Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 23 januari 2020

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1

  00:05:01 - 00:05:02 - D. Kuin
  00:07:33 - 00:08:35 - G.E. Oude Kotte
  00:08:36 - 00:09:17 - R. Martijn
  00:09:18 - 00:11:30 - G.E. Oude Kotte
 4. 1.2

  00:10:48 - 00:11:30 - G.E. Oude Kotte
 5. 1.3

  00:11:15 - 00:11:30 - G.E. Oude Kotte
 6. 1.4

  00:11:21 - 00:11:30 - G.E. Oude Kotte
  00:11:31 - 00:12:17 - R.P. Fransen
  00:12:17 - 00:12:37 - G.E. Oude Kotte
  00:12:37 - 00:12:39 - R.P. Fransen
  00:12:41 - 00:14:33 - G.E. Oude Kotte
 7. 1.5

 8. 2

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming is er op gericht dat de ambtenaren die deze functies al bekleden ook rechtsgeldig de aan hen toegewezen wettelijke bevoegdheden kunnen uitoefenen nu de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren van kracht is.

  00:13:56 - 00:14:33 - G.E. Oude Kotte
 9. 3

  Voorgesteld besluit

  het plan van aanpak van de Mobiliteitsagenda Aalsmeer vast te stellen

  00:14:27 - 00:14:33 - G.E. Oude Kotte
  00:14:33 - 00:14:55 - R.P. Fransen
  00:14:56 - 00:16:16 - G.E. Oude Kotte
 10. 4

  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de verkoop van alle aandelen van de gemeente Aalsmeer in Eneco Groep N.V. aan Diamond Chubu Europe B.V. , de kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc.
  2. Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de verplichting tot geheimhouding op het offer protocol, de koopovereenkomst, de Aanvullende Aandeelhoudersovereenkomst en de leeswijzer te bekrachtigen voor een periode van 10 jaar na het besluit van het college van burgemeester en wethouder.
  00:15:05 - 00:16:16 - G.E. Oude Kotte
 11. 5

  00:15:33 - 00:16:16 - G.E. Oude Kotte
  00:16:16 - 00:16:37 - R.P. Fransen
  00:16:41 - 00:16:42 - G.E. Oude Kotte
  00:16:42 - 00:16:43 - R. Martijn
  00:16:43 - 00:16:45 - G.E. Oude Kotte
  00:16:45 - 00:17:43 - N. Hauet
  00:17:43 - 00:17:44 - G.E. Oude Kotte
  00:17:44 - 00:18:22 - J.H. Buisma
  00:18:23 - 00:18:25 - G.E. Oude Kotte
  00:18:25 - 00:21:06 - G. Holtrop
  00:21:07 - 00:21:08 - G.E. Oude Kotte
  00:21:08 - 00:21:21 - N. Hauet
  00:21:22 - 00:21:30 - G.E. Oude Kotte
  00:21:31 - 00:21:48 - G. Holtrop
  00:21:49 - 00:21:53 - G.E. Oude Kotte
  00:21:55 - 00:24:15 - A.M. Harte-Fokker
  00:24:15 - 00:24:17 - G.E. Oude Kotte
  00:24:17 - 00:24:18 - A.M. Harte-Fokker
  00:24:18 - 00:24:28 - J. Keessen
  00:24:29 - 00:24:34 - G.E. Oude Kotte
  00:24:40 - 00:25:00 - W.B. Alink-Scheltema
  00:25:01 - 00:25:57 - G.E. Oude Kotte
 12. 6

