Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 30 mei 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. (Gido) Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1.1

  00:00:25 - 00:00:27 - D.M. Prent Bouten
  00:00:46 - 00:00:47 - W.T.J.M. Koster
  00:10:04 - 00:14:35 - G.E. Oude Kotte
 3. 1.2

  Besluit

  De voorzitter wijst de heren Van Willegen en J. de Vries en mevrouw Van Hilst aan tot lid van het stembureau voor de telling van de schriftelijke stemming bij agendapunt 11.
  De agenda is conform vastgesteld.

  00:11:11 - 00:14:35 - G.E. Oude Kotte
 4. 1.3

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:11:56 - 00:14:35 - G.E. Oude Kotte
 5. 1.4

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:12:01 - 00:14:35 - G.E. Oude Kotte
 6. 1.5

  Besluit

  De burgemeester doet een oproep voor het werkbezoek op 14 juni a.s. aan Participe. Tevens deelt hij mee dat, n.a.v. het incident aan het Waterfront, volgende week een raadsbrief wordt gestuurd.

  00:12:08 - 00:14:35 - G.E. Oude Kotte
 7. 1.6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties

 8. 2
  AKKOORDSTUKKEN
 9. 2.1

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel van dit bestemmingsplan is het herstellen van omissies in de bestemmings-plannen Uiterweg-Plasoevers 2021 en Oosteinderweg 2020.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Over de beantwoording van de ingediende zienswijze te besluiten overeenkomstig de bijgevoegde Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen;
  2. Het bestemmingsplan “Veeg- en Herstelplan Aalsmeer 2024”, met bijbehorende
  toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatienummer NL.IMRO.0358.BP01-VG01, gewijzigd vast te stellen conform de bijlage ‘Nota van Beantwoording en Staat van wijzigingen’ bij dit raadsbesluit;
  3. Te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is
  gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografische Basisregistra-
  tie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 25 november 2023.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 10. 3

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel van dit bestemmingsplan is de gewenste doorwerking van het gemeentelijk Archeologisch en cultuurhistorisch beleid juridisch-planologisch te verankeren voor de hele gemeente in één bestemmingsplan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Over de beantwoording van de ingediende zienswijze te besluiten overeenkomstig de bijgevoegde Nota van Beantwoording en Staat van Wijzigingen;
  2. Het bestemmingsplan “Paraplubestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie Aalsmeer 2024”, met bijbehorende toelichting en bijlagen, als vervat in de bestandenset met planidentificatienummer NL.IMRO.0358.PP05-VG01, gewijzigd vast te stellen conform de bijlage ‘Nota van Beantwoording en Staat van wijzigingen’ bij dit raadsbesluit;
  3. Te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is
  gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografische Basisregistra-
  tie Grootschalige Topografie (BGT) met datum 5 oktober 2023.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

 11. 4

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Het doel van dit onderwerp is het zodanig aanpassen van de Centrumregeling Aalsmeer en Amstelveen dat deze voldoet aan de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Akkoord te gaan met de door het college voorgestelde wijziging van de GR AA.
  2. Geen zienswijze af te geven bij de gewijzigde centrumregeling en dit besluit te
  doen toekomen aan het college.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:13:55 - 00:14:35 - G.E. Oude Kotte
 12. 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel van dit onderwerp is het aanpassen van de huidige gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam aan de vereisten van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  De 13e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:13:58 - 00:14:35 - G.E. Oude Kotte
 13. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit voorstel is de raad in de gelegenheid te stellen zijn zienswijze over de conceptjaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 van de GR AM in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. De conceptjaarrekening 2023 en de conceptbegroting 2025 van de gemeen-
  schappelijke regeling Amstelland Meerlanden overleg voor kennisgeving aan te
  nemen.


  2. De gemeenschappelijke regeling Amstelland Meerlanden Overleg te verzoeken
  bij het opstellen van de begroting 2026 scenario’s uit te werken op welke wijze
  de gemeenschappelijke regeling bij kan dragen aan het invullen van de
  besparingsopdracht waar verschillende gemeenten tegen aanlopen bij onge-
  wijzigd beleid vanuit de rijksoverheid.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:14:21 - 00:14:35 - G.E. Oude Kotte
 14. 7

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit onderwerp is het overnemen van de aanbevelingen van de rekenkamer zodat het proces van de klachtenbehandeling in de gemeente Aalsmeer verbeterd wordt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  de volgende aanbevelingen van de rekenkamer inzake het rekenkameronderzoek naar de klachtenbehandeling in de gemeente Aalsmeer vast te stellen:
  1. evalueer periodiek klachten;
  2. onderzoek of de klachtenregeling van Aalsmeer uit 2017 een update behoeft;
  3. informeer de raad over de ervaring van indieners van klachten;
  4. maak afspraken met verbonden partijen om zicht te krijgen op de klachten.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen  De heer Koster (AA) heeft een stemverklaring afgegeven.

