Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend

donderdag 27 oktober 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
G. (Greta) Holtrop
Toelichting

De agenda kan nog wijzigen als gevolg van de beeldvormende commissie van 6 oktober.

Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Onder voorbehoud tijdige aanlevering. Na 22 september komt de meerjarenbegroting MRA beschikbaar. Tijdige behandeling in de commissie van 6 oktober is daardoor niet haalbaar, vandaar dat dit agendapunt zowel beeld- als oordeelsvorming betreft. De raad dient op 10 november een besluit te nemen.

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

  Vergaderorde: Beeld- en oordeelsvorming tegelijk
  1e termijn: (Beeldvorming) vragen van fracties
  2e termijn: (Oordeelsvorming) fracties geven voorlopig oordeel en gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 10 november 2022.

 2. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

  Doel van dit voorstel is om de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio vanaf 2022 structureel te verhogen als gevolg van indexering. Het college adviseert de raad om geen inhoudelijke zienswijze te geven over de begroting 2022 en 2023.

  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 10 november 2022.

 3. Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen oordeelsvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.
  Onderwerpen vooraf aanmelden bij de griffie.

 4. Gelegenheid voor de fracties om eventuele moties en amendementen over de Programmabegroting 2023 met elkaar te bespreken.

  Vergaderorde:
  1e termijn: korte toelichting indieners. Fracties geven voorlopige mening over de moties en amendementen
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met de moties /amendementen