  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan ‘2e herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roerdomplaan’:
   a) Aanvullen van de planregels met een voorwaardelijke verplichting artikel 5.4.2 en artikel 6.4.3 en bijbehorende bijlage 1 van de planregels;
   b) Aanvullen van de plantoelichting met paragraaf 1.4 en 7.2 ‘geohydrologische scheiding’ en bijlage 6 (Tussenuitspraak), bijlage 7 (Oplegnotitie Tussenuitspraak) en bijlage 8 (Maatregelenadvies nieuwbouw Roerdomplaan Aalsmeer);
   c) Te bepalen dat het aldus gewijzigde bestemmingsplan en de daarbij behorende toelichting en bijlagen langs elektronische weg is vastgelegd in bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0358.08C-VG02;
  2. het bestemmingsplan ‘2e herziening Hornmeer – Meervalstraat-Roerdomplaan’ conform deze wijzigingen vast te stellen.
  00:25:37 - 00:25:57 - G.E. Oude Kotte
  00:25:57 - 00:26:16 - R. Martijn
  00:26:17 - 00:26:18 - G.E. Oude Kotte
  00:26:18 - 00:26:40 - M. Vleghaar
  00:26:41 - 00:26:42 - G.E. Oude Kotte
  00:26:42 - 00:27:43 - J.H. Buisma
  00:27:44 - 00:27:45 - G.E. Oude Kotte
  00:27:46 - 00:28:57 - D. Kuin
  00:28:59 - 00:29:00 - G.E. Oude Kotte
  00:29:00 - 00:29:48 - L.B. Kabout
  00:29:49 - 00:30:41 - J. Keessen
  00:30:41 - 00:30:43 - G.E. Oude Kotte
  00:30:43 - 00:31:15 - R.P. Fransen
  00:31:16 - 00:31:24 - G.E. Oude Kotte
  00:31:31 - 00:32:25 - R.J. van Duijn
  00:32:28 - 00:32:30 - G.E. Oude Kotte
  00:32:31 - 00:32:34 - G.E. Oude Kotte
  00:32:39 - 00:34:18 - R.K. van Rijn
  00:34:20 - 00:35:15 - G.E. Oude Kotte
 13. 7

  Moties

  Titel
  Motie M20-1 Tuinieren buiten de kaders
  00:34:34 - 00:35:15 - G.E. Oude Kotte
  00:35:15 - 00:35:18 - R.P. Fransen
  00:35:18 - 00:35:26 - G.E. Oude Kotte
  00:35:27 - 00:37:13 - R.P. Fransen
  00:37:13 - 00:37:38 - G.E. Oude Kotte
  00:37:38 - 00:38:59 - D. Kuin
  00:39:00 - 00:39:06 - G.E. Oude Kotte
  00:39:06 - 00:39:14 - D. Kuin
  00:39:14 - 00:39:18 - G.E. Oude Kotte
  00:39:18 - 00:40:37 - T.F.M. Verlaan
  00:40:39 - 00:40:40 - G.E. Oude Kotte
  00:40:40 - 00:40:52 - R. Martijn
  00:40:53 - 00:40:54 - G.E. Oude Kotte
  00:40:54 - 00:41:43 - D.G. van der Zwaag
  00:41:44 - 00:41:45 - G.E. Oude Kotte
  00:41:47 - 00:42:25 - W. Kikkert
  00:42:26 - 00:42:27 - G.E. Oude Kotte
  00:42:27 - 00:44:12 - R.P. Fransen
  00:44:13 - 00:44:14 - G.E. Oude Kotte
  00:44:14 - 00:48:44 - J.H. Buisma
  00:48:45 - 00:48:56 - G.E. Oude Kotte
  00:49:04 - 00:52:23 - R.K. van Rijn
  00:52:25 - 00:52:28 - G.E. Oude Kotte
  00:52:28 - 00:53:49 - D.G. van der Zwaag
  00:53:49 - 00:53:50 - J.H. Buisma
  00:53:50 - 00:53:54 - G.E. Oude Kotte
  00:53:54 - 00:54:41 - J.H. Buisma
  00:54:41 - 00:54:46 - G.E. Oude Kotte
  00:54:46 - 00:54:53 - W. Kikkert
  00:54:54 - 00:54:55 - G.E. Oude Kotte
  00:54:55 - 00:55:43 - D.G. van der Zwaag
  00:55:45 - 00:58:48 - G.E. Oude Kotte
  00:58:48 - 01:00:40 - D. van Willegen
  01:00:41 - 01:00:46 - G.E. Oude Kotte
  01:00:46 - 01:01:05 - R.P. Fransen
  01:01:07 - 01:01:21 - G.E. Oude Kotte
  01:01:21 - 01:01:24 - W. Kikkert
  01:01:24 - 01:01:26 - G.E. Oude Kotte
  01:01:26 - 01:01:49 - W. Kikkert
  01:01:52 - 01:02:29 - G.E. Oude Kotte
 14. 8

