Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1b. Commissie Ruimte Oordeelsvormend

dinsdag 4 april 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Zwaag van der, D.G.
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1
  Opening door de voorzitter van de Commissie Ruimte,
 3. 3
  Mededelingen van het college
 4. 4

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Aan de westzijde van Kudelstaart wordt het woningbouwplan ‘Westeinderhage’
  Ontwikkeld met de bouw van 267 woningen. Hier kan nog een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de invulling van de lokale behoefte aan woningen. Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van woningbouw van 267 woningen en bijbehorende voorzieningen in Westeinderhage.
  Bij de eerdere bespreking van het bestemmingsplan eind 2022 heeft de raadscommissie het college verzocht om een second opinion naar het verkeersonderzoek ontsluiting Westeinderhage op te stellen. Naar aanleiding van deze second opinion is er een aanvullend en actualiserend verkeersonderzoek uitgevoerd door Goudappel. Het onderzoeksrapport van Goudappel is toegevoegd aan het bestemmingsplan en maakt daar onderdeel van uit.
  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 20 april 2023.

 5. 5

  I.v.m. het vervallen van de commissie M&B op 5 april is Luchtvaartzaken in de commissie Ruimte geagendeerd.
  Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.
  Actuele onderwerpen ter bespreking 48 uur vooraf aanmelden bij de griffie. Reguliere voorstellen ter besluitvorming worden afzonderlijk via de agendacommissie geagendeerd.

 6. 6
  Vragenkwartier
 7. 7
  Sluiting