Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beraad en Raad

donderdag 14 februari 2013

00:00 - 00:00

Locatie
Aalsmeer

Agendapunten

 1. dhr. H.G. Rolleman

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het instemmen met de jaarrekening 2011 van Stichting AURO voor Openbaar primair Onderwijs. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van 14 maart 2013.

 2. dhr. A. Verburg

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het definitief instemmen met de Wijzigingsverordening Werk en Inkomen Aalsmeer 2012. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van 14 maart 2013.

 3. dhr. A. Verburg

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het verkrijgen van op- of aanmerkingen vanuit de raad met betrekking tot de conceptverordening Verrekening bestuurlijke boete bij recidive Aalsmeer 2013.

 4. dhr. H.G. Rolleman, dhr. G. van der Hoeven

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het vaststellen van de nota Ruimte voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten en bijbehorende documenten. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van 14 maart 2013.

 5. dhr. Th. van Eijk

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de eerste fase van de herinrichting van het gemeentehuis voor aanvullende werkzaamheden bij de realisatie van het KCC en dit bedrag te dekken uit de reserve "Gemeentehuis Aalsmeer". De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van vanavond.

 6. dhr. H.G. Rolleman

  De behandeling van dit onderwerp in tweede termijn is gericht op het vaststellen van de nota Bodembeheer regio Amstelland-Meerlanden 2012 en het instemmen met het delegeren van besluiten met een uitvoerend karakter aan het college van burgemeester en wethouders.

 7. dhr. Th. van Eijk

  De behandeling van dit onderwerp is gericht op het instellen van de werkgroep Professionalisering Raad en het benoemen van de leden van de werkgroep.

 8. dhr. Th. van Eijk

  De behandeling van dit onderwerp in tweede termijn is gericht op het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor de eerste fase van de herinrichting van het gemeentehuis voor aanvullende werkzaamheden bij de realisatie van het KCC. De bijlagen zijn te vinden bij agendapunt B-7.