Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1b. Commissie Ruimte Oordeelsvormend

dinsdag 31 oktober 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G. (Greta) Holtrop
Toelichting

Dit betreft een gecombineerde commissievergadering Ruimte en Maatschappij en Bestuur.
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1

  00:08:57 - 00:10:38 - G. Holtrop
  00:10:38 - 00:11:11 - J. Keessen
 3. 2

  00:10:42 - 00:11:11 - J. Keessen
  00:11:11 - 00:11:43 - G. Holtrop
 4. 3

  00:11:42 - 00:11:43 - G. Holtrop
  00:11:43 - 00:11:59 - D. van Willegen
 5. 4

  00:11:43 - 00:11:59 - D. van Willegen
  00:11:59 - 00:13:10 - G. Holtrop
 6. 5
  RUIMTE
 7. 5.1

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een juridisch-planologisch kader voor de bouw van maximaal 22 woningen aan de Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan.
  Het beeldkwaliteitsplan bevat eisen voor de vorm, beeld en sfeer van de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte en de samenhang tussen beide.
  Vergaderorde:
  1.Inventarisatie vragen aan portefeuillehouder en beantwoording;
  2.Fracties geven voorlopig oordeel over voorstel;
  3.Fracties gaan met elkaar in gesprek;
  4.Indien nodig krijgt portefeuillehouder nog kort het woord;
  5.Conclusie bespreking voorstel.
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van16 november 2023.

  00:12:19 - 00:13:10 - G. Holtrop
  00:13:12 - 00:13:32 - G. Holtrop
  00:13:32 - 00:14:46 - J.H. Buisma
  00:14:46 - 00:14:51 - G. Holtrop
  00:14:51 - 00:15:19 - W.T.J.M. Koster
  00:15:20 - 00:15:34 - G. Holtrop
  00:15:37 - 00:16:35 - L.B. Kabout
  00:16:36 - 00:16:58 - G. Holtrop
  00:16:58 - 00:17:47 - E.P. Abbenhuës
  00:17:50 - 00:17:51 - G. Holtrop
  00:17:51 - 00:18:19 - J. Keessen
  00:18:20 - 00:18:25 - G. Holtrop
  00:18:25 - 00:18:39 - M.P Buskermolen
  00:18:40 - 00:18:44 - G. Holtrop
  00:18:44 - 00:19:11 - S.J.R. de Vries
  00:19:13 - 00:19:21 - G. Holtrop
  00:19:21 - 00:19:28 - J.H. Buisma
  00:19:29 - 00:20:35 - G. Holtrop
 8. 6

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Het doel van de Kerkenvisie is het in beeld brengen van de mate van bedreiging van het waardevolle religieuze erfgoed en het proactief vergroten van het duurzaam toekomstperspectief in samenwerking met de kerkeigenaar.
  Vergaderorde:
  1.Inventarisatie eventuele laatste vragen aan portefeuillehouder en beantwoording;
  2.Fracties geven voorlopig oordeel over voorstel;
  3.Fracties gaan met elkaar in gesprek;
  4.Indien nodig krijgt portefeuillehouder nog kort het woord;
  5.Conclusie bespreking voorstel.
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 16 november 2023.

  00:19:57 - 00:20:35 - G. Holtrop
  00:20:35 - 00:20:36 - E.S.I. Mijwaart
  00:20:36 - 00:20:38 - G. Holtrop
  00:20:38 - 00:21:01 - E.S.I. Mijwaart
  00:21:01 - 00:21:06 - G. Holtrop
  00:21:06 - 00:21:31 - D. Kuin
  00:21:33 - 00:21:35 - G. Holtrop
  00:21:35 - 00:21:49 - P.F. van den Nouland
  00:21:50 - 00:21:51 - G. Holtrop
  00:21:51 - 00:22:15 - M.J. Geisler
  00:22:17 - 00:22:31 - G. Holtrop
  00:22:31 - 00:22:47 - J. Keessen
  00:22:47 - 00:22:53 - G. Holtrop
  00:22:53 - 00:23:06 - R.P. Fransen
  00:23:07 - 00:23:37 - G. Holtrop
 9. 7
  MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR
 10. 7.1

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Het doel van de programmabegroting is het vaststellen van de bestuurlijke en financiële kaders voor het komende begrotingsjaar. Het oordeel over begroting geven de fracties in de raadsvergadering van 9 november. Het voorstel is om bij dit agendapunt te spreken over moties en amendementen die betrekking hebben op de Programmabegroting 2024.
  Vergaderorde:
  1.Inventarisatie eventuele laatste aanvullende vragen aan portefeuillehouder en beantwoording;
  2.Fracties geven voorlopig oordeel over voorstel;
  3.Fracties gaan met elkaar in gesprek;
  4.Indien nodig krijgt portefeuillehouder nog kort het woord;
  5.Conclusie bespreking voorstel.
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 9 november 2023.

