Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 11 juli 2024

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. (Gido) Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

  Besluit

  Er wordt, onder dankzegging, afscheid genomen van Vera Keessen, de kinderburgemeester van het schooljaar 2023/2024.
  Hierna wordt de nieuwe kinderburgemeester voor het schooljaar 2024/ 2025, Chiemeze Ugoanyanwu, geïnstalleerd.

 3. 1.1

  00:03:48 - 00:03:58 - G.E. Oude Kotte
  00:04:14 - 00:06:53 - G.E. Oude Kotte
  00:06:55 - 00:10:15 - L.B. Kabout
  00:10:24 - 00:10:52 - G.E. Oude Kotte
  00:10:53 - 00:17:10 - Vera Keessen
  00:17:26 - 00:17:38 - G.E. Oude Kotte
  00:18:51 - 00:19:06 - G.E. Oude Kotte
  00:19:13 - 00:24:36 - G.E. Oude Kotte
 4. 1.2

  Besluit

  De heer Fransen verzoekt, mede in verband met actuele ontwikkelingen bij agendapunt 7, alleen te besluiten met betrekking tot besluitpunt 1. De besluitpunten 2 t/m 5 worden mee teruggenomen naar de Commissie Luchtvaartzaken. De heer Koster (AA) en de heer Fransen (GL) hebben moeite met het feit dat er een onderwerp in beslotenheid wordt besproken; zij pleiten voor behandeling in de openbaarheid. De voorzitter geeft een toelichting op welke gronden hiertoe is besloten. De heer Buisma geeft zijn mening over het van de agenda schrappen van het onderwerp over de benoeming van een lid van de vertrouwenscommissie. De voorzitter licht het proces over dit onderwerp toe.
  De agenda is conform vastgesteld

  00:34:55 - 00:35:09 - G.E. Oude Kotte
  00:35:09 - 00:35:10 - R.P. Fransen
  00:35:10 - 00:35:29 - G.E. Oude Kotte
  00:35:29 - 00:36:07 - R.P. Fransen
  00:36:08 - 00:36:13 - G.E. Oude Kotte
  00:36:13 - 00:36:17 - R.P. Fransen
  00:36:17 - 00:36:35 - G.E. Oude Kotte
  00:36:35 - 00:36:36 - W.T.J.M. Koster
  00:36:36 - 00:36:39 - G.E. Oude Kotte
  00:36:39 - 00:37:49 - W.T.J.M. Koster
  00:37:50 - 00:37:52 - G.E. Oude Kotte
  00:37:52 - 00:38:20 - R.P. Fransen
  00:38:21 - 00:39:32 - G.E. Oude Kotte
  00:39:32 - 00:40:26 - J.H. Buisma
  00:40:27 - 00:40:42 - G.E. Oude Kotte
  00:40:42 - 00:40:43 - J.H. Buisma
  00:40:43 - 00:41:12 - G.E. Oude Kotte
  00:41:12 - 00:42:12 - J.H. Buisma
  00:42:12 - 00:42:44 - G.E. Oude Kotte
  00:42:44 - 00:42:48 - J.H. Buisma
  00:42:48 - 00:44:39 - G.E. Oude Kotte
  00:44:39 - 00:45:02 - J.H. Buisma
  00:45:04 - 00:45:33 - G.E. Oude Kotte
 5. 1.3

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:45:24 - 00:45:33 - G.E. Oude Kotte
  00:45:33 - 00:46:15 - W.T.J.M. Koster
 6. 1.4

  Besluit

  De heer Koster wijst op het onderwerp Participatieverordening bij de ter kennisname stukken. Hij merkt op dat de datum op de participatie-verordening al op 9 september 2024 is gesteld. Dit lijkt hem prematuur. De voorzitter zegt toe dit na te kijken.
  De Lijst Ingekomen stukken is conform vastgesteld

  00:45:33 - 00:46:15 - W.T.J.M. Koster
  00:46:15 - 00:47:56 - G.E. Oude Kotte
 7. 1.5

  Besluit

  Er is geen actieve informatie uit het college.

  00:46:30 - 00:47:56 - G.E. Oude Kotte
 8. 1.6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties

  00:46:32 - 00:47:56 - G.E. Oude Kotte
 9. 1.7

  00:04:47 - 00:06:53 - G.E. Oude Kotte
  00:06:55 - 00:10:15 - L.B. Kabout
  00:10:24 - 00:10:52 - G.E. Oude Kotte
  00:10:53 - 00:17:10 - Vera Keessen
  00:17:26 - 00:17:38 - G.E. Oude Kotte
  00:18:51 - 00:19:06 - G.E. Oude Kotte
  00:19:13 - 00:24:36 - G.E. Oude Kotte
 10. 2
  AKKOORDSTUKKEN
 11. 2.1

  Het doel van deze voorstellen is om de Gemeenschappelijke Regelingen van de hierboven genoemde verbonden partijen zodanig aan te passen dat deze voldoen aan de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen.

