Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

1b. Commissie Ruimte Oordeelsvormend

dinsdag 17 januari 2023

20:00 - 22:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
Zwaag van der, D.G.
Toelichting

Dit betreft een gecombineerde vergadering van de commissie Ruimte en Maatschappij en Bestuur.
De conceptagenda kan nog aangepast worden n.a.v. hetgeen besproken is in de beeldvormende commissie.

Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel van het herstelbesluit is uitvoering te geven aan de uitspraak van de Raad
  van State van 13 juli 2022 door het gebrek in het bestreden vaststellingsbesluit van
  het bestemmingsplan ‘Oosteinderweg 2020’ te herstellen door het vaststellen van
  een andere planregeling ter plaatse van het perceel Oosteinderweg 66a.

  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel.

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van
  2 februari 2023.

  Bijlagen

 2. Portefeuillehouder: D.Kuin
  Het doel van de geactualiseerde verordening is het verschaffen van duidelijkheid
  over de verbrede dienstverlening om beter in te spelen op hedendaagse behoeften
  van burgers en aangepaste regelgeving.

  Vergaderorde:
  1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel
  2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel

  Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van
  2 februari 2023.

 3. Dit is een terugkerend agendapunt. Het doel van dit agendapunt is dat fracties of de portefeuillehouder Schiphol onderwerpen beeldvormend ter bespreking kunnen aandragen op het gebied van Schiphol en overlast van het vliegverkeer.
  Onderwerpen vooraf aanmelden bij de griffie