  00:14:30 - 00:14:35 - G.E. Oude Kotte
  00:14:35 - 00:15:22 - W.T.J.M. Koster
  00:15:22 - 00:16:16 - G.E. Oude Kotte
 15. 8

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit onderwerp is het vaststellen van de gedragscode integriteit wethouders en de gedragscode integriteit burgemeester.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit onderwerp is het vaststellen van de gedragscode integriteit wethouders en de gedragscode integriteit burgemeester.

  Besluit

  1. De gedragscode integriteit wethouders Aalsmeer 2024 vast te stellen;
  2. De gedragscode integriteit burgemeester Aalsmeer 2024 vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:15:42 - 00:16:16 - G.E. Oude Kotte
 16. 9

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit voorstel is voor de raad inzichtelijk te maken welke activiteiten er in 2023 zijn uitgevoerd door de MRA en met welk resultaat. De raad kan de voortgangsnota aangrijpen om op onderdelen in gesprek te gaan met het college of wensen en bedenkingen indienen bij de MRA.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  geen “wensen en opvattingen” in te dienen bij de concept Voortgangsnota Metropoolregio Amsterdam 2023.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  00:15:50 - 00:16:16 - G.E. Oude Kotte
 17. 10

  Uit de auditcommissie van 16 mei 2024
  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Het doel van dit onderwerp is de herfinanciering van GPAG BV mogelijk te maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het feit dat de NWB bereid is gevonden de financiering van GPAG BV over te nemen na de opzegging door de BNG Bank;
  2. Kennis te nemen van het feit dat de borgstelling wordt verlaagd van € 50 mln. naar € 30 mln.;
  3. Kennis te nemen van de aflopende kapitaalbehoefte doordat steeds meer gronden worden uitgegeven wat ook het voor de gemeente een verlaging van het risico inhoudt;
  4. In te stemmen met de borgstelling ten behoeve van de NWB voor een bedrag van € 30 mln.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen


  De heer Van der Zwaag (voorzitter auditcommissie) deelt mee dat de auditcommissie een positief advies heeft afgegeven.


  De heer Koster (AA) heeft een stemverklaring afgegeven inzake de gevolgde route.

  00:16:07 - 00:16:16 - G.E. Oude Kotte
  00:16:16 - 00:16:23 - W.T.J.M. Koster
  00:16:23 - 00:16:39 - D.G. van der Zwaag
  00:16:39 - 00:16:43 - G.E. Oude Kotte
  00:16:43 - 00:17:26 - W.T.J.M. Koster
  00:17:26 - 00:18:23 - G.E. Oude Kotte
 18. 11
  BENOEMING
 19. 11.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte 
  Het doel van dit voorstel is het borgen van de continuïteit van de vergadercyclus en het voorzitterschap van de commissievergaderingen. Voorgesteld wordt om mevrouw Geisler te benoemen tot commissievoorzitter Ruimte met ingang van 1 augustus 2024

  Besluit

  mevrouw M.J. Geisler te benoemen tot voorzitter van de commissie Ruimte per
  1 augustus 2024.

  00:17:34 - 00:18:23 - G.E. Oude Kotte
  00:24:55 - 00:25:02 - G.E. Oude Kotte
  00:25:02 - 00:25:34 - J. de Vries
  00:25:34 - 00:26:12 - G.E. Oude Kotte
 20. 12

  00:26:03 - 00:26:12 - G.E. Oude Kotte
 21. 12.1

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: FlorAalsmeer - GL – PvdA - D66 - CDA - Absoluut Aalsmeer - VVD
  Het doel van dit onderwerp is het geldende bestemmingsplan ‘Uiterweg-Plasoevers 2021 te wijzingen om een initiatief op het perceel Uiterweg 358 mogelijk te maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan 'Uiterweg 358' met bijbehorende toelichting en bijlagen als vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.0538.19F-VG01 ongewijzigd vast te stellen;

  2. geen exploitatieplan vast te stellen;

  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond die is ontleend aan de Topografie BGT met datum 14 november 2023.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen


  Mevrouw Keessen heeft een stemverklaring afgegeven.

  00:26:05 - 00:26:12 - G.E. Oude Kotte
  00:26:13 - 00:29:25 - J. Keessen
  00:29:26 - 00:29:29 - G.E. Oude Kotte
  00:29:31 - 00:29:34 - P. Lakerveld
  00:29:36 - 00:29:39 - G.E. Oude Kotte
  00:29:39 - 00:29:46 - M.P Buskermolen
  00:29:46 - 00:30:37 - G.E. Oude Kotte
 22. 13

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: GL – PvdA - D66 - CDA - Absoluut Aalsmeer - VVD – FlorAalsmeer
  Het doel van dit voorstel is de raad gelegenheid te geven feedback te geven door middel van een traject van wensen en opvattingen waarbij het verzoek aan de raad is de gezamenlijke reactie namens de Amstelland Meerlanden (AM) gemeenten te onderschrijven. De gemeente Aalsmeer zal zelfstandig, aanvullend aan de gezamenlijke reactie namens de AM gemeenten, ook een reactie aan de MRA sturen waarin het belang wordt geduid ten aanzien van voor Aalsmeer belangrijke onderwerpen.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  tegen
  Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2)

