Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beraad en Raad

donderdag 14 maart 2013

20:00 - 00:00

Locatie
Aalsmeer

Uitzending

Agendapunten

  1. de heer H.G. Rolleman

    Uit het beraad van 24 januari 2013 De behandeling van dit onderwerp in tweede termijn is gericht op het vaststellen van de nota Bodembeheer regio Amstelland-Meerlanden 2012 en het instemmen met het delegeren van besluiten met een uitvoerend karakter aan het college van burgemeester en wethouders.

  2. de heer H.G. Rolleman en G. van der Hoeven

    Uit het beraad van 14 februari 2013 De behandeling van dit onderwerp in tweede termijn is gericht op het vaststellen van de nota Ruimte voor huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten en bijbehorende documenten.

  3. de heer H.G. Rolleman

    De behandeling van dit onderwerp in derde termijn is gericht op het vaststellen van de partiele herziening en bijbehorende uitwerkingsschets voor de herinrichting van het huidige tracé van de Burgemeester Kasteleinweg. De bijlagen zijn te vinden bij agendapunt B-2.