Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Beraad en Raad

donderdag 24 januari 2013

20:00 - 00:00

Locatie
Aalsmeer

Agendapunten

 1. dhr. A. Verburg

  De behandeling van dit voorstel in eerste termijn is gericht op het beschikbaar stellen van een bedrag voor de realisatie van de tijdelijke toegang en de tijdelijke delen van het KCC en dit bedrag te dekken door een onttrekking uit de reserve Gemeentehuis Aalsmeer. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van 14 februari 2013.

 2. de heer Th. van Eijk en de heer A. Verburg

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het vaststellen van de Verordening Kwijtscheldingsbeleid 2013. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van vanavond.

 3. de heer Th. van Eijk

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het vaststellen van het Aanwijzingsbesluit Procesmachtiging. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van vanavond.

 4. de heer H.G. Rolleman

  De behandeling van dit onderwerp in eerste termijn is gericht op het vaststellen van de nota Bodembeheer regio Amstelland-Meerlanden 2012 en het instemmen met het delegeren van besluiten met een uitvoerend karakter aan het college ban burgemeester en wethouders. De behandeling in tweede termijn en de besluitvorming kunnen plaatsvinden in de raad van 14 februari 2013.

 5. de heer Th. van Eijk en de heer A. Verburg

  De behandeling van dit onderwerp in tweede termijn is gericht op het vaststellen van de Verordening Kwijtscheldingsbeleid 2013. Bijlagen zijn te vinden bij agendapunt B-3.

 6. de heer Th. van Eijk

  De behandeling van dit onderwerp in tweede termijn is gericht op het vaststellen van het Aanwijzingsbesluit Procesmachtiging. De bijlagen zijn te vinden bij agendapunt B-4.

 7. de heer Th. van Eijk

  De behandeling van dit onderwerp is gericht op het benoemen en beedigen van mw. drs. G.T. Wildeman als directeur van de Rekenkamer van Aalsmeer.

 8. de heer Th. van Eijk

  De behandeling van dit onderwerp is gericht op het instellen van de commissie Professionalisering Raad, het vaststellen van de verordening Commissie Professionalisering Raad en het benoemen van de leden van deze commissie.

 9. de heer Th. van Eijk

  De behandeling van dit onderwerp is gericht op het benoemen van de plaatsvervangend secretaris van de Vertrouwenscommissie.