  Besluit

  1. Als gemeente Aalsmeer (zowel de gemeenteraad als het college) de MRA te informeren dat belangrijke zaken voor Aalsmeer, waaronder het doortrekken van de Uithoornlijn naar de gemeente Aalsmeer, de bereikbaarheid via de N231 en de bescherming van inwoners van de gemeente Aalsmeer tegen hinder en de vervuiling van de luchthaven Schiphol onvoldoende naar voren worden gebracht.
  2. Voor het overige de wensen en opvattingen van de gezamenlijke Amstelland-Meerlanden gemeenten ten aanzien van de 80% versie van de MRA Agenda 2025-2028 te onderschrijven.

  Voorstel aangenomen
  Voor : 20 (CDA/VVD/AA/D66/GL/PvdA)
  Tegen : 2 (FA)  Conceptbrief aan MRA aangenomen:
  Voor : 20 (CDA/VVD/AA/D66/GL/PvdA)
  Tegen : 2 (FA)

  00:30:09 - 00:30:37 - G.E. Oude Kotte
  00:30:37 - 00:31:44 - W.T.J.M. Koster
  00:31:44 - 00:31:50 - G.E. Oude Kotte
  00:31:53 - 00:32:49 - P. Lakerveld
  00:32:49 - 00:32:51 - G.E. Oude Kotte
  00:32:51 - 00:32:52 - G.E. Oude Kotte
  00:32:52 - 00:33:10 - W.T.J.M. Koster
  00:33:10 - 00:33:11 - P. Lakerveld
  00:33:11 - 00:33:12 - P. Lakerveld
  00:33:12 - 00:33:13 - G.E. Oude Kotte
  00:33:14 - 00:33:19 - G.E. Oude Kotte
  00:33:20 - 00:33:27 - S.J.R. de Vries
  00:33:27 - 00:33:34 - G.E. Oude Kotte
  00:33:34 - 00:34:15 - S.J.R. de Vries
  00:34:15 - 00:34:17 - G.E. Oude Kotte
  00:34:17 - 00:34:25 - J.H. Buisma
  00:34:26 - 00:34:30 - G.E. Oude Kotte
  00:34:30 - 00:43:59 - S.J.R. de Vries
  00:43:59 - 00:44:00 - W.T.J.M. Koster
  00:44:00 - 00:44:05 - G.E. Oude Kotte
  00:44:05 - 00:44:06 - W.T.J.M. Koster
  00:44:06 - 00:44:09 - J.H. Buisma
  00:44:10 - 00:44:15 - G.E. Oude Kotte
  00:44:16 - 00:44:24 - P.F. van den Nouland
  00:44:24 - 00:44:30 - G.E. Oude Kotte
  00:44:30 - 00:48:26 - J. Keessen
  00:48:27 - 00:48:28 - W.T.J.M. Koster
  00:48:28 - 00:48:38 - G.E. Oude Kotte
  00:48:38 - 00:52:27 - W.T.J.M. Koster
  00:52:28 - 00:52:37 - G.E. Oude Kotte
  00:52:37 - 00:53:42 - J.H. Buisma
  00:53:43 - 00:53:47 - G.E. Oude Kotte
  00:53:47 - 00:53:48 - J. Keessen
  00:53:49 - 00:56:13 - J. Keessen
  00:56:13 - 00:56:18 - G.E. Oude Kotte
  00:56:18 - 00:56:21 - J. Keessen
  00:56:21 - 00:56:22 - G.E. Oude Kotte
  00:56:22 - 00:56:55 - J.H. Buisma
  00:56:55 - 00:56:57 - W.T.J.M. Koster
  00:56:57 - 00:56:59 - G.E. Oude Kotte
  00:56:59 - 00:58:27 - W.T.J.M. Koster
  00:58:28 - 00:58:29 - G.E. Oude Kotte
  00:58:29 - 00:58:35 - J. Keessen
  00:58:35 - 00:59:08 - G.E. Oude Kotte
  00:59:08 - 00:59:34 - J. Keessen
  00:59:34 - 00:59:39 - G.E. Oude Kotte
  00:59:39 - 01:02:23 - S.J.R. de Vries
  01:02:23 - 01:02:24 - G.E. Oude Kotte
  01:02:24 - 01:02:59 - P.F. van den Nouland
  01:03:00 - 01:03:05 - G.E. Oude Kotte
  01:03:05 - 01:03:55 - J. Keessen
  01:03:56 - 01:04:01 - G.E. Oude Kotte
  01:04:01 - 01:04:05 - S.J.R. de Vries
  01:04:05 - 01:04:09 - G.E. Oude Kotte
  01:04:09 - 01:05:06 - S.J.R. de Vries
  01:05:07 - 01:06:14 - G.E. Oude Kotte
 23. 14

  Besluit

  Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier.

 24. 15

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur