Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 29 oktober 2020

20:00 - 23:00

Locatie
Burgerzaal
Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Het raadhuis is gesloten voor publiek om de verspreiding van het Coronavirus te beperken. U kunt de uitzending volgen via de livestream op de website van de gemeente en / of via TV uitzending van Radio Aalsmeer.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit:
  Op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10 lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur de opgelegde verplichting tot
  geheimhouding op:
   De agenda en besluitenlijst van de vergadering van 29 september 2020 en op de overlegde vergaderstukken: het definitieve rapport droomscenario organisatiemodel Aalsmeer, de infographic participatieonderzoek en de getoonde presentatie van bureau Hiemstra & De Vries en
   De agenda en de concept besluitenlijst van de vergadering van 15 oktober
  van de tijdelijke commissie betreffende toekomstige dienstverlening te bekrachtigen.

 2. Besluit:
  de verplichting tot geheimhouding op de memo denkrichtingen voor de raad ten aanzien van de integrale aanpak achter de Linten d.d. 20 oktober 2020 d.d. 20 oktober 2020, op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub d. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen en de termijn van geheimhouding te bepalen voor een periode van 5 jaar na het besluit van burgemeester en wethouders of zoveel eerder als besluitvorming over dit onder
  werp heeft plaatsgevonden.

 3. Besluit:
  De geheimhouding van bijlage “Memo financiële consequenties d.d. 19 oktober 2020” te bekrachtigen op basis van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet openbaarheid van bestuur en de termijn van geheimhouding te bepalen op 10 jaar, te rekenen vanaf het besluit van het college d.d. 27 oktober 2020.

 4. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer - CDA - PvdA - D66 – GL – RM – VVD - JK
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 6 oktober 2020.
  De besluitvorming is gericht op het beschikbaar stellen van een krediet voor de inrichting van het Machinepark onder voorbehoud van de beschikking over de financiële bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol.
  Tevens wordt gevraagd voor een aanpassing van de riolering rond de Bloemhof een aanvullend krediet beschikbaar te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. een krediet van € 2.020.000 beschikbaar te stellen voor de inrichting van het Machinepark en de begroting 2020 te wijzigen en de begroting 2021 op dit punt bij vaststelling aan te passen, onder voorbehoud van de beschikking over de financiële bijdrage van Stichting Leefomgeving Schiphol;
  2. voor de aanpassing van de riolering rond de Bloemhof een aanvullend bedrag van € 254.000,-beschikbaar te stellen, welke wordt gedekt uit de beschikbare kredietruimte voor wegen en riolering. Bij de eerstvolgende actualisatie van het Meerjarenprojecten Plan Buitenruimte deze aanpassing laten verwerken.

  Moties

  Titel
  Herinrichting Machinepark
 5. Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: CDA - PvdA - D66 – GL – RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer
  Uit de Commissie Ruimte en Economie van 6 oktober 2020.
  De besluitvorming is gericht op het vaststellen van de Nota Grondbeleid Aalsmeer 2020 en deze per de datum raadsbesluit in werking te laten treden en op dat moment de Nota Grondbeleid 2016 te laten vervallen.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota Grondbeleid Aalsmeer 2020 vast te stellen;
   2. De Nota Grondbeleid Aalsmeer 2020 per datum raadsbesluit inwerking te laten treden en op dat moment de oude Nota Grondbeleid Aalsmeer 2016 te laten vervallen.

 6. Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
  Spreekvolgorde: PvdA - D66 – GL – RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer - CDA
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 8 oktober 2020.
  De besluitvorming is gericht op het mogelijk maken van het beeldende kunstproject ArtZuid Aalsmeer door het inzetten van de Reserve Kunstzinnige Verfraaiing en hieruit een bedrag van € 101.600,-- beschikbaar te stellen.

  Voorgesteld besluit

  1. Het beeldende kunstproject ArtZuid Aalsmeer mogelijk te maken middels inzet van de Reserve Kunstzinnige Verfraaiing;
  2. Hieruit € 101.600 beschikbaar te stellen waarvan € 6.000 in 2020 en € 95.600 in 2021 en hiervoor de begroting bij de jaarrekening 2020 en de 1e bestuursrapportage 2021 te wijzigen.

 7. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: D66 – GL – RM – VVD – JK - Absoluut Aalsmeer - CDA - PvdA
  Uit de Commissie Maatschappij en Bestuur van 8 oktober 2020.
  De besluitvorming is gericht op het laten vrijvallen van bedragen uit diverse reserves en deze bedragen te verwerken bij de Jaarrekening 2020.

  Voorgesteld besluit

  1. € 35.000 te laten vrijvallen uit de reserve Duurzaamheidsfonds ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2020;
  2.  € 60.000 te laten vrijvallen uit de reserve Kunstzinnige verfraaiing ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2020;
  3.  € 1.362.000 te laten vrijvallen uit de reserve Woonfonds ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2020;
  4.  € 19.000 te laten vrijvallen uit de reserve Actualiseren bestemmingsplannen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2020 en het opheffen van deze reserve;
  5.  De verwerking van de punten 1 t/m 4 plaats te laten vinden bij de Jaarrekening 2020.