Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1b. Commissie Ruimte Oordeelsvormend

dinsdag 21 februari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Zwaag van der, D.G.
Toelichting

Dit betreft een gecombineerde oordeelsvormende commissie Ruimte en Maatschappij en Bestuur.


OORDEELSVORMEND
Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.
Dit graag aan de hand van de een van de volgende uitspraken:

 1. wij zijn (in principe/vooralsnog) voor, want …”
 2. ‘Wij zijn voor, mits ...’ 3
 3. ‘Wij zijn tegen, omdat …’
 4. ‘Wij zijn tegen, tenzij …’
 5. ‘Wij hebben nog één vraag (2 vragen) en we hebben dat antwoord (die 2 antwoorden) echt nodig voordat we definitief voor of tegen kunnen zijn …’
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1

  00:05:35 - 00:09:07 - D.G. van der Zwaag
 3. 2

 4. 3

  00:07:18 - 00:09:07 - D.G. van der Zwaag
 5. 4

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel van de startnotitie is te komen tot functiewijziging in het plangebied en de functie van Ophelialaan 230 (inclusief 230a en 228a) in een nieuw bestemmingsplan te wijzigen van een bestemming maatschappelijk (onderwijs) naar een bestemming wonen.
  De raad wordt gevraagd de Nota van Beantwoording en de Startnotitie de Hoeksteen vast te stellen.


  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  Wij zijn (in principe/vooralsnog) voor, want …”
  ‘Wij zijn voor, mits ...’
  ‘Wij zijn tegen, omdat …’
  ‘Wij zijn tegen, tenzij …’
  ‘Wij hebben nog één vraag (2 vragen) en we hebben dat antwoord (die 2 antwoorden) echt nodig voordat we definitief voor of tegen kunnen zijn …’


  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel
  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 16 maart 2023.

  00:07:28 - 00:09:07 - D.G. van der Zwaag
  00:09:07 - 00:09:56 - J. Keessen
  00:09:56 - 00:09:59 - D.G. van der Zwaag
  00:09:59 - 00:10:39 - J.H. Buisma
  00:10:39 - 00:10:44 - D.G. van der Zwaag
  00:10:48 - 00:10:50 - D.G. van der Zwaag
  00:10:50 - 00:10:52 - G.J.H. Winkels
  00:10:52 - 00:11:31 - R.P. Fransen
  00:11:31 - 00:11:34 - D.G. van der Zwaag
  00:11:34 - 00:11:44 - R.P. Fransen
  00:11:44 - 00:11:46 - D.G. van der Zwaag
  00:11:47 - 00:11:49 - D.G. van der Zwaag
  00:11:49 - 00:12:27 - G.J.H. Winkels
  00:12:28 - 00:12:41 - D.G. van der Zwaag
  00:12:43 - 00:12:47 - D.G. van der Zwaag
  00:12:55 - 00:13:40 - L.B. Kabout
  00:13:41 - 00:13:50 - D.G. van der Zwaag
  00:13:50 - 00:14:13 - J. Keessen
  00:14:13 - 00:14:24 - D.G. van der Zwaag
  00:14:24 - 00:15:05 - J.H. Buisma
  00:15:06 - 00:15:10 - D.G. van der Zwaag
  00:15:10 - 00:17:16 - L.B. Kabout
  00:17:16 - 00:17:22 - R.P. Fransen
  00:17:22 - 00:17:26 - D.G. van der Zwaag
  00:17:26 - 00:17:30 - R.P. Fransen
  00:17:30 - 00:17:41 - D.G. van der Zwaag
  00:17:42 - 00:18:32 - L.B. Kabout
  00:18:33 - 00:18:42 - D.G. van der Zwaag
  00:18:42 - 00:20:50 - R.P. Fransen
  00:20:50 - 00:20:54 - D.G. van der Zwaag
  00:20:54 - 00:21:52 - L.B. Kabout
  00:21:52 - 00:22:07 - R.P. Fransen
  00:22:07 - 00:22:15 - D.G. van der Zwaag
  00:22:15 - 00:23:19 - R.P. Fransen
  00:23:19 - 00:23:20 - D.G. van der Zwaag
  00:23:20 - 00:23:25 - R.P. Fransen
  00:23:26 - 00:23:33 - D.G. van der Zwaag
  00:23:33 - 00:24:48 - L.B. Kabout
  00:24:49 - 00:25:12 - D.G. van der Zwaag
  00:25:12 - 00:25:37 - R.P. Fransen
  00:25:39 - 00:25:41 - D.G. van der Zwaag
  00:25:41 - 00:26:10 - L.B. Kabout
  00:26:10 - 00:26:23 - J.H. Buisma
  00:26:23 - 00:26:28 - D.G. van der Zwaag
  00:26:28 - 00:26:59 - J.H. Buisma
  00:27:01 - 00:27:03 - D.G. van der Zwaag
  00:27:03 - 00:27:44 - L.B. Kabout
  00:27:44 - 00:27:47 - D.G. van der Zwaag
  00:27:47 - 00:27:58 - J.H. Buisma
  00:27:58 - 00:28:01 - D.G. van der Zwaag
  00:28:01 - 00:28:17 - J.H. Buisma
  00:28:18 - 00:28:20 - L.B. Kabout
  00:28:20 - 00:28:21 - D.G. van der Zwaag
  00:28:21 - 00:28:22 - L.B. Kabout
  00:28:23 - 00:28:29 - D.G. van der Zwaag
  00:28:31 - 00:28:52 - D.G. van der Zwaag
  00:28:52 - 00:29:00 - S.J.R. de Vries
  00:29:01 - 00:29:04 - D.G. van der Zwaag
  00:29:04 - 00:29:07 - S.J.R. de Vries
  00:29:07 - 00:29:09 - D.G. van der Zwaag
  00:29:10 - 00:29:59 - E.P. Abbenhuës
  00:29:59 - 00:30:02 - D.G. van der Zwaag
  00:30:02 - 00:30:11 - R.P. Fransen
  00:30:11 - 00:30:13 - D.G. van der Zwaag
  00:30:13 - 00:31:23 - R.P. Fransen
  00:31:23 - 00:31:26 - R.P. Fransen
  00:31:27 - 00:31:36 - D.G. van der Zwaag
  00:31:36 - 00:31:47 - J.H. Buisma
  00:31:49 - 00:31:54 - D.G. van der Zwaag
  00:31:55 - 00:32:01 - J. Keessen
  00:32:02 - 00:32:15 - D.G. van der Zwaag
  00:32:19 - 00:32:52 - D.G. van der Zwaag
  00:32:52 - 00:33:28 - R.P. Fransen
  00:33:29 - 00:33:32 - D.G. van der Zwaag
  00:33:32 - 00:33:59 - G.J.H. Winkels
  00:33:59 - 00:34:00 - D.G. van der Zwaag
  00:34:00 - 00:34:24 - R.P. Fransen
  00:34:25 - 00:34:36 - D.G. van der Zwaag
  00:34:52 - 00:34:53 - L.B. Kabout
  00:34:53 - 00:34:54 - D.G. van der Zwaag
  00:34:54 - 00:35:06 - L.B. Kabout
  00:35:07 - 00:35:40 - D.G. van der Zwaag
  00:35:43 - 00:35:59 - D.G. van der Zwaag
 6. 5

