Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 29 september 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
G.E. Oude Kotte

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:05:25 - 00:07:49 - G.E. Oude Kotte
 2. 00:07:49 - 00:09:52 - S.J.R. de Vries
  00:09:52 - 00:09:55 - G.E. Oude Kotte
  00:09:55 - 00:09:56 - G.J.H. Winkels
  00:09:56 - 00:10:40 - D.G. van der Zwaag
  00:10:40 - 00:10:42 - G.E. Oude Kotte
  00:10:43 - 00:11:07 - G.J.H. Winkels
  00:11:07 - 00:11:24 - J. Keessen
  00:11:24 - 00:12:05 - J.H. Buisma
  00:12:06 - 00:12:16 - G.E. Oude Kotte
  00:12:20 - 00:12:51 - L.B. Kabout
  00:12:52 - 00:13:07 - G.E. Oude Kotte
  00:13:08 - 00:13:15 - S.J.R. de Vries
  00:13:16 - 00:13:17 - G.E. Oude Kotte
  00:13:17 - 00:13:27 - J.H. Buisma
  00:13:42 - 00:14:21 - G.E. Oude Kotte
  00:23:46 - 00:24:10 - M.J. Geisler
  00:24:10 - 00:24:24 - G.E. Oude Kotte
 3. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is te voorzien in een tijdelijke vacature in de raad wegens tijdelijke afwezigheid van mevrouw Van Diemen- Kreeft (CDA). De raad wordt voorgesteld mevrouw Harte-Fokker (CDA) toe te laten als lid van de raad.

  00:24:38 - 00:25:36 - G.E. Oude Kotte
 4. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit het Presidium van 8 september 2022
  Doel van dit voorstel is verantwoording af te leggen over de besteding van het fractiebudget 2021 door de fracties en de hoogte van de fractiebudgetten 2021 definitief vast te stellen.

  00:26:27 - 00:27:33 - G.E. Oude Kotte
  00:27:34 - 00:27:57 - D.G. van der Zwaag
 5. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de auditcommissie van 14 september
  Doel van het voorstel is om te voorzien in een accountant voor de controle van de jaarrekening 2023. De auditcommissie stelt de raad voor de overeenkomst met de huidige accountant BakerTilly met één jaar te verlengen.

 6. Uit het Presidium van 8 september 2022
  De heer Van Willegen treedt terug als lid van de auditcommissie, daarvoor in de plaats heeft de heer Winkels zich kandidaat gesteld als lid.

  00:36:33 - 00:36:58 - G.E. Oude Kotte
  00:36:58 - 00:37:31 - M.J. Geisler
  00:37:31 - 00:37:48 - G.E. Oude Kotte
 7. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Met ingang van een nieuwe college-/raadsperiode moeten vertegenwoordigers in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland opnieuw worden aangewezen.
  Doel van dit voorstel om wethouder Kabout aan te wijzen als lid en wethouder Kikkert als plaatsvervangend lid van de GR GGD Amsterdam-Amstelland.

 8. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: VVD – GL – PvdA - D66 – CDA - AA
  Uit de commissies Ruimte van 30 augustus 2022 en 13 september 2022.
  Doel van dit voorstel is om de ontwikkeling van de Green Square in Green Park Aalsmeer tot een hoogwaardig centrumgebied te bevorderen en te voorzien van een actueel planologisch beleidskader.

  00:37:48 - 00:37:52 - D. van Willegen
  00:37:52 - 00:38:08 - G.E. Oude Kotte
  00:38:09 - 00:40:06 - S.J.R. de Vries
  00:40:07 - 00:40:20 - G.E. Oude Kotte
  00:40:20 - 00:40:52 - J. de Vries
  00:40:52 - 00:40:54 - G.E. Oude Kotte
  00:40:55 - 00:41:13 - P. Lakerveld
  00:41:13 - 00:41:14 - G.E. Oude Kotte
  00:41:15 - 00:41:27 - J.H. Buisma
  00:41:28 - 00:41:31 - G.E. Oude Kotte
  00:41:33 - 00:44:39 - S.J.R. de Vries
  00:44:40 - 00:44:42 - G.E. Oude Kotte
  00:44:43 - 00:45:39 - G.J.H. Winkels
  00:45:39 - 00:45:41 - G.E. Oude Kotte
  00:