  00:46:33 - 00:47:56 - G.E. Oude Kotte
 12. 2.1.1

  Portefeuillehouder: W. Kikkert

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  het college toestemming te geven voor het wijzigen van de gemeenschappelijke
  regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland (GR OGZ), conform de eerder
  gepresenteerde conceptregeling (d.d.24 november 2023)

  Aangenomen met algemene stemmen

  00:46:44 - 00:47:56 - G.E. Oude Kotte
 13. 2.2

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  het college toestemming te geven voor het wijzigen van de gemeenschappelijke
  regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland, conform de eerder aan de raad
  gepresenteerde conceptregeling (d.d. 24 november 2023) en bijgevoegd concept
  collegebesluit.

  Aangenomen met algemene stemmen

  00:47:03 - 00:47:56 - G.E. Oude Kotte
 14. 2.3

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Al dan niet tot een zienswijze te komen en deze binnen acht weken ter beschik- king te stellen aan het college;
  2. Wanneer de wijzigingsvoorstellen niet meer inhoudelijk worden aangepast
  wordt het college toestemming verleend de gemeenschappelijke regeling te
  wijzigen conform het nu voorliggende voorstel.

  Aangenomen met algemene stemmen

  00:47:17 - 00:47:56 - G.E. Oude Kotte
 15. 2.4

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de aangepaste gemeenschappelijke
  regeling Gemeentebelastingen Amstelland 2018.

  Aangenomen met algemene stemmen

 16. 2.5

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  in te stemmen met de conceptregeling van de Gemeenschappelijke Regeling (GR)
  van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (VrAA) en geen zienswijze in te ]
  dienen.

  Aangenomen met algemene stemmen

 17. 3

  Het doel van deze voorstellen is het kennis kunnen nemen van de financiële jaarstukken en een zienswijze in te dienen op de begrotingen 2025.

 18. 3.1

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1.Op de voorlopige jaarstukken 2023 VRA geen zienswijze in te dienen;
  2.Kennis te nemen van de Kadernota 2025.

  Aangenomen met algemene stemmen

 19. 3.2

  Portefeuillehouder: W. Kikkert

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  Een zienswijze in te dienen over de ontwerp begroting 2025 inclusief de actualisatie begroting 2024 en daarmee akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage voor 2024 van € 1.457.700 en de bijdrage voor 2025 van € 1.499.074.

  Aangenomen met algemene stemmen

 20. 3.3

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2023 GR GGD Amsterdam-Amstelland
  2. Akkoord te gaan met de gemeentelijke bijdrage over 2024 ad € 162.436 en
  2025 ad € 186.890;
  3. Een zienswijze in te dienen op de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland 2025-2028.

  Aangenomen met algemene stemmen

 21. 3.4

  Portefeuillehouder: W. Kikkert

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2023 en Meerjarenbegroting 2025-2028
  van de Omgevingsdienst,
  2. Een zienswijze in te di enen over de Meerjarenbegroting 2025-2028 van de
  Omgevingsdienst,
  3. In te stemmen met het Bestemmingsvoorstel positief jaarrekeningresultaat 2023
  en de eenmalige teruggave van € 9.000 vrij te laten vallen in de Algemene
  Middelen;
  4. De bijdrage aan de Omgevingsdienst vanaf 2025 structureel te verhogen met
  € 35.000 en deze via de Kadernota 2025 te verwerken.

  Aangenomen met algemene stemmen

 22. 3.5

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  Geen zienswijzen kenbaar te maken over:
  a.het toewijzen van het voorlopige resultaat 2023 van € 1,27 miljoen aan de
  algemene reserve van de VrAA;
  b.de concept begrotingswijzigingen VrAA 2024;
  2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp programma begroting VrAA 2025-
  2028.
  3. De begrote gemeentelijke bijdrage met ingang van 2024 als gevolg van loon- en
  prijsontwikkeling (indexering) en overheveling taken Bevolkingszorg structureel
  te verhogen met € 129.000,- via de Perspectiefnota 2025 tot een bedrag van
  € 1.509.000,-.

  Aangenomen met algemene stemmen

 23. 4

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Het doel van dit voorstel is het verlenen van toestemming voor het wijzigen van de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer Amstelveen (Centrumregeling AA)

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  Toestemming te verlenen voor wijziging Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer Amstelveen.

  Aangenomen met algemene stemmen

  00:47:36 - 00:47:56 - G.E. Oude Kotte
 24. 5
  BESPREEKSTUKKEN
 25. 5.1

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Uit de Commissie Ruimte van 4 juni 2024 en 18 juni 2024
  Spreekvolgorde: AA – VVD – FlorAalsmeer - GL – PvdA – D66 - CDA
  Het doel van het MPP is om de kwaliteit van de openbare ruimte planmatig op orde te houden en te verbeteren. Daarnaast moet dekking worden verkregen voor de uitvoering van werken in 2023 en 2024 om dit te bereiken en wordt een doorkijk gegeven naar de projecten in de jaren 2025 en 2026.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. kennis te nemen van het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte Aalsmeer 2024-2027, verwerkt in een budgettenlijst (geheime bijlage 1), een indicatieve planningslijst (bijlage 2) en een tekstuele toelichting (bijlage 3);
  2. de jaarschijven 2024 tot en met 2027 van het Meerjarenprojectenplan te verwerken in de meerjarenbegroting, inclusief de bijbehorende mutaties van de betreffende reserves, conform de uitwerking in de financiële paragraaf hieronder, het raadsvoorstel en de bijlagen 1 tot en met 3; de verwachte onttrekking aan de Reserve Buitenruimte ten behoeve van het MPP is in 2024 € 3.101.995, de verwachte storting in de Reserve Dekking Kapitaallasten Groen is in 2024 € 80.000;
  3. de neerwaartse bijstelling in 2024 van de kredietbedragen riolering beschikbaar te houden voor het Meerjarenprojectenplan vanaf 2027.

  Voorstel unaniem aangenomen

  00:47:46 - 00:47:56 - G.E. Oude Kotte
  00:48:00 - 00:48:03 - M. Vleghaar
  00:48:03 - 00:48:04 - G.E. Oude Kotte
  00:48:05 - 00:48:23 - J. Keessen
  00:48:24 - 00:48:25 - G.E. Oude Kotte
  00:48:28 - 00:48:32 - G.E. Oude Kotte
  00:48:32 - 00:49:55 - S.J.R. de Vries
  00:49:58 - 00:50:05 - G.E. Oude Kotte
  00:50:06 - 00:50:08 - G.J.H. Winkels
  00:50:08 - 00:50:09 - G.E. Oude Kotte
  00:50:10 - 00:51:09 - W.T.J.M. Koster
  00:51:10 - 00:51:29 - G.E. Oude Kotte
  00:55:29 - 00:55:45 - G.E. Oude Kotte
  00:55:47 - 00:56:13 - S.A.S. Spaargaren
  00:56:13 - 00:56:17 - G.E. Oude Kotte
  00:56:17 - 00:56:19 - W.T.J.M. Koster
  00:56:19 - 00:56:25 - G.E. Oude Kotte
  00:56:25 - 00:56:50 - W.T.J.M. Koster
  00:56:51 - 00:57:55 - G.E. Oude Kotte
 26. 6

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Het doel van dit voorstel is om de gronden van deelgebied 4 van Green Park Aalsmeer te voorzien van een actueel planologisch regime dat uitvoering geeft aan de Structuurvisie ‘Green Park Aalsmeer 2016’

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden VVD 2022-2026 (5)
  tegen
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. In te stemmen met de beantwoording van de ingekomen zienswijzen, overeenkomstig de Nota van Beantwoording alsmede de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Green Park Aalsmeer Deelgebied 4’ met plan-
  identificatie NL.IMRO.0358.05AF-VG01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten
  gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de
  Topografie BGT met datum 1 juni 2021;
  4. Op grond van artikel 6.12, lid 2, van de Wet ruimtelijke ordening af te
  zien van het vaststellen van een exploitatieplan.

  Voorstel aangenomen
  Voor : 14 (CDA/VVD/D66)
  Tegen : 7 (FA/GL/PvdA/AA)

  00:57:11 - 00:57:55 - G.E. Oude Kotte
  00:57:56 - 01:00:42 - J. Keessen
  01:00:45 - 01:00:47 - G.E. Oude Kotte
  01:00:47 - 01:01:33 - R.P. Fransen
  01:01:33 - 01:01:34 - G.E. Oude Kotte
  01:01:35 - 01:03:11 - J.H. Buisma
  01:03:12 - 01:03:14 - G.E. Oude Kotte
  01:03:14 - 01:03:37 - J. van der Tol
  01:03:38 - 01:03:50 - G.J.H. Winkels
  01:03:51 - 01:03:52 - G.E. Oude Kotte
  01:03:53 - 01:04:12 - G. Holtrop
  01:04:13 - 01:04:15 - G.E. Oude Kotte
  01:04:15 - 01:04:30 - J. de Vries
  01:04:30 - 01:05:04 - G.E. Oude Kotte
  01:05:51 - 01:06:29 - D. van Willegen
 27. 7

