Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend

donderdag 6 oktober 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Willegen van, D.
Toelichting

Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna.
Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Portefeuillehouder: D. Kuin

  Doel: de commissie is geïnformeerd over de uitkomsten van de Quick Scan Zuidoosthoek.

  Spreker: Dhr. T. Goemans (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

  Bijlage: Oplegnotitie en presentatie Quick Scan Zuidoosthoek (de presentatie wordt op een later moment toegevoegd)

  Vergaderorde:
  10 minuten presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties

 2. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

  Doel van dit voorstel is om de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio vanaf 2022 structureel te verhogen als gevolg van indexering. Het college adviseert de raad om geen inhoudelijke zienswijze te geven over de begroting 2022 en 2023.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

 3. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

  Doel van dit voorstel is het up-to-date houden van de Algemene Plaatselijke Verordening met noodzakelijke wijzigingen.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

 4. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om mogelijk te maken dat alle woordvoerders van de vergaderavond plaats kunnen nemen aan de vergadertafel.
  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

 5. Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen beeldvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.
  Onderwerpen vooraf aanmelden bij de griffie

 6. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn

  Doel: de gemeenteraad te informeren over de laatste stand van zaken over het project Westeinderscheg. De Westeinderscheg loopt vanaf het IJ, door de Schinkel, langs de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen. Samen met de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn, het hoogheemraadschap Rijnland en vele andere lokale organisaties en partijen, werkt de provincie Noord-Holland aan het versterken van het landschap en aan het zichtbaar maken van dit gebied.

  Spreker:
  Esther van der Klis, kernteam Westeinderscheg, provincie Noord-Holland

  Bijlage:

  Oplegnotitie en Presentatie Belang en kansen voor een ‘nieuwe’ Scheg binnen de Metropoolregio Amsterdam.

  Vergaderorde:
  10 minuten presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties.

 7. Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Doel: De raadsleden zijn geïnformeerd over hoe de jeugdhulp is georganiseerd is (inclusief de veranderingen met de nieuwe inkoop vanaf 2022), welke actuele ontwikkelingen er lokaal, regionaal en landelijk spelen en welke ontwikkelingen we in de cijfers zien op het gebied van financiën en inhoud.
  Spreker: Clement van der Klooster (senior beleidsadviseur jeugdhulp)
  Bijlage: Oplegnotitie en Presentatie jeugdhulp (de presentatie wordt op een later moment bijgevoegd)
  Vergaderorde:
  20 minuten presentatie en aansluitend gelegenheid voor vragen van de raadsfracties