  In 2017 is een motie van Aalsmeerse Belangen en PACT aangenomen om onderzoek te doen naar de aanleg van watertappunten in de gemeente  Aalsmeer.
  In de 2 raadsbrieven uit 2018 is te lezen dat het college een aantal locaties heeft gevonden en de bal heeft neergelegd bij de raad om budget beschikbaar te stellen voor de watertappunten.
  Dit is destijds niet gebeurd en zodoende wil de PvdA door middel van een nieuwe motie de raad bewegen tot het daadwerkelijk aanleggen van de watertappunten.
  Het gesprek in de commissie is bedoeld om draagvlak te peilen in de huidige raad. Op grond van de discussie in de commissie zal de PvdA bepalen of die motie wordt ingediend en ook wanneer.
  Zodoende staat er geen datum bij want het is onbekend in welke raadsvergadering die komt.
  Vergaderorde:
  1e termijn:
  • korte introductie PvdA
  • reactie portefeuillehouder
  • reactie PvdA
  • reactie overige fracties: fracties geven voorlopige mening over de motie
  Tweede termijn
  Fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met de motie

  00:35:51 - 00:35:59 - D.G. van der Zwaag
  00:35:59 - 00:36:02 - J.H. Buisma
  00:36:05 - 00:36:09 - D.G. van der Zwaag
  00:36:09 - 00:37:44 - F.A. Nisters
  00:37:44 - 00:37:55 - D.G. van der Zwaag
  00:37:55 - 00:38:06 - F.A. Nisters
  00:38:06 - 00:38:16 - D.G. van der Zwaag
  00:38:16 - 00:38:42 - P. Lakerveld
  00:38:43 - 00:38:55 - D.G. van der Zwaag
  00:38:55 - 00:38:57 - A.M. Harte-Fokker
  00:38:57 - 00:38:59 - D.G. van der Zwaag
  00:38:59 - 00:39:32 - A.M. Harte-Fokker
  00:39:32 - 00:39:35 - D.G. van der Zwaag
  00:39:35 - 00:40:09 - M. Vleghaar
  00:40:10 - 00:40:21 - D.G. van der Zwaag
  00:40:22 - 00:43:00 - D. Kuin
  00:43:02 - 00:43:10 - D.G. van der Zwaag
  00:43:10 - 00:43:52 - F.A. Nisters
  00:43:52 - 00:43:53 - C. van Hilst-Dekker
  00:43:53 - 00:43:57 - F.A. Nisters
  00:43:57 - 00:43:58 - A.M. Harte-Fokker
  00:43:58 - 00:43:59 - C. van Hilst-Dekker
  00:43:59 - 00:44:10 - D.G. van der Zwaag
  00:44:10 - 00:44:11 - C. van Hilst-Dekker
  00:44:13 - 00:44:45 - C. van Hilst-Dekker
  00:44:45 - 00:44:50 - D.G. van der Zwaag
  00:44:50 - 00:45:07 - A.M. Harte-Fokker
  00:45:07 - 00:45:13 - D.G. van der Zwaag
  00:45:13 - 00:46:03 - D. Kuin
  00:46:03 - 00:46:04 - F.A. Nisters
  00:46:04 - 00:46:09 - D. Kuin
  00:46:09 - 00:46:10 - F.A. Nisters
  00:46:10 - 00:46:14 - D.G. van der Zwaag
  00:46:14 - 00:46:38 - F.A. Nisters
  00:46:38 - 00:46:39 - M. Vleghaar
  00:46:39 - 00:46:40 - D.G. van der Zwaag
  00:46:40 - 00:47:04 - D. Kuin
  00:47:05 - 00:48:12 - M. Vleghaar
  00:48:12 - 00:49:32 - D.G. van der Zwaag
  00:49:32 - 00:49:41 - F.A. Nisters
  00:49:42 - 00:50:28 - D.G. van der Zwaag
 7. 6

  Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen beeldvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.
  Onderwerpen vooraf aanmelden bij de griffie

  00:50:07 - 00:50:28 - D.G. van der Zwaag
  00:50:28 - 00:51:32 - G. Holtrop
  00:51:32 - 00:51:37 - D.G. van der Zwaag
  00:51:37 - 00:52:11 - E.P. Abbenhuës
  00:52:12 - 00:53:03 - D.G. van der Zwaag
  00:53:03 - 00:53:08 - T. van der Meer
  00:53:08 - 00:53:10 - D.G. van der Zwaag
  00:53:10 - 00:53:11 - R.P. Fransen
  00:53:11 - 00:53:24 - T. van der Meer
  00:53:24 - 00:53:28 - R.P. Fransen
  00:53:28 - 00:53:34 - T. van der Meer
  00:53:34 - 00:53:35 - D.G. van der Zwaag
  00:53:35 - 00:54:07 - R.P. Fransen
  00:54:08 - 00:54:54 - D.G. van der Zwaag
  00:55:00 - 01:00:38 - D. Kuin
  01:00:38 - 01:00:53 - R.P. Fransen
  01:00:53 - 01:01:16 - D.G. van der Zwaag
  01:01:16 - 01:01:25 - D. Kuin
  01:01:26 - 01:01:27 - R.P. Fransen
  01:01:27 - 01:01:35 - D.G. van der Zwaag
  01:01:35 - 01:01:37 - E.P. Abbenhuës
  01:01:37 - 01:01:39 - D.G. van der Zwaag
  01:01:39 - 01:02:23 - E.P. Abbenhuës
  01:02:23 - 01:02:40 - D.G. van der Zwaag
  01:02:40 - 01:03:10 - S.J.R. de Vries
  01:03:10 - 01:03:12 - D.G. van der Zwaag
  01:03:12 - 01:03:31 - R.P. Fransen
  01:03:31 - 01:03:37 - D. Kuin
  01:03:37 - 01:03:39 - D.G. van der Zwaag
  01:03:39 - 01:03:54 - D. Kuin
  01:03:55 - 01:03:57 - R.P. Fransen
  01:03:57 - 01:04:02 - D.G. van der Zwaag
  01:04:02 - 01:04:21 - R.P. Fransen
  01:04:21 - 01:04:27 - D.G. van der Zwaag
  01:04:27 - 01:04:29 - R.P. Fransen
  01:04:29 - 01:04:32 - D.G. van der Zwaag
  01:04:32 - 01:04:35 - R.P. Fransen
  01:04:35 - 01:04:36 - D.G. van der Zwaag
  01:04:36 - 01:04:55 - R.P. Fransen
  01:04:55 - 01:04:57 - D.G. van der Zwaag
  01:04:57 - 01:05:00 - J.H. Buisma
  01:05:00 - 01:05:16 - D.M. Prent Bouten
  01:05:16 - 01:05:47 - J.H. Buisma
  01:05:47 - 01:05:53 - D.G. van der Zwaag
  01:05:53 - 01:06:37 - J.H. Buisma
  01:06:37 - 01:07:04 - D.G. van der Zwaag
  01:07:10 - 01:07:23 - D.G. van der Zwaag
 8. 7

  01:07:13 - 01:07:23 - D.G. van der Zwaag
  01:07:23 - 01:07:24 - G.J.H. Winkels
  01:07:24 - 01:07:25 - D.G. van der Zwaag
  01:07:25 - 01:09:32 - G.J.H. Winkels
  01:09:33 - 01:09:42 - D.G. van der Zwaag
  01:09:42 - 01:12:09 - D. Kuin
  01:12:09 - 01:12:11 - D.G. van der Zwaag
  01:12:11 - 01:12:51 - G.J.H. Winkels
  01:12:52 - 01:13:12 - D. Kuin
  01:13:14 - 01:13:27 - D.G. van der Zwaag
  01:13:35 - 01:14:02 - D.G. van der Zwaag
 9. 8

  01:13:46 - 01:14:02 - D.G. van der Zwaag