  00:23:36 - 00:23:37 - G. Holtrop
  00:27:33 - 00:28:30 - G. Holtrop
  00:28:30 - 00:29:10 - D.G. van der Zwaag
  00:29:10 - 00:29:13 - D. van Willegen
  00:29:13 - 00:29:19 - D.G. van der Zwaag
  00:29:20 - 00:29:21 - G. Holtrop
  00:29:21 - 00:30:13 - D. van Willegen
  00:30:14 - 00:30:34 - G. Holtrop
  00:30:34 - 00:31:44 - R.P. Fransen
  00:31:45 - 00:31:48 - G. Holtrop
  00:31:48 - 00:31:51 - R.P. Fransen
  00:31:52 - 00:32:00 - G. Holtrop
  00:32:00 - 00:32:08 - R.P. Fransen
  00:32:10 - 00:32:11 - R.P. Fransen
  00:32:12 - 00:32:26 - G. Holtrop
  00:32:28 - 00:32:38 - D. van Willegen
  00:32:38 - 00:33:12 - G. Holtrop
  00:43:03 - 00:43:59 - G. Holtrop
  00:43:59 - 00:44:05 - D. van Willegen
  00:44:05 - 00:44:08 - D. Kuin
  00:44:08 - 00:44:12 - D. van Willegen
  00:44:12 - 00:44:15 - G. Holtrop
  00:44:15 - 00:44:19 - D. van Willegen
  00:44:19 - 00:44:25 - G. Holtrop
  00:44:25 - 00:44:50 - D. van Willegen
  00:44:50 - 00:46:01 - G. Holtrop
  00:46:01 - 00:47:40 - J.H. Buisma
  00:47:41 - 00:47:50 - G. Holtrop
  00:47:50 - 00:47:54 - J.H. Buisma
  00:47:54 - 00:47:55 - G. Holtrop
  00:47:55 - 00:48:09 - J.H. Buisma
  00:48:10 - 00:48:34 - G. Holtrop
  00:48:34 - 00:49:04 - J. Keessen
  00:49:05 - 00:49:17 - G. Holtrop
  00:49:17 - 00:50:46 - W.T.J.M. Koster
  00:50:47 - 00:50:50 - G. Holtrop
  00:50:50 - 00:51:29 - M.J. Geisler
  00:51:31 - 00:52:07 - J. de Vries
  00:52:07 - 00:52:08 - D. van Willegen
  00:52:08 - 00:52:12 - G. Holtrop
  00:52:12 - 00:54:29 - D. van Willegen
  00:54:29 - 00:54:30 - J.H. Buisma
  00:54:30 - 00:54:33 - G. Holtrop
  00:54:33 - 00:56:01 - J.H. Buisma
  00:56:03 - 00:56:20 - G. Holtrop
  00:56:20 - 00:56:21 - G. Holtrop
  00:56:21 - 00:56:37 - W.T.J.M. Koster
  00:56:37 - 00:56:46 - J.H. Buisma
  00:56:46 - 00:56:56 - G. Holtrop
  00:56:56 - 00:57:16 - J.H. Buisma
  00:57:17 - 00:57:55 - G. Holtrop
  00:57:55 - 00:58:45 - J.H. Buisma
  00:58:46 - 00:58:54 - G. Holtrop
  00:58:54 - 00:59:43 - J. Keessen
  00:59:43 - 00:59:46 - G. Holtrop
  00:59:46 - 01:00:55 - D. van Willegen
  01:00:55 - 01:00:56 - J. Keessen
  01:00:56 - 01:00:57 - J.H. Buisma
  01:00:57 - 01:01:02 - G. Holtrop
  01:01:02 - 01:01:16 - J. Keessen
  01:01:16 - 01:01:19 - G. Holtrop
  01:01:19 - 01:02:02 - J.H. Buisma
  01:02:02 - 01:02:07 - D. Kuin
  01:02:07 - 01:02:14 - G. Holtrop
  01:02:14 - 01:02:49 - D. Kuin
  01:02:50 - 01:03:24 - G. Holtrop
  01:03:28 - 01:07:34 - W. Kikkert
  01:07:35 - 01:07:36 - G. Holtrop
  01:07:36 - 01:08:02 - M.P Buskermolen
  01:08:02 - 01:08:03 - J.H. Buisma
  01:08:03 - 01:08:08 - J.H. Buisma
  01:08:08 - 01:08:10 - G. Holtrop
  01:08:10 - 01:08:13 - J.H. Buisma
  01:08:14 - 01:08:37 - G. Holtrop
  01:08:37 - 01:10:33 - R.P. Fransen
  01:10:34 - 01:10:38 - G. Holtrop
  01:10:38 - 01:11:28 - M. Vleghaar
  01:11:29 - 01:12:00 - R.P. Fransen
  01:12:01 - 01:12:04 - G. Holtrop
  01:12:04 - 01:12:44 - J. Keessen
  01:12:45 - 01:12:47 - G. Holtrop
  01:12:47 - 01:12:52 - G. Holtrop
  01:12:52 - 01:12:53 - W.T.J.M. Koster
  01:12:53 - 01:13:51 - R.P. Fransen
  01:13:51 - 01:13:53 - R.P. Fransen
  01:13:54 - 01:13:55 - J. Keessen
  01:13:55 - 01:13:57 - W.T.J.M. Koster
  01:13:57 - 01:13:59 - J. Keessen
  01:13:59 - 01:14:00 - D. van Willegen
  01:14:00 - 01:14:31 - J. Keessen
  01:14:31 - 01:14:35 - W.T.J.M. Koster
  01:14:35 - 01:14:45 - G. Holtrop
  01:14:45 - 01:15:18 - W.T.J.M. Koster
  01:15:18 - 01:15:20 - R.P. Fransen
  01:15:20 - 01:15:24 - G. Holtrop
  01:15:24 - 01:15:51 - R.P. Fransen
  01:15:51 - 01:15:52 - M. Vleghaar
  01:15:52 - 01:15:53 - G. Holtrop
  01:15:53 - 01:15:55 - W.T.J.M. Koster
  01:15:55 - 01:16:34 - M. Vleghaar
  01:16:34 - 01:16:40 - R.P. Fransen
  01:16:40 - 01:16:41 - W.T.J.M. Koster
  01:16:41 - 01:16:43 - G. Holtrop
  01:16:43 - 01:16:51 - R.P. Fransen
  01:16:51 - 01:16:52 - M. Vleghaar
  01:16:52 - 01:16:53 - M. Vleghaar
  01:16:53 - 01:16:57 - G. Holtrop
  01:16:57 - 01:17:04 - M. Vleghaar
  01:17:05 - 01:17:08 - G. Holtrop
  01:17:08 - 01:17:09 - W.T.J.M. Koster
  01:17:09 - 01:17:10 - G. Holtrop
  01:17:11 - 01:17:13 - R.P. Fransen
  01:17:13 - 01:18:13 - W.T.J.M. Koster
  01:18:13 - 01:18:16 - G. Holtrop
  01:18:16 - 01:19:02 - R.P. Fransen
  01:19:02 - 01:19:03 - G. Holtrop
  01:19:03 - 01:19:15 - W.T.J.M. Koster
  01:19:15 - 01:19:16 - R.P. Fransen
  01:19:16 - 01:19:20 - G. Holtrop
  01:19:20 - 01:19:23 - R.P. Fransen
  01:19:23 - 01:19:55 - R.P. Fransen
  01:19:55 - 01:20:02 - W.T.J.M. Koster
  01:20:02 - 01:20:06 - G. Holtrop
  01:20:06 - 01:20:24 - W.T.J.M. Koster
  01:20:25 - 01:20:29 - G. Holtrop
  01:20:29 - 01:20:52 - S.J.R. de Vries
  01:20:52 - 01:21:03 - G. Holtrop
  01:21:14 - 01:21:56 - W. Kikkert
  01:21:57 - 01:22:01 - G. Holtrop
  01:22:01 - 01:22:03 - R.P. Fransen
  01:22:03 - 01:22:05 - G. Holtrop
  01:22:06 - 01:22:15 - R.P. Fransen
  01:22:16 - 01:22:25 - G. Holtrop
  01:22:25 - 01:23:39 - R.P. Fransen
  01:23:40 - 01:23:44 - G. Holtrop
  01:23:44 - 01:23:46 - S.J.R. de Vries
  01:23:46 - 01:24:40 - S.J.R. de Vries
  01:24:41 - 01:24:44 - G. Holtrop
  01:24:44 - 01:26:01 - W.T.J.M. Koster
  01:26:02 - 01:27:54 - R.P. Fransen
  01:27:55 - 01:28:00 - G. Holtrop
  01:28:00 - 01:28:06 - S.J.R. de Vries
  01:28:06 - 01:28:11 - D.G. van der Zwaag
  01:28:11 - 01:28:12 - G. Holtrop
  01:28:12 - 01:28:15 - D. van Willegen
  01:28:15 - 01:28:51 - D.G. van der Zwaag
  01:28:51 - 01:28:52 - R.P. Fransen
  01:28:52 - 01:28:56 - G. Holtrop
  01:28:56 - 01:29:23 - R.P. Fransen
  01:29:25 - 01:29:28 - G. Holtrop
  01:29:28 - 01:29:29 - J. Keessen
  01:29:29 - 01:30:21 - D. van Willegen
  01:30:21 - 01:30:22 - R.P. Fransen
  01:30:22 - 01:30:24 - G. Holtrop
  01:30:24 - 01:31:14 - R.P. Fransen
  01:31:15 - 01:31:49 - J. Keessen
  01:31:50 - 01:32:14 - G. Holtrop
  01:32:19 - 01:34:06 - W. Kikkert
  01:34:07 - 01:34:20 - G. Holtrop
  01:34:24 - 01:34:32 - W. Kikkert
  01:34:33 - 01:34:35 - G. Holtrop
  01:34:35 - 01:35:11 - R.P. Fransen
  01:35:11 - 01:35:16 - G. Holtrop
  01:35:19 - 01:35:25 - G. Holtrop
  01:35:26 - 01:35:40 - G. Holtrop
  01:35:40 - 01:38:24 - J. Keessen
  01:38:24 - 01:38:25 - W.T.J.M. Koster
  01:38:25 - 01:38:26 - G. Holtrop
  01:38:26 - 01:38:29 - S.J.R. de Vries
  01:38:29 - 01:38:32 - R.P. Fransen
  01:38:32 - 01:38:59 - S.J.R. de Vries
  01:38:59 - 01:39:00 - R.P. Fransen
  01:39:00 - 01:39:01 - G. Holtrop
  01:39:01 - 01:39:03 - J. Keessen
  01:39:03 - 01:39:05 - G. Holtrop
  01:39:05 - 01:39:23 - R.P. Fransen
  01:39:24 - 01:39:26 - G. Holtrop
  01:39:26 - 01:39:27 - R.P. Fransen
  01:39:27 - 01:39:32 - G. Holtrop
  01:39:32 - 01:39:33 - J. Keessen
  01:39:33 - 01:40:19 - J. Keessen
  01:40:20 - 01:40:22 - G. Holtrop
  01:40:22 - 01:40:24 - W.T.J.M. Koster
  01:40:24 - 01:40:27 - M.P Buskermolen
  01:40:27 - 01:41:12 - W.T.J.M. Koster
  01:41:13 - 01:42:07 - J. Keessen
  01:42:08 - 01:42:14 - G. Holtrop
  01:42:14 - 01:42:48 - D.G. van der Zwaag
  01:42:50 - 01:42:51 - M.P Buskermolen
  01:42:51 - 01:43:08 - J. Keessen
  01:43:08 - 01:43:09 - D.G. van der Zwaag
  01:43:09 - 01:43:11 - G. Holtrop
  01:43:11 - 01:43:25 - D.G. van der Zwaag
  01:43:26 - 01:43:31 - G. Holtrop
  01:43:31 - 01:43:44 - M.P Buskermolen
  01:43:45 - 01:43:49 - G. Holtrop
  01:43:49 - 01:44:00 - J. Keessen
  01:44:00 - 01:44:13 - G. Holtrop
  01:44:16 - 01:44:17 - S.A.S. Spaargaren
  01:44:24 - 01:46:53 - S.A.S. Spaargaren
  01:46:53 - 01:47:04 - G. Holtrop
  01:47:04 - 01:47:19 - J. Keessen
  01:47:26 - 01:47:31 - G. Holtrop
  01:47:32 - 01:47:42 - S.A.S. Spaargaren
  01:47:43 - 01:48:11 - J. Keessen
  01:48:11 - 01:48:12 - G. Holtrop
  01:48:12 - 01:48:15 - J. Keessen
  01:48:15 - 01:48:18 - G. Holtrop
  01:48:18 - 01:48:35 - S.A.S. Spaargaren
  01:48:36 - 01:48:39 - G. Holtrop
  01:48:39 - 01:49:10 - J. Keessen
  01:49:11 - 01:49:13 - G. Holtrop
  01:49:13 - 01:49:35 - S.A.S. Spaargaren
  01:49:35 - 01:49:38 - G. Holtrop
  01:49:39 - 01:49:54 - J. Keessen
  01:49:55 - 01:49:56 - G. Holtrop
  01:49:56 - 01:49:57 - D.G. van der Zwaag
  01:49:57 - 01:50:03 - G. Holtrop
  01:50:03 - 01:50:24 - D.G. van der Zwaag
  01:50:25 - 01:50:29 - G. Holtrop
  01:50:30 - 01:50:43 - S.A.S. Spaargaren
  01:50:44 - 01:50:45 - G. Holtrop
  01:50:45 - 01:51:12 - S.J.R. de Vries
  01:51:13 - 01:51:21 - G. Holtrop
  01:51:21 - 01:52:05 - M.P Buskermolen
  01:52:06 - 01:52:07 - G. Holtrop
  01:52:07 - 01:52:44 - J. Keessen
  01:52:45 - 01:53:38 - G. Holtrop
  01:53:38 - 01:54:09 - R.P. Fransen
  01:54:10 - 01:54:24 - G. Holtrop
  01:54:24 - 01:54:56 - D. van Willegen
  01:54:57 - 01:55:05 - G. Holtrop
  01:55:05 - 01:55:38 - J. Keessen
  01:55:38 - 01:55:47 - M. Vleghaar
  01:55:47 - 01:55:53 - G. Holtrop
  01:55:53 - 01:55:55 - J.H. Buisma
  01:55:59 - 01:56:20 - G. Holtrop
  02:08:14 - 02:08:32 - G. Holtrop
  02:08:32 - 02:08:33 - M.P Buskermolen
  02:08:33 - 02:10:02 - G. Holtrop
  02:10:02 - 02:11:00 - D. van Willegen
  02:11:00 - 02:11:04 - G. Holtrop
  02:11:04 - 02:12:07 - D. van Willegen
  02:12:07 - 02:12:11 - G. Holtrop
  02:12:11 - 02:12:13 - M. Vleghaar
  02:12:13 - 02:12:14 - R.P. Fransen
  02:12:14 - 02:12:52 - M. Vleghaar
  02:12:52 - 02:12:53 - D. van Willegen
  02:12:53 - 02:12:56 - G. Holtrop
  02:12:56 - 02:13:32 - D. van Willegen
  02:13:32 - 02:13:33 - S.J.R. de Vries
  02:13:33 - 02:13:35 - D. Kuin
  02:13:35 - 02:13:36 - G. Holtrop
  02:13:36 - 02:14:16 - S.J.R. de Vries
  02:14:16 - 02:14:18 - R.P. Fransen
  02:14:18 - 02:14:24 - S.J.R. de Vries
  02:14:25 - 02:14:27 - G. Holtrop
  02:14:27 - 02:14:28 - M. Vleghaar
  02:14:28 - 02:14:29 - M. Vleghaar
  02:14:29 - 02:15:23 - R.P. Fransen
  02:15:25 - 02:15:37 - D. Kuin
  02:15:39 - 02:16:02 - M. Vleghaar
  02:16:03 - 02:16:04 - D. van Willegen
  02:16:04 - 02:16:11 - G. Holtrop
  02:16:11 - 02:17:07 - D. van Willegen
  02:17:09 - 02:17:18 - G. Holtrop
  02:17:21 - 02:17:26 - S.A.S. Spaargaren
  02:17:29 - 02:18:20 - W. Kikkert
  02:18:22 - 02:18:43 - D. van Willegen
  02:18:44 - 02:19:06 - G. Holtrop
  02:19:07 - 02:19:19 - D. van Willegen
  02:19:19 - 02:19:28 - G. Holtrop
  02:19:28 - 02:21:05 - D. van Willegen
  02:21:05 - 02:21:07 - G. Holtrop
  02:21:07 - 02:21:20 - C.A.M. Simon
  02:21:20 - 02:21:22 - D. van Willegen
  02:21:22 - 02:21:26 - G. Holtrop
  02:21:26 - 02:21:39 - D. van Willegen
  02:21:39 - 02:21:41 - G. Holtrop
  02:21:41 - 02:21:42 - C.A.M. Simon
  02:21:42 - 02:21:43 - G. Holtrop
  02:21:43 - 02:22:32 - R.P. Fransen
  02:22:32 - 02:22:33 - W.T.J.M. Koster
  02:22:33 - 02:22:34 - C.A.M. Simon
  02:22:34 - 02:22:37 - J. Keessen
  02:22:37 - 02:23:11 - W.T.J.M. Koster
  02:23:12 - 02:23:58 - J. Keessen
  02:23:59 - 02:24:02 - G. Holtrop
  02:24:02 - 02:24:09 - D. van Willegen
  02:24:09 - 02:24:13 - C.A.M. Simon
  02:24:13 - 02:24:20 - G. Holtrop
  02:24:22 - 02:25:32 - D. van Willegen
  02:25:33 - 02:26:26 - C.A.M. Simon
  02:26:27 - 02:26:28 - G. Holtrop
  02:26:28 - 02:27:22 - S.J.R. de Vries
  02:27:23 - 02:27:37 - G. Holtrop
  02:27:38 - 02:27:46 - D. van Willegen
  02:27:47 - 02:27:53 - G. Holtrop
  02:27:53 - 02:27:55 - L.B. Kabout
  02:27:55 - 02:27:56 - G. Holtrop
  02:27:56 - 02:28:23 - L.B. Kabout
  02:28:24 - 02:28:29 - G. Holtrop
  02:28:29 - 02:28:41 - C.A.M. Simon
  02:28:45 - 02:28:48 - G. Holtrop
  02:28:50 - 02:29:27 - L.B. Kabout
  02:29:28 - 02:29:52 - G. Holtrop
  02:29:52 - 02:31:18 - P.F. van den Nouland
  02:31:18 - 02:31:19 - W.T.J.M. Koster
  02:31:19 - 02:31:24 - G. Holtrop
  02:31:24 - 02:32:44 - J.H. Buisma
  02:32:44 - 02:32:45 - G. Holtrop
  02:32:45 - 02:32:46 - P.F. van den Nouland
  02:32:46 - 02:32:49 - W.T.J.M. Koster
  02:32:49 - 02:32:50 - J. de Vries
  02:32:50 - 02:33:17 - W.T.J.M. Koster
  02:33:18 - 02:33:19 - J. de Vries
  02:33:19 - 02:33:20 - G. Holtrop
  02:33:20 - 02:33:45 - J. de Vries
  02:33:46 - 02:33:48 - G. Holtrop
  02:33:48 - 02:34:10 - J. Keessen
  02:34:11 - 02:34:15 - G. Holtrop
  02:34:15 - 02:35:35 - P.F. van den Nouland
  02:35:35 - 02:35:37 - D.G. van der Zwaag
  02:35:37 - 02:35:44 - G. Holtrop
  02:35:44 - 02:36:45 - J.H. Buisma
  02:36:47 - 02:36:48 - G. Holtrop
  02:36:48 - 02:37:31 - D.G. van der Zwaag
  02:37:32 - 02:37:45 - G. Holtrop
  02:37:45 - 02:37:48 - P.F. van den Nouland
  02:37:48 - 02:38:00 - G. Holtrop
  02:38:03 - 02:40:07 - G.E. Oude Kotte
  02:40:09 - 02:40:40 - G. Holtrop
  02:40:40 - 02:41:49 - M.P Buskermolen
  02:41:50 - 02:41:51 - G. Holtrop
  02:41:51 - 02:42:05 - M. Vleghaar
  02:42:06 - 02:42:09 - M.P Buskermolen
  02:42:09 - 02:42:10 - J.H. Buisma
  02:42:10 - 02:42:12 - J. Keessen
  02:42:12 - 02:42:52 - J.H. Buisma
  02:42:53 - 02:42:54 - M.P Buskermolen
  02:42:54 - 02:43:01 - G. Holtrop
  02:43:01 - 02:44:05 - M.P Buskermolen
  02:44:05 - 02:44:09 - J.H. Buisma
  02:44:09 - 02:44:10 - D. Kuin
  02:44:10 - 02:44:16 - G. Holtrop
  02:44:16 - 02:44:42 - D. Kuin
  02:44:42 - 02:45:27 - J.H. Buisma
  02:45:27 - 02:45:34 - G. Holtrop
  02:45:34 - 02:45:36 - M.P Buskermolen
  02:45:36 - 02:45:38 - M. Vleghaar
  02:45:38 - 02:45:41 - G. Holtrop
  02:45:41 - 02:45:54 - M. Vleghaar
  02:45:54 - 02:45:56 - M.P Buskermolen
  02:45:56 - 02:46:01 - G. Holtrop
  02:46:01 - 02:46:28 - M.P Buskermolen
  02:46:28 - 02:46:34 - W.T.J.M. Koster
  02:46:34 - 02:46:36 - G. Holtrop
  02:46:36 - 02:46:38 - J. Keessen
  02:46:38 - 02:46:39 - D.G. van der Zwaag
  02:46:39 - 02:46:58 - W.T.J.M. Koster
  02:46:59 - 02:47:00 - J. Keessen
  02:47:00 - 02:47:15 - J.H. Buisma
  02:47:15 - 02:47:16 - J. Keessen
  02:47:16 - 02:47:20 - G. Holtrop
  02:47:20 - 02:47:51 - J. Keessen
  02:47:51 - 02:47:54 - G. Holtrop
  02:47:54 - 02:48:26 - M.P Buskermolen
  02:48:26 - 02:48:27 - G. Holtrop
  02:48:27 - 02:48:41 - M.P Buskermolen
  02:48:41 - 02:48:52 - J.H. Buisma
  02:48:52 - 02:48:53 - G. Holtrop
  02:48:53 - 02:48:57 - J.H. Buisma
  02:48:57 - 02:49:01 - G. Holtrop
  02:49:01 - 02:49:52 - J.H. Buisma
  02:49:52 - 02:49:53 - J. Keessen
  02:49:53 - 02:49:54 - J.H. Buisma
  02:49:55 - 02:49:56 - J. Keessen
  02:49:56 - 02:49:57 - D.G. van der Zwaag
  02:49:57 - 02:50:30 - J. Keessen
  02:50:30 - 02:50:40 - G. Holtrop
  02:50:40 - 02:50:42 - M.P Buskermolen
  02:50:42 - 02:50:50 - G. Holtrop
  02:50:52 - 02:53:32 - S.A.S. Spaargaren
  02:53:33 - 02:53:37 - G. Holtrop
  02:53:37 - 02:53:56 - D.G. van der Zwaag
  02:53:58 - 02:54:00 - G. Holtrop
  02:54:00 - 02:54:29 - M.P Buskermolen
  02:54:29 - 02:54:30 - D.G. van der Zwaag
  02:54:30 - 02:54:31 - G. Holtrop
  02:54:31 - 02:54:39 - D.G. van der Zwaag
  02:54:39 - 02:54:42 - G. Holtrop
  02:54:42 - 02:54:57 - D.G. van der Zwaag
  02:54:57 - 02:54:58 - G. Holtrop
  02:54:58 - 02:54:59 - M.P Buskermolen
  02:54:59 - 02:55:02 - G. Holtrop
  02:55:02 - 02:55:11 - M.P Buskermolen
  02:55:11 - 02:55:14 - J.H. Buisma
  02:55:14 - 02:55:15 - J. Keessen
  02:55:15 - 02:55:17 - G. Holtrop
  02:55:17 - 02:55:18 - G. Holtrop
  02:55:18 - 02:55:23 - M.P Buskermolen
  02:55:23 - 02:55:32 - D.G. van der Zwaag
  02:55:32 - 02:55:33 - G. Holtrop
  02:55:33 - 02:55:34 - J.H. Buisma
  02:55:34 - 02:55:39 - M.P Buskermolen
  02:55:39 - 02:56:01 - J.H. Buisma
  02:56:02 - 02:56:03 - M.P Buskermolen
  02:56:03 - 02:56:05 - G. Holtrop
  02:56:05 - 02:56:29 - M.P Buskermolen
  02:56:29 - 02:56:34 - J.H. Buisma
  02:56:34 - 02:57:33 - G. Holtrop
 11. 8

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Het doel van het voorstel is de ontwikkelingen van de septembercirculaire 2023 te vertalen naar hun betekenis voor de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2027.
  Vergaderorde:
  1.Inventarisatie eventuele laatste aanvullende vragen aan portefeuillehouder en beantwoording;
  2.Fracties geven voorlopig oordeel over voorstel;
  3.Fracties gaan met elkaar in gesprek;
  4.Indien nodig krijgt portefeuillehouder nog kort het woord;
  5.Conclusie bespreking voorstel.
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 9 november 2023.

  02:57:01 - 02:57:33 - G. Holtrop
  02:57:33 - 02:58:04 - R.P. Fransen
  02:58:05 - 02:58:19 - G. Holtrop
  02:58:24 - 03:02:27 - S.A.S. Spaargaren
  03:02:27 - 03:02:31 - R.P. Fransen
  03:02:31 - 03:02:35 - G. Holtrop
  03:02:35 - 03:03:45 - R.P. Fransen
  03:03:46 - 03:03:49 - G. Holtrop
  03:03:49 - 03:05:06 - S.A.S. Spaargaren
  03:05:07 - 03:05:27 - G. Holtrop
  03:05:27 - 03:05:43 - D.G. van der Zwaag
  03:05:43 - 03:05:48 - G. Holtrop
  03:05:48 - 03:05:51 - D.G. van der Zwaag
  03:05:53 - 03:05:56 - G. Holtrop
  03:05:56 - 03:05:58 - R.P. Fransen
  03:05:58 - 03:06:03 - G. Holtrop
  03:06:03 - 03:06:09 - R.P. Fransen
  03:06:11 - 03:06:25 - G. Holtrop
  03:06:25 - 03:06:59 - J.H. Buisma
  03:06:59 - 03:07:02 - J.H. Buisma
  03:07:02 - 03:07:32 - G. Holtrop
  03:07:32 - 03:07:51 - J.H. Buisma
  03:07:51 - 03:07:52 - G. Holtrop
  03:07:52 - 03:07:53 - J.H. Buisma
  03:07:53 - 03:08:28 - G. Holtrop
  03:08:28 - 03:08:33 - D. Kuin
  03:08:35 - 03:08:41 - G. Holtrop
  03:08:41 - 03:08:52 - D. Kuin
  03:08:54 - 03:10:18 - G. Holtrop
 12. 9

  De regio raadsleden hebben dit onderwerp geagendeerd met het verzoek een uitspraak te doen over het position paper Amstelland-Meerlanden. Ook worden de fracties verzocht een uitspraak te doen of dit document voldoet dit als input voor de MRA-agenda 2024-2028.

  03:09:04 - 03:10:18 - G. Holtrop
  03:10:18 - 03:11:41 - S.J.R. de Vries
  03:11:41 - 03:11:42 - G. Holtrop
  03:11:42 - 03:11:43 - P.F. van den Nouland
  03:11:43 - 03:11:46 - C.A.M. Simon
  03:11:46 - 03:11:50 - R.P. Fransen
  03:11:50 - 03:12:05 - P.F. van den Nouland
  03:12:05 - 03:12:06 - G. Holtrop
  03:12:06 - 03:12:07 - C.A.M. Simon
  03:12:07 - 03:12:29 - R.P. Fransen
  03:12:30 - 03:12:31 - G. Holtrop
  03:12:31 - 03:12:34 - R.P. Fransen
  03:12:34 - 03:12:35 - G. Holtrop
  03:12:35 - 03:12:36 - C.A.M. Simon
  03:12:36 - 03:12:38 - C.A.M. Simon
  03:12:38 - 03:13:43 - W.T.J.M. Koster
  03:13:43 - 03:13:52 - G. Holtrop
  03:13:52 - 03:13:55 - S.J.R. de Vries
  03:13:55 - 03:14:09 - G. Holtrop
  03:14:09 - 03:14:12 - S.J.R. de Vries
  03:14:12 - 03:14:48 - S.J.R. de Vries
  03:14:49 - 03:14:50 - J. Keessen
  03:14:50 - 03:14:51 - R.P. Fransen
  03:14:51 - 03:14:53 - G. Holtrop
  03:14:53 - 03:15:10 - J. Keessen
  03:15:11 - 03:15:15 - G. Holtrop
  03:15:15 - 03:15:16 - R.P. Fransen
  03:15:16 - 03:16:13 - G. Holtrop
 13. 10

  Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen oordeelsvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.
  Actuele onderwerpen ter bespreking 48 uur vooraf aanmelden bij de griffie. Reguliere voorstellen ter besluitvorming worden afzonderlijk via de agendacommissie geagendeerd.

  03:15:55 - 03:16:13 - G. Holtrop
  03:16:13 - 03:16:16 - J.H. Buisma
  03:16:16 - 03:16:17 - J. Keessen
  03:16:17 - 03:16:21 - J.H. Buisma
  03:16:21 - 03:16:23 - J.H. Buisma
  03:16:23 - 03:16:24 - J. Keessen
  03:16:24 - 03:16:45 - J.H. Buisma
  03:16:45 - 03:17:05 - G. Holtrop
  03:17:06 - 03:19:51 - J. Keessen
  03:19:51 - 03:19:57 - G. Holtrop
  03:19:59 - 03:22:13 - G.E. Oude Kotte
  03:22:14 - 03:22:30 - G. Holtrop
  03:22:30 - 03:24:29 - R.P. Fransen
  03:24:29 - 03:24:30 - W.T.J.M. Koster
  03:24:30 - 03:24:34 - G. Holtrop
  03:24:34 - 03:25:51 - W.T.J.M. Koster
  03:25:51 - 03:25:53 - R.P. Fransen
  03:25:53 - 03:25:56 - G. Holtrop
  03:25:56 - 03:26:14 - R.P. Fransen
  03:26:16 - 03:26:17 - G. Holtrop
  03:26:17 - 03:26:18 - S.J.R. de Vries
  03:26:18 - 03:26:21 - R.P. Fransen
  03:26:21 - 03:26:22 - G. Holtrop
  03:26:22 - 03:26:29 - R.P. Fransen
  03:26:29 - 03:26:30 - W.T.J.M. Koster
  03:26:30 - 03:26:40 - G. Holtrop
  03:26:42 - 03:26:43 - G. Holtrop
  03:26:43 - 03:27:28 - J. Keessen
  03:27:28 - 03:27:30 - G. Holtrop
  03:27:30 - 03:28:12 - S.J.R. de Vries
  03:28:12 - 03:28:14 - J. Keessen
  03:28:14 - 03:29:02 - E.P. Abbenhuës
  03:29:03 - 03:29:04 - P.F. van den Nouland
  03:29:04 - 03:29:06 - G. Holtrop
  03:29:06 - 03:29:40 - J. Keessen
  03:29:41 - 03:29:42 - G. Holtrop
  03:29:42 - 03:30:28 - P.F. van den Nouland
  03:30:28 - 03:30:38 - R.P. Fransen
  03:30:38 - 03:30:42 - G. Holtrop
  03:30:42 - 03:30:51 - R.P. Fransen
  03:30:51 - 03:30:54 - G. Holtrop
  03:30:56 - 03:31:01 - G. Holtrop
  03:31:01 - 03:31:05 - R.P. Fransen
  03:31:09 - 03:31:33 - P.F. van den Nouland
  03:31:33 - 03:31:36 - R.P. Fransen
  03:31:36 - 03:31:41 - G. Holtrop
  03:31:41 - 03:32:24 - R.P. Fransen
  03:32:25 - 03:32:28 - G. Holtrop
  03:32:28 - 03:32:29 - R.P. Fransen
  03:32:29 - 03:32:33 - G. Holtrop
  03:32:33 - 03:32:42 - P.F. van den Nouland
  03:32:42 - 03:32:47 - R.P. Fransen
  03:32:47 - 03:32:51 - G. Holtrop
  03:32:51 - 03:33:27 - R.P. Fransen
  03:33:27 - 03:33:49 - G. Holtrop
  03:33:49 - 03:33:57 - D.G. van der Zwaag
  03:33:57 - 03:34:04 - G. Holtrop
  03:34:04 - 03:34:08 - D.G. van der Zwaag
  03:34:08 - 03:34:27 - G. Holtrop
  03:34:27 - 03:34:30 - R.P. Fransen
  03:34:30 - 03:34:32 - G. Holtrop
  03:34:32 - 03:34:43 - R.P. Fransen
  03:34:44 - 03:34:50 - G. Holtrop
  03:34:50 - 03:34:56 - R.P. Fransen
  03:34:56 - 03:34:57 - G. Holtrop
  03:34:57 - 03:34:59 - R.P. Fransen
  03:34:59 - 03:35:17 - G. Holtrop
  03:35:17 - 03:35:25 - J.H. Buisma
  03:35:25 - 03:35:28 - G. Holtrop
  03:35:28 - 03:35:47 - J.H. Buisma
  03:35:48 - 03:36:10 - G. Holtrop
  03:36:10 - 03:36:17 - J. Keessen
  03:36:17 - 03:36:21 - G. Holtrop
  03:36:21 - 03:36:29 - J. Keessen
  03:36:29 - 03:36:37 - G. Holtrop
  03:36:43 - 03:36:51 - D. Kuin
  03:36:52 - 03:36:53 - G. Holtrop
  03:36:53 - 03:37:01 - J. Keessen
  03:37:02 - 03:37:04 - G. Holtrop
  03:37:04 - 03:37:12 - P.F. van den Nouland
  03:37:12 - 03:37:13 - G. Holtrop
  03:37:13 - 03:37:16 - J.H. Buisma
  03:37:16 - 03:37:21 - R.P. Fransen
  03:37:21 - 03:37:30 - G. Holtrop
  03:37:31 - 03:37:33 - G. Holtrop
  03:37:33 - 03:38:30 - G.E. Oude Kotte
  03:38:31 - 03:38:57 - G. Holtrop
  03:38:58 - 03:39:01 - R.P. Fransen
  03:39:01 - 03:39:10 - G. Holtrop
  03:39:10 - 03:39:17 - R.P. Fransen
  03:39:17 - 03:39:29 - G. Holtrop
  03:39:29 - 03:40:01 - G.E. Oude Kotte
  03:40:01 - 03:40:02 - R.P. Fransen
  03:40:02 - 03:40:10 - G.E. Oude Kotte
  03:40:10 - 03:40:11 - G. Holtrop
  03:40:11 - 03:40:14 - G.E. Oude Kotte
  03:40:15 - 03:40:22 - G. Holtrop
  03:40:22 - 03:40:24 - D. van Willegen
  03:40:24 - 03:40:27 - R.P. Fransen
  03:40:27 - 03:40:32 - D. van Willegen
  03:40:32 - 03:40:34 - E.P. Abbenhuës
  03:40:34 - 03:40:35 - D. van Willegen
  03:40:35 - 03:40:36 - G. Holtrop
  03:40:36 - 03:40:40 - J. Keessen
  03:40:40 - 03:40:42 - G. Holtrop
  03:40:42 - 03:40:54 - J. Keessen
  03:40:54 - 03:41:07 - G. Holtrop
  03:41:07 - 03:41:38 - D. van Willegen
  03:41:39 - 03:41:53 - G. Holtrop
  03:41:53 - 03:41:57 - P.F. van den Nouland
  03:41:57 - 03:42:41 - G. Holtrop
 14. 11
  Vragenkwartier
 15. 12
  Sluiting