Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beraad en Raad

maandag 30 september 2013

20:00 - 23:30
Locatie

Aalsmeer

Agendapunten

 1. 1

 2. 2

  P.J.M. Litjens

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het uiten van de zienswijze dat voor uitgaven in de programmabudgetten, die niet vermeld staan in de begroting 2013 met meerjarenperspectief 2014-2016, vooralsnog geen toestemming wordt gegeven. Tevens is behandeling gericht op het kennisnemen van de jaarrekening 2011 van de G2, het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van vanavond.

 3. 3

  P.J.M. Litjens

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het vaststellen van de Lentenota 2012, jaarschijf 2012 en de daarmee samenhangende financiele consequenties. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van 12 juli 2012.

 4. 4

  P.J.M. Litjens

  De behandeling van dit onderwerp in één termijn is gericht op het kenbaar maken van opmerkingen en het meegeven van vragen aan de leden van de Regioraad, met betrekking tot de vergadering van de Regioraad op 26 juni 2012. De stukken voor de regioraadsvergadering treft u aan op de website van de stadsregio. Als u onderstaande link kopieert in uw webbrowser kunt u deze stukken raadplegen.
  http://www.stadsregioamsterdam.nl/vergaderingen/vergaderkalender/regioraad/regioraad_2012/regioraad_2012-06-2

 5. 5

  P.J.M. Litjens

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het kennisnemen van de Jaarrekening 2011 en de Begroting 2013 actualisatie 2012 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, alsmede het kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio dat voornoemde stukken geen aanleiding geven tot het indienen van wensen en bedenkingen. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van vanavond.

 6. 6

  G. van der Hoeven

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het kennisnemen van de plannen voor het opknappen van de wijk rondom de oude scholen en het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van de herinrichtingsplannen. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van 12 juli 2012.

 7. 7

  G. van der Hoeven

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woning aan de Hornweg 233 te Aalsmeer alsmede het als definitief aanmerken van deze verklaring indien blijkt dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het plan. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van vanavond.

 8. 8

  G. van der Hoeven

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het kennisnemen van de Nota uitvoeringsparagraaf Gebiedsvisie 2020 Aalsmeer en het beschikbaar stellen van een krediet voor de Nota uitwerking Gebiedsvisie 2020 Aalsmeer. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van 12 juli 2012.

 9. 9

 10. 10
  PAUZE / ONDERBREKING
 11. 11
  RAAD
 12. 12

  Zie voor agenda en resumé onder B-1. Ingekomen stukken Aalsmeerse burgers en instellingen 1. Brief 8082/M&R van 15 mei 2012 van de fam. De Winter inzake verkeerssituatie Citroenvlinderstraat en 2. Brief 8140/M&R van 21 mei 2012 van de gemeente Aalsmeer aan de fam. De Winter Advies: voor kennisgeving aannemen.

 13. 13

  P.J.M. Litjens

  Uit het beraad van vanavond. Zie voor achterliggende stukken onder B-5 van de beraadsagenda. De behandeling van dit onderwerp in tweede termijn en de besluitvorming zijn gericht op het kennisnemen van de Jaarrekening 2011 en de Begroting 2013 actualisatie 2012 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, alsmede het kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio dat voornoemde stukken geen aanleiding geven tot het indienen van wensen en bedenkingen.

 14. 14

  P.J.M. Litjens

  Uit het beraad van vanavond. Zie voor achterliggende stukken onder B-2 van de beraadsagenda. De behandeling van dit onderwerp in tweede termijn en de besluitvorming zijn gericht op het uiten van de zienswijze dat voor uitgaven in de programmabudgetten, die niet vermeld staan in de begroting 2013 met meerjarenperspectief 2014-2016, vooralsnog geen toestemming wordt gegeven. Tevens is behandeling gericht op het kennisnemen van de jaarrekening 2011 van de G2, het Samenwerkingsverband Aalsmeer-Uithoorn.

 15. 15

  P.J.M. Litjens

  Uit het beraad van 31 mei 2012. De behandeling van dit onderwerp in tweede termijn en de besluitvorming zijn gericht op het vaststellen van de Jaarstukken 2011 en de toelichting en het veiligstellen van budgetten, alsmede het kennisnemen van het verslag van bevindingen van de controle van de jaarrekening 2011 van Ernst & Young en de reactie van het college op de aanbevelingen.

 16. 16

  G. van der Hoeven

  Uit het beraad van vanavond. Zie voor achterliggende documenten onder B-7 van de beraadsagenda. De behandeling van dit onderwerp in tweede termijn en de besluitvorming zijn gericht op het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een woning aan de Hornweg 233 te Aalsmeer alsmede het als definitief aanmerken van deze verklaring indien blijkt dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het plan.

 17. 17

  G. van der Hoeven

  Uit het beraad van 31 mei 2012. De behandeling van dit onderwerp in tweede termijn en de besluitvorming zijn gericht op het vaststellen van de Nota van Uitgangspunten uitwerking op onderdelen voor het bestemmingsplan Woonschepen.

 18. 18
  Sluiting (circa 23.30)