Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 1 februari 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. (Gido) Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 0.3

  Naar aanleiding van het speerpunt Energie van de kinderraad, de toelichting hierop door de kinderburgermeester Vera Keessen alsmede het ‘initiatiefvoorstel’ van mevrouw Van der Meer (CDA) om in het vervolg tijdens vergaderingen de temperatuur in de raadzaal lager te zetten dan gebruikelijk, wordt hierover gestemd.

  Besluit

  Het ‘initiatiefvoorstel’ lagere temperatuur raadzaal wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

 4. 0.3

  00:03:13 - 00:03:43 - G.E. Oude Kotte
  00:03:50 - 00:08:03 - G.E. Oude Kotte
  00:08:46 - 00:08:49 - G.E. Oude Kotte
  00:09:03 - 00:11:01 - G.E. Oude Kotte
  00:11:02 - 00:13:24 - Vera Keessen
  00:13:24 - 00:13:26 - G.E. Oude Kotte
  00:13:26 - 00:13:28 - Vera Keessen
  00:13:28 - 00:13:32 - R.P. Fransen
  00:13:32 - 00:13:37 - G.E. Oude Kotte
  00:13:37 - 00:13:42 - R.P. Fransen
  00:13:42 - 00:13:49 - Vera Keessen
  00:13:49 - 00:13:51 - R.P. Fransen
  00:13:51 - 00:13:58 - Vera Keessen
  00:13:58 - 00:14:00 - G.E. Oude Kotte
  00:14:00 - 00:14:33 - M.J. Geisler
  00:14:33 - 00:14:38 - Vera Keessen
  00:14:38 - 00:14:41 - T. van der Meer
  00:14:41 - 00:15:05 - T. van der Meer
  00:15:05 - 00:15:06 - Vera Keessen
  00:15:06 - 00:15:14 - G.E. Oude Kotte
  00:15:14 - 00:15:24 - Vera Keessen
  00:15:24 - 00:15:26 - G.E. Oude Kotte
  00:15:26 - 00:15:28 - M. Vleghaar
  00:15:28 - 00:15:54 - D.M. Prent Bouten
  00:15:54 - 00:15:55 - Vera Keessen
  00:15:55 - 00:16:03 - G.E. Oude Kotte
  00:16:03 - 00:16:13 - J. Keessen
  00:16:13 - 00:16:22 - D.G. van der Zwaag
  00:16:22 - 00:16:30 - G.E. Oude Kotte
  00:16:30 - 00:16:34 - J. Keessen
  00:16:34 - 00:16:36 - G.E. Oude Kotte
  00:16:36 - 00:16:55 - J. Keessen
  00:16:55 - 00:16:59 - P.F. van den Nouland
  00:16:59 - 00:17:00 - G.E. Oude Kotte
  00:17:00 - 00:17:02 - P.F. van den Nouland
  00:17:02 - 00:17:07 - J. Keessen
  00:17:07 - 00:17:08 - Vera Keessen
  00:17:08 - 00:17:51 - G.E. Oude Kotte
 5. 1.1

  00:20:20 - 00:21:03 - G.E. Oude Kotte
  00:21:03 - 00:21:42 - J.H. Buisma
 6. 1.2

  Besluit

  De fractie PvdA deelt mee een motie Vreemd aan de orde van de dag in te dienen. De motie Watertappunten wordt toegevoegd aan het einde van de agenda vóór het vragenkwartier Met inachtneming van deze wijziging wordt de agenda vastgesteld.

  00:21:04 - 00:21:42 - J.H. Buisma
  00:21:43 - 00:22:51 - G.E. Oude Kotte
 7. 1.3

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:22:08 - 00:22:51 - G.E. Oude Kotte
 8. 1.4

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:22:11 - 00:22:51 - G.E. Oude Kotte
 9. 1.5

  Besluit

  Er is geen actieve informatie uit het college.

