkels
  02:38:37 - 02:38:38 - D.G. van der Zwaag
  02:38:38 - 02:38:43 - G.J.H. Winkels
  02:38:43 - 02:38:52 - D.G. van der Zwaag
  02:39:12 - 02:39:28 - L.B. Kabout
  02:39:28 - 02:40:03 - D.G. van der Zwaag
 7. Portefeuillehouder: D. Kuin
  Doel van dit voorstel is om de regels voor de aanleg, instandhouding en verwijdering van kabels en leidingen in en op de openbare grond te actualiseren in het kader van voortschrijdende inzichten, nieuwe ontwikkelingen en een verdere toename van de werkzaamheden in de bodem, onder meer als gevolg van de energietransitie.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld besluit

  De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer 2022 (AVOI 2022) met de
  bijbehorende toelichting vast te stellen.

  Besluit

  De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer 2022 (AVOI 2022) met de
  bijbehorende toelichting vast te stellen.

  Door naar de oordeelsvormende commissie van 13-09-2022 op verzoek fractie GroenLinks

  02:40:03 - 02:40:22 - S.J.R. de Vries
  02:40:22 - 02:40:52 - D.G. van der Zwaag
  02:40:52 - 02:41:02 - S.J.R. de Vries
  02:41:02 - 02:41:10 - D.G. van der Zwaag
  02:43:37 - 02:43:38 - O.W. Verbeek
  02:43:38 - 02:43:43 - D.G. van der Zwaag
  02:43:43 - 02:44:04 - O.W. Verbeek
  02:44:04 - 02:44:11 - D.G. van der Zwaag
  02:44:11 - 02:44:22 - O.W. Verbeek
  02:44:24 - 02:44:28 - D.G. van der Zwaag
  02:44:28 - 02:45:30 - G. Holtrop
  02:45:30 - 02:45:31 - D.G. van der Zwaag
  02:45:31 - 02:46:44 - G. Holtrop
  02:46:45 - 02:47:00 - D.G. van der Zwaag
  02:47:04 - 02:47:35 - D. Kuin
  02:47:38 - 02:47:39 - D.G. van der Zwaag
  02:47:39 - 02:47:40 - O.W. Verbeek
  02:48:07 - 02:48:33 - D. Kuin
  02:49:07 - 02:49:19 - D.G. van der Zwaag
  02:49:19 - 02:49:22 - D. Kuin
  02:49:24 - 02:49:31 - G. Holtrop
  02:49:31 - 02:50:30 - D.G. van der Zwaag
  02:50:30 - 02:50:34 - O.W. Verbeek
  02:50:34 - 02:51:25 - D.G. van der Zwaag
 8. Besluit

  Komende woensdag vindt er een MRA Raadtafel plaats; eventuele onder-werpen kunnen nog worden meegegeven.
  Donderdag vindt er, in klein comité, een gesprek plaats over de regionale samenwerking.

  02:51:26 - 02:51:27 - W.T.J.M. Koster
  02:51:27 - 02:51:28 - D.G. van der Zwaag
  02:51:28 - 02:51:48 - W.T.J.M. Koster
  02:52:19 - 02:52:52 - D.G. van der Zwaag
 9. Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur