Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 14 maart 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. (Gido) Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 0.3

  00:04:47 - 00:04:49 - D.M. Prent Bouten
  00:05:24 - 00:05:25 - W.T.J.M. Koster
  00:08:19 - 00:13:46 - G.E. Oude Kotte
  00:14:27 - 00:14:30 - G.E. Oude Kotte
 4. 1.1

  00:14:51 - 00:16:17 - G.E. Oude Kotte
 5. 1.2

  Besluit

  De voorzitter deelt mee dat agendapunt 9, Besloten deel over ontwikkelingen Green Park, geen doorgang zal vinden. Dit onderwerp wordt bij actieve informatie vanuit het college meegenomen in de beeldvormende commissie Ruimte van 19 maart a.s. De fractie D66 deelt mee een motie Vreemd aan de orde van de dag in te dienen. De motie ‘Geen geld geen gemeente’ wordt toegevoegd aan het einde van de agenda vóór het vragenkwartier.
  Met inachtneming van deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld

  00:15:39 - 00:16:17 - G.E. Oude Kotte
  00:16:17 - 00:16:30 - S.J.R. de Vries
  00:16:30 - 00:18:04 - G.E. Oude Kotte
 6. 1.3

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:16:42 - 00:18:04 - G.E. Oude Kotte
 7. 1.4

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:16:48 - 00:18:04 - G.E. Oude Kotte
 8. 1.5

  Besluit

  Er is geen actieve informatie uit het college.

  00:16:58 - 00:18:04 - G.E. Oude Kotte
 9. 1.6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties

  00:17:04 - 00:18:04 - G.E. Oude Kotte
 10. 2
  AKKOORDSTUK
 11. 2.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  toestemming te verlenen voor het treffen van de gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden Overleg, met als ingangsdatum 1 juli 2024.

  Aangenomen met algemene stemmen

  00:17:07 - 00:18:04 - G.E. Oude Kotte
 12. 3

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Het doel is een nieuw juridisch planologisch kader te scheppen voor het per__ceel aan de Hoofdweg 192, zodat omgevingsvergunning verleend kan worden voor een nieuwe opslagloods en winkelruimte.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Hoofdweg 192’ met planidentificatie NL.IMRO.0538.20C-
  VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is
  gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum
  2 maart 2023;
  3. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

  Aangenomen met algemene stemmen

  00:17:40 - 00:18:04 - G.E. Oude Kotte
 13. 4

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Het doel van dit voorstel is het aanpassen van de Legesverordening Aalsmeer 2024 aan de juiste tarieven en verwijzingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  de ‘1e wijziging op de legesverordening Aalsmeer 2024’ vast te stellen met ingangs- datum bekendmaking op uiterlijk 1 april 2024.

  Aangenomen met algemene stemmen

  00:17:52 - 00:18:04 - G.E. Oude Kotte
 14. 5
  BESPREEKSTUKKEN
 15. 5.1

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Het doel van het bestemmingsplan is om de beoogde herontwikkeling van de ooste__lijke helft van Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 planologisch mogelijk te maken en, daar waar nodig, flexibiliteit toe te passen. Voor het aangrenzende lint langs de Aalsmeerderweg gaat het in dit bestemmingsplan om het conserveren en beheren van de bestaande situatie en eventueel consolideren van het bestaande juridisch-planologisch kader.

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden VVD 2022-2026 (4)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen, overeenkomstig de Nota van Beantwoording;
  2. Het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 Oost’ met plan-identificatie NL.IMRO.0358.05AE-VG01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is  gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 20 september 2021;
  4. Op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

  Voorstel aangenomen met 12 stemmen voor en 9 tegen:
  Voor : 12 (CDA/VVD/D66)
  Tegen : 9 (FA/GL/PvdA/AA)
  De heer Van Willegen heeft de vergadering bij dit agendapunt verlaten in verband met mogelijke belangenverstrengeling.


  A/M Naam Motie
  Fractie en aantallen
  M24-2 Motie Geluidswering GPA 2 Oost (ingediend door D66) Aangenomen/ Ingetrokken
  Unaniem :
  Voor : 15 (GL/CDA/VVD/D66/
  PvdA)
  Tegen : 6 (FA/AA/

  De heer Koster (AA) en de heer Fransen (GL) geven een stemverklaring af over de motie

  Moties

  Titel
  Geluidswering Green Park Aalsmeer, deelgebied 2 Oost
  00:17:59 - 00:18:04 - G.E. Oude Kotte
  00:18:04 - 00:18:20 - D. van Willegen
  00:18:20 - 00:19:01 - G.E. Oude Kotte
  00:19:03 - 00:20:46 - J. van der Tol
  00:20:46 - 00:20:50 - G.E. Oude Kotte
  00:20:50 - 00:22:56 - W.T.J.M. Koster
  00:22:56 - 00:22:57 - G.E. Oude Kotte
  00:22:59 - 00:23:44 - J. de Vries
  00:23:45 - 00:23:47 - J. van der Tol
  00:23:47 - 00:23:48 - J. van der Tol
  00:23:48 - 00:23:52 - G.E. Oude Kotte
  00:23:53 - 00:26:33 - J. Keessen
  00:26:34 - 00:26:35 - G.E. Oude Kotte
  00:26:35 - 00:30:55 - R.P. Fransen
  00:30:56 - 00:31:05 - G.E. Oude Kotte
  00:31:05 - 00:31:07 - R.P. Fransen
  00:31:07 - 00:31:10 - G.E. Oude Kotte
  00:31:10 - 00:34:04 - J.H. Buisma
  00:34:04 - 00:34:09 - G.E. Oude Kotte
  00:34:10 - 00:36:24 - J. van der Tol
  00:36:28 - 00:36:32 - G.E. Oude Kotte
  00:36:32 - 00:37:31 - J. van der Tol
  00:37:32 - 00:37:35 - G.E. Oude Kotte
  00:37:36 - 00:39:52 - G.J.H. Winkels
  00:39:52 - 00:40:04 - G.E. Oude Kotte
  00:40:05 - 00:40:06 - G.E. Oude Kotte
  00:40:08 - 00:40:25 - L.B. Kabout
  00:40:27 - 00:40:34 - G.E. Oude Kotte
  00:40:34 - 00:40:38 - J. van der Tol
  00:40:38 - 00:40:39 - J. van der Tol
  00:40:39 - 00:40:40 - G.E. Oude Kotte
  00:40:40 - 00:40:41 - J. van der Tol
  00:40:42 - 00:42:06 - W.T.J.M. Koster
  00:42:06 - 00:42:08 - G.E. Oude Kotte
  00:42:08 - 00:42:19 - J. van der Tol
  00:42:19 - 00:42:32 - G.E. Oude Kotte
  00:55:24 - 00:55:37 - G.E. Oude Kotte
  01:02:03 - 01:02:11 - G.E. Oude Kotte
  01:02:11 - 01:03:58 - J. de Vries
  01:03:58 - 01:04:19 - G.E. Oude Kotte
  01:04:19 - 01:05:26 - J. Keessen
  01:05:27 - 01:05:28 - G.E. Oude Kotte
  01:05:28 - 01:07:06 - R.P. Fransen
  01:07:08 - 01:07:09 - G.E. Oude Kotte
  01:07:09 - 01:09:21 - J.H. Buisma
  01:09:22 - 01:09:23 - G.E. Oude Kotte
  01:09:24 - 01:09:36 - J. van der Tol
  01:09:37 - 01:09:39 - G.E. Oude Kotte
  01:09:40 - 01:10:35 - G.J.H. Winkels
  01:10:36 - 01:10:46 - G.E. Oude Kotte
  01:10:46 - 01:10:57 - W.T.J.M. Koster
  01:10:57 - 01:11:35 - G.E. Oude Kotte
  01:11:35 - 01:11:51 - G. Holtrop
  01:11:51 - 01:12:04 - G.E. Oude Kotte
  01:12:04 - 01:12:06 - G. Holtrop
  01:12:06 - 01:13:20 - G.E. Oude Kotte
  01:13:20 - 01:13:57 - W.T.J.M. Koster
  01:13:57 - 01:13:59 - G.E. Oude Kotte
  01:13:59 - 01:14:09 - R.P. Fransen
  01:14:10 - 01:15:03 - G.E. Oude Kotte
 16. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De gemeenteraad heeft op 20 juli 2023 besloten dat er een geactualiseerd ‘levend’ protocol Integriteit ten behoeve van de raads- en commissieleden wordt opgesteld.
  Met de voorliggende gedragscode en het convenant omgangsvormen Aalsmeer 2024 wordt aan deze opdracht voldaan.

  Besluit

  1. De verordening gedragscode integriteit raadsleden gemeente Aalsmeer 2024 vast te stellen.
  2. De gedragscode integriteit raadsleden gemeente Aalsmeer 2016 in te trekken.
  3. Het convenant omgangsvormen Aalsmeer 2024 vast te stellen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  01:14:40 - 01:15:03 - G.E. Oude Kotte
  01:15:03 - 01:16:29 - D. van Willegen
  01:16:30 - 01:17:07 - G.E. Oude Kotte
  01:17:07 - 01:18:14 - J.H. Buisma
  01:18:17 - 01:18:19 - G.E. Oude Kotte
  01:18:19 - 01:19:46 - M. Vleghaar
  01:19:46 - 01:19:47 - G.E. Oude Kotte
  01:19:48 - 01:20:35 - J. Keessen
  01:20:35 - 01:20:37 - G.E. Oude Kotte
  01:20:37 - 01:21:08 - D. van Willegen
  01:21:08 - 01:21:11 - G.E. Oude Kotte
  01:21:23 - 01:22:11 - P. Lakerveld
  01:22:11 - 01:22:13 - G.E. Oude Kotte
  01:22:13 - 01:22:20 - P. Lakerveld
  01:22:20 - 01:23:54 - M.J. Geisler
  01:23:54 - 01:23:55 - G.E. Oude Kotte
  01:23:56 - 01:24:58 - T. van der Meer
  01:24:59 - 01:25:04 - G.E. Oude Kotte
  01:25:04 - 01:28:06 - D.M. Prent Bouten
  01:28:07 - 01:28:33 - G.E. Oude Kotte
 17. 7

  Besluit

  A/M Naam Motie
  Fractie en aantallen
  M24-3
  Motie ‘Zonder Geld geen gemeenten (ingediend door D66/FA/AA/CDA/VVD)
  Unaniem aangenomen

  Moties

  Titel
  Geen geld geen gemeente
  01:28:23 - 01:28:33 - G.E. Oude Kotte
  01:28:33 - 01:28:45 - S.J.R. de Vries
  01:28:45 - 01:28:51 - G.E. Oude Kotte
  01:28:51 - 01:29:07 - S.J.R. de Vries
  01:29:07 - 01:29:09 - G.E. Oude Kotte
  01:29:10 - 01:29:42 - S.J.R. de Vries
  01:29:44 - 01:29:51 - G.E. Oude Kotte
  01:29:51 - 01:29:54 - J. Keessen
  01:29:54 - 01:30:05 - G.E. Oude Kotte
  01:30:05 - 01:30:32 - J. Keessen
  01:30:33 - 01:30:41 - G.E. Oude Kotte
  01:30:41 - 01:30:42 - R.P. Fransen
  01:30:42 - 01:30:43 - G.E. Oude Kotte
  01:30:43 - 01:31:41 - R.P. Fransen
  01:31:41 - 01:31:46 - G.E. Oude Kotte
  01:31:46 - 01:32:54 - J.H. Buisma
  01:32:54 - 01:32:56 - G.E. Oude Kotte
  01:32:56 - 01:33:11 - W.T.J.M. Koster
  01:33:12 - 01:33:13 - G.E. Oude Kotte
  01:33:13 - 01:33:46 - D. van Willegen
  01:33:48 - 01:34:07 - D.G. van der Zwaag
  01:34:08 - 01:34:10 - G.E. Oude Kotte
  01:34:11 - 01:39:41 - S.J.R. de Vries
  01:39:42 - 01:39:46 - G.E. Oude Kotte
  01:39:46 - 01:39:47 - W.T.J.M. Koster
  01:39:47 - 01:39:48 - G.E. Oude Kotte
  01:39:48 - 01:41:12 - R.P. Fransen
  01:41:19 - 01:41:21 - G.E. Oude Kotte
  01:41:21 - 01:42:47 - J.H. Buisma
  01:42:49 - 01:42:52 - G.E. Oude Kotte
  01:42:52 - 01:45:19 - S.J.R. de Vries
  01:45:19 - 01:45:22 - G.E. Oude Kotte
  01:45:22 - 01:46:22 - J.H. Buisma
  01:46:22 - 01:46:25 - G.E. Oude Kotte
  01:46:25 - 01:46:31 - R.P. Fransen
  01:46:32 - 01:47:22 - J. Keessen
  01:47:23 - 01:47:25 - W.T.J.M. Koster
  01:47:26 - 01:48:24 - S.J.R. de Vries
  01:48:24 - 01:48:25 - G.E. Oude Kotte
  01:48:25 - 01:49:01 - W.T.J.M. Koster
  01:49:01 - 01:49:21 - G.E. Oude Kotte
  01:49:21 - 01:49:29 - S.J.R. de Vries
  01:49:29 - 01:51:03 - G.E. Oude Kotte
 18. 8

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.

 19. 9

  Besluit

  Dit agendapunt is komen te vervallen

 20. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 21.45 uur.