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit voorstel is om de door de commissie Luchtvaartzaken opgestelde strategiebepaling vast te stellen als leidraad voor de gemeente Aalsmeer.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (2), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. Het ‘Strategiedocument Schiphol D24-189630’, zoals is opgesteld door de Commissie Luchtvaartzaken, als leidraad vast te stellen voor toekomstige stellingnamen van de gemeenteraad inzake de gevolgen van ontwikkelingen van luchthaven Schiphol voor de gemeente Aalsmeer en de gezondheid van haar inwoners.

  Besluitpunt 1 aangenomen met algemene stemmen:


  De besluitpunten 2 t/m 5 worden mee teruggenomen naar de Commissie Luchtvaartzaken.

  00:57:23 - 00:57:55 - G.E. Oude Kotte
  00:57:56 - 01:00:42 - J. Keessen
  01:00:45 - 01:00:47 - G.E. Oude Kotte
  01:00:47 - 01:01:33 - R.P. Fransen
  01:01:33 - 01:01:34 - G.E. Oude Kotte
  01:01:35 - 01:03:11 - J.H. Buisma
  01:03:12 - 01:03:14 - G.E. Oude Kotte
  01:03:14 - 01:03:37 - J. van der Tol
  01:03:38 - 01:03:50 - G.J.H. Winkels
  01:03:51 - 01:03:52 - G.E. Oude Kotte
  01:03:53 - 01:04:12 - G. Holtrop
  01:04:13 - 01:04:15 - G.E. Oude Kotte
  01:04:15 - 01:04:30 - J. de Vries
  01:04:30 - 01:05:04 - G.E. Oude Kotte
  01:05:51 - 01:06:29 - D. van Willegen
  01:06:29 - 01:12:16 - R.P. Fransen
  01:12:16 - 01:12:20 - D. van Willegen
  01:12:20 - 01:12:50 - J.H. Buisma
  01:12:51 - 01:12:55 - D. van Willegen
  01:12:55 - 01:15:10 - M.J. Geisler
  01:15:10 - 01:15:15 - D. van Willegen
  01:15:15 - 01:15:53 - P.F. van den Nouland
  01:15:54 - 01:15:58 - D. van Willegen
  01:15:58 - 01:16:53 - G. Holtrop
  01:16:55 - 01:16:56 - D. van Willegen
  01:16:56 - 01:17:33 - J. de Vries
  01:17:34 - 01:17:36 - D. van Willegen
  01:17:36 - 01:18:50 - J. Keessen
  01:18:50 - 01:19:01 - D. van Willegen
  01:19:10 - 01:22:06 - G.E. Oude Kotte
  01:22:07 - 01:23:12 - D. van Willegen
 28. 8

  Besluit

  De vragen zijn mondeling door de portefeuillehouder beantwoord.

  01:23:03 - 01:23:12 - D. van Willegen
  01:23:12 - 01:24:18 - W.T.J.M. Koster
  01:24:18 - 01:24:28 - D. van Willegen
  01:24:28 - 01:30:22 - G.E. Oude Kotte
  01:30:24 - 01:30:25 - D. van Willegen
  01:30:25 - 01:30:29 - S.J.R. de Vries
  01:30:29 - 01:30:33 - D. van Willegen
  01:30:33 - 01:30:35 - S.J.R. de Vries
  01:30:35 - 01:30:39 - D. van Willegen
  01:30:39 - 01:30:41 - S.J.R. de Vries
  01:30:41 - 01:30:54 - D. van Willegen
  01:30:54 - 01:31:39 - W.T.J.M. Koster
  01:31:39 - 01:31:54 - D. van Willegen
  01:31:54 - 01:32:01 - W.T.J.M. Koster
  01:32:01 - 01:32:06 - D. van Willegen
  01:32:06 - 01:32:52 - S.J.R. de Vries
  01:32:52 - 01:33:04 - D. van Willegen
  01:33:07 - 01:34:43 - G.E. Oude Kotte
  01:34:43 - 01:34:45 - J. Keessen
  01:34:45 - 01:35:28 - D. van Willegen
  01:35:28 - 01:35:48 - S.J.R. de Vries
  01:35:48 - 01:36:26 - D. van Willegen
 29. 9
  Besloten deel raadsvergadering
 30. 10

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.35 uur.