  00:22:15 - 00:22:51 - G.E. Oude Kotte
 10. 1.6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties

  00:22:26 - 00:22:51 - G.E. Oude Kotte
  00:22:53 - 00:23:50 - G.E. Oude Kotte
 11. 2
  AKKOORDSTUK
 12. 2.1

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Het doel van het wijzigingsbesluit verordening Wmo is dat de dienstverlening en de verordening voldoet aan de eisen die de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft gesteld ten aanzien van de hoogte van de pgb’s voor hulp uit het sociaal netwerk.
  Ook wil men in 2024 en verder het geïndexeerde abonnementstarief in rekening kunnen brengen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  het Wijzigingsbesluit Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Aalsmeer 2017 vast te stellen.

  Aangenomen met algemene stemmen

  00:23:04 - 00:23:50 - G.E. Oude Kotte
 13. 3
  BESPREEKSTUKKEN
 14. 3.1

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 11 en 25 januari 2024.
  **Spreekvolgorde:**D66 – CDA - Absoluut Aalsmeer – VVD - FlorAalsmeer - GL –
  PvdA
  Het doel van de procesnotitie programma arbeidsmigranten is te komen tot een inte- grale aanpak en structurele oplossingen voor, daar waar nodig, het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van arbeidsmigranten in onze gemeente. Het pro- gramma is opgesteld voor de duur van 4 jaar om deze aanpak uit te voeren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. De voorgestelde inhoud van het programma arbeidsmigranten 2024-2027 vast te stellen.
  2. De uitgangspunten in hoofdstuk 2 (‘Uitgangspunten voor het beleid’) en hoofdstuk 3 ( ‘de programmastructuur’) van de procesnotitie Programma arbeidsmigranten 2024-2027 vast te stellen.

