Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend

donderdag 15 september 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
G. (Greta) Holtrop
Agenda documenten

Agendapunten

  • biodiversiteit en klimaatbeleid
  • duurzaamheidsleningen

  Vergaderorde:
  1e termijn: korte introductie GL. Fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel

  • duurzaam maaibeleid
  • fietspaden
  • grondinspectie wegenonderhoud
  • straatverlichting

  Vergaderorde:
  1e termijn: korte introductie GL. Fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel

 1. Vergaderorde:
  1e termijn: korte introductie Gl/PvdA. Fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel

 2. Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen oordeelsvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.
  Onderwerpen vooraf aanmelden bij de griffie:

  • Motie Steun Stichting Recht op Bescherming Vlieghinder (GL/PvdA)