Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend

donderdag 1 september 2022

20:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
G. (Greta) Holtrop
Toelichting

Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna.
Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Portefeuillehouder: D. Kuin
  Doel van dit voorstel is om de gemeentelijke regelgeving over de inzameling van afval aan te laten sluiten bij het in 2021 vastgestelde beleid ‘Van afval naar grondstofbeleid 2022-2026’. De afvalstoffenverordening wordt tevens geactualiseerd naar het nieuwe VNG-model.

  Vergaderorde:
  Gelegenheid voor inspraak
  1e termijn: gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder
  2e termijn: gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer vast te stellen;
  2. De "Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige “Afvalstoffenverordening 2013 gemeente Aalsmeer”.
 2. Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen beeldvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.
  Onderwerpen vooraf aanmelden bij de griffie