  Unaniem aangenomen

  00:23:21 - 00:23:50 - G.E. Oude Kotte
  00:23:50 - 00:30:02 - S.J.R. de Vries
  00:30:02 - 00:30:03 - R.P. Fransen
  00:30:03 - 00:30:04 - G.E. Oude Kotte
  00:30:04 - 00:30:05 - D. van Willegen
  00:30:05 - 00:30:08 - G.E. Oude Kotte
  00:30:08 - 00:30:22 - R.P. Fransen
  00:30:23 - 00:31:08 - S.J.R. de Vries
  00:31:09 - 00:31:15 - G.E. Oude Kotte
  00:31:16 - 00:32:15 - D. van Willegen
  00:32:16 - 00:32:17 - G.E. Oude Kotte
  00:32:17 - 00:34:34 - W.T.J.M. Koster
  00:34:35 - 00:34:36 - G.E. Oude Kotte
  00:34:36 - 00:35:04 - M. Vleghaar
  00:35:06 - 00:35:08 - G.E. Oude Kotte
  00:35:08 - 00:37:47 - D.J. Biesheuvel
  00:37:47 - 00:37:48 - G.E. Oude Kotte
  00:37:48 - 00:43:22 - R.P. Fransen
  00:43:23 - 00:43:42 - G.E. Oude Kotte
  00:43:42 - 00:45:53 - J.H. Buisma
  00:45:53 - 00:46:10 - G.E. Oude Kotte
  00:46:20 - 00:51:16 - S.A.S. Spaargaren
  00:51:16 - 00:51:18 - G.E. Oude Kotte
  00:51:18 - 00:52:10 - R.P. Fransen
  00:52:10 - 00:52:11 - G.E. Oude Kotte
  00:52:12 - 00:52:36 - S.A.S. Spaargaren
  00:52:36 - 00:52:40 - R.P. Fransen
  00:52:40 - 00:52:41 - G.E. Oude Kotte
  00:52:41 - 00:53:22 - R.P. Fransen
  00:53:23 - 00:53:24 - G.E. Oude Kotte
  00:53:25 - 00:53:45 - S.A.S. Spaargaren
  00:53:45 - 00:53:46 - R.P. Fransen
  00:53:46 - 00:53:47 - G.E. Oude Kotte
  00:53:47 - 00:53:52 - R.P. Fransen
  00:53:53 - 00:53:54 - G.E. Oude Kotte
  00:53:55 - 00:54:39 - S.A.S. Spaargaren
  00:54:39 - 00:54:52 - R.P. Fransen
  00:54:52 - 00:54:53 - G.E. Oude Kotte
  00:54:53 - 00:55:42 - R.P. Fransen
  00:55:43 - 00:55:46 - G.E. Oude Kotte
  00:55:48 - 00:56:04 - S.A.S. Spaargaren
  00:56:04 - 00:56:08 - G.E. Oude Kotte
  00:56:14 - 00:58:14 - W. Kikkert
  00:58:14 - 00:58:16 - D. van Willegen
  00:58:16 - 00:58:21 - G.E. Oude Kotte
  00:58:21 - 00:58:28 - D. van Willegen
  00:58:28 - 00:58:29 - D. van Willegen
  00:58:29 - 00:58:51 - W. Kikkert
  00:58:54 - 00:59:29 - G.E. Oude Kotte
  00:59:29 - 01:00:04 - S.J.R. de Vries
  01:00:04 - 01:00:05 - G.E. Oude Kotte
  01:00:05 - 01:00:17 - S.J.R. de Vries
  01:00:17 - 01:02:57 - G.E. Oude Kotte
  01:02:57 - 01:03:00 - S.J.R. de Vries
  01:03:00 - 01:03:01 - G.E. Oude Kotte
  01:03:02 - 01:03:03 - G.E. Oude Kotte
  01:03:03 - 01:03:04 - J. Keessen
  01:03:04 - 01:05:35 - S.J.R. de Vries
  01:05:36 - 01:05:37 - G.E. Oude Kotte
  01:05:37 - 01:05:38 - J. Keessen
  01:05:38 - 01:05:39 - D. van Willegen
  01:05:39 - 01:05:48 - J. Keessen
  01:05:48 - 01:06:03 - G.E. Oude Kotte
  01:06:03 - 01:07:06 - D. van Willegen
  01:07:06 - 01:07:07 - R.P. Fransen
  01:07:07 - 01:07:08 - G.E. Oude Kotte
  01:07:08 - 01:08:14 - R.P. Fransen
  01:08:15 - 01:08:42 - D. van Willegen
  01:08:43 - 01:08:47 - G.E. Oude Kotte
  01:08:47 - 01:10:42 - W.T.J.M. Koster
  01:10:43 - 01:10:44 - G.E. Oude Kotte
  01:10:44 - 01:10:57 - M. Vleghaar
  01:10:57 - 01:10:59 - G.E. Oude Kotte
  01:10:59 - 01:12:35 - J. Keessen
  01:12:36 - 01:12:37 - G.E. Oude Kotte
  01:12:37 - 01:13:41 - R.P. Fransen
  01:13:41 - 01:13:43 - J. Keessen
  01:13:43 - 01:13:44 - G.E. Oude Kotte
  01:13:44 - 01:14:14 - J. Keessen
  01:14:14 - 01:14:15 - R.P. Fransen
  01:14:15 - 01:14:23 - G.E. Oude Kotte
  01:14:23 - 01:15:35 - R.P. Fransen
  01:15:36 - 01:16:52 - J.H. Buisma
  01:16:52 - 01:16:53 - S.J.R. de Vries
  01:16:53 - 01:16:55 - G.E. Oude Kotte
  01:16:55 - 01:17:13 - S.J.R. de Vries
  01:17:13 - 01:17:14 - J.H. Buisma
  01:17:14 - 01:17:35 - S.J.R. de Vries
  01:17:35 - 01:17:36 - J.H. Buisma
  01:17:36 - 01:17:50 - S.J.R. de Vries
  01:17:50 - 01:17:52 - G.E. Oude Kotte
  01:17:52 - 01:18:35 - J.H. Buisma
  01:18:36 - 01:19:54 - G.E. Oude Kotte
 15. 4

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: CDA - Absoluut Aalsmeer – VVD - FlorAalsmeer - GL – PvdA - D66
  De gemeenteraad van Aalsmeer heeft de wens geuit meer zichtbaar te zijn aangaande onderwerpen die te maken hebben met luchtvaartzaken met als doel de balans tussen de groei van de luchtvaart en een gezonde leefomgeving in evenwicht te brengen. Hiertoe wordt een raadscommissie Luchtvaartzaken ingesteld op grond van de Gemeentewet en een bijbehorende verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. de raadscommissie Luchtvaartzaken Aalsmeer in te stellen;
  2. de Verordening commissie Luchtvaartzaken Aalsmeer 2024 vast te stellen.