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming dit agendapunt is gericht op de benoeming en installatie van de heer L.B. Kabout tot wethouder van Aalsmeer per 1 februari 2020.

  01:04:24 - 01:04:32 - G.E. Oude Kotte
  01:16:49 - 01:16:55 - G.E. Oude Kotte
  01:16:55 - 01:17:12 - T. van der Meer
  01:17:12 - 01:17:38 - G.E. Oude Kotte
  01:17:51 - 01:17:52 - R.K. van Rijn
  01:17:59 - 01:21:13 - G.E. Oude Kotte
  01:21:16 - 01:21:21 - G.E. Oude Kotte
  01:21:58 - 01:21:59 - G.E. Oude Kotte
  01:27:34 - 01:28:25 - G.E. Oude Kotte
  01:28:25 - 01:28:42 - W. Kikkert
  01:28:43 - 01:29:37 - G.E. Oude Kotte
 15. 9

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming is gericht op het onderzoek van de geloofsbrieven (door drie leden van de raad) en de toelating en installatie van mevrouw M. van Diemen-Kreeft tot lid van de Raad, als gevolg van de ontstane vacature in de raad.

  01:28:47 - 01:29:37 - G.E. Oude Kotte
  01:29:52 - 01:30:57 - G.E. Oude Kotte
 16. 10

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming is gericht op invulling van de vacature van een lid en voorzitter in de commissie.

  01:38:11 - 01:39:53 - G.E. Oude Kotte
  01:42:00 - 01:42:03 - G.E. Oude Kotte
  01:47:22 - 01:47:32 - G.E. Oude Kotte
  01:47:32 - 01:47:40 - T. van der Meer
  01:47:40 - 01:47:41 - G.E. Oude Kotte
  01:47:41 - 01:48:01 - T. van der Meer
  01:48:03 - 01:48:43 - G.E. Oude Kotte
 17. 11

  Het raadsvoorstel wordt toegevoegd zodra gereed


  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De besluitvorming is gericht op invulling van de vacature van een lid in de auditcommissie.

  01:48:24 - 01:48:43 - G.E. Oude Kotte
 18. 12

  01:48:25 - 01:48:43 - G.E. Oude Kotte
  01:48:43 - 01:51:57 - R.P. Fransen
  01:51:57 - 01:52:02 - G.E. Oude Kotte
  01:52:02 - 01:54:27 - W.B. Alink-Scheltema
  01:54:28 - 01:54:32 - G.E. Oude Kotte
  01:54:34 - 01:54:39 - G.E. Oude Kotte
  01:54:39 - 01:55:19 - D. van Willegen
  01:55:19 - 01:55:30 - G.E. Oude Kotte
  01:55:30 - 01:55:35 - D. van Willegen
  01:55:36 - 01:55:37 - G.E. Oude Kotte
  01:55:37 - 01:56:21 - R.P. Fransen
  01:56:23 - 01:57:35 - G.E. Oude Kotte
 19. 13

  01:56:37 - 01:57:35 - G.E. Oude Kotte
  01:57:36 - 02:11:33 - D. Kuin
  02:11:58 - 02:12:08 - G.E. Oude Kotte
  02:12:23 - 02:17:11 - D. van Willegen
  02:17:45 - 02:19:17 - G.E. Oude Kotte
  02:19:17 - 02:25:45 - R.J. van Duijn
 20. 14
  Sluiting