  01:19:29 - 01:19:54 - G.E. Oude Kotte
  01:19:54 - 01:20:23 - G.J.H. Winkels
  01:20:23 - 01:20:35 - G.E. Oude Kotte
  01:20:35 - 01:20:39 - G. Holtrop
  01:20:39 - 01:20:42 - G.E. Oude Kotte
  01:20:42 - 01:21:08 - G. Holtrop
  01:21:08 - 01:21:09 - G.E. Oude Kotte
  01:21:09 - 01:21:21 - J. de Vries
  01:21:21 - 01:21:26 - G.E. Oude Kotte
  01:21:26 - 01:21:36 - J. Keessen
  01:21:36 - 01:21:37 - G.E. Oude Kotte
  01:21:37 - 01:22:24 - R.P. Fransen
  01:22:25 - 01:22:26 - G.E. Oude Kotte
  01:22:26 - 01:22:49 - J.H. Buisma
  01:22:50 - 01:22:53 - G.E. Oude Kotte
  01:22:53 - 01:23:04 - J.H. Buisma
  01:23:05 - 01:23:25 - G.E. Oude Kotte
  01:23:25 - 01:23:55 - S.J.R. de Vries
  01:23:55 - 01:23:56 - R.P. Fransen
  01:23:56 - 01:24:07 - S.J.R. de Vries
  01:24:08 - 01:24:40 - G.E. Oude Kotte
  01:24:40 - 01:26:18 - J.H. Buisma
 16. 5

  Moties

  Titel
  Watertappunten
  01:25:30 - 01:26:18 - J.H. Buisma
  01:26:18 - 01:26:28 - G.E. Oude Kotte
  01:26:28 - 01:27:41 - M.J. Geisler
  01:27:41 - 01:27:43 - G.E. Oude Kotte
  01:27:48 - 01:28:57 - P. Lakerveld
  01:28:58 - 01:29:00 - G.E. Oude Kotte
  01:29:03 - 01:30:15 - W.T.J.M. Koster
  01:30:16 - 01:30:20 - G.E. Oude Kotte
  01:30:20 - 01:30:42 - J. Keessen
  01:30:44 - 01:30:50 - G.E. Oude Kotte
  01:30:50 - 01:30:53 - M. Vleghaar
  01:30:53 - 01:30:55 - P.F. van den Nouland
  01:30:55 - 01:31:34 - M. Vleghaar
  01:31:34 - 01:31:53 - J.H. Buisma
  01:31:53 - 01:31:54 - G.E. Oude Kotte
  01:31:54 - 01:32:13 - J.H. Buisma
  01:32:13 - 01:32:17 - M. Vleghaar
  01:32:17 - 01:32:18 - G.E. Oude Kotte
  01:32:18 - 01:32:42 - M. Vleghaar
  01:32:42 - 01:32:53 - M. Vleghaar
  01:32:53 - 01:32:54 - J.H. Buisma
  01:32:54 - 01:32:55 - G.E. Oude Kotte
  01:32:55 - 01:33:04 - J.H. Buisma
  01:33:04 - 01:33:05 - M. Vleghaar
  01:33:05 - 01:33:06 - G.E. Oude Kotte
  01:33:06 - 01:33:09 - G.E. Oude Kotte
  01:33:09 - 01:33:13 - M. Vleghaar
  01:33:14 - 01:33:20 - G.E. Oude Kotte
  01:33:20 - 01:33:52 - P.F. van den Nouland
  01:33:53 - 01:33:56 - G.E. Oude Kotte
  01:33:56 - 01:34:09 - J.H. Buisma
  01:34:09 - 01:34:11 - T. van der Meer
  01:34:11 - 01:34:13 - G.E. Oude Kotte
  01:34:13 - 01:34:18 - T. van der Meer
  01:34:18 - 01:34:22 - G.E. Oude Kotte
  01:34:22 - 01:34:56 - T. van der Meer
  01:34:56 - 01:35:02 - G.E. Oude Kotte
  01:35:10 - 01:35:53 - S.A.S. Spaargaren
  01:35:55 - 01:36:56 - G.E. Oude Kotte
 17. 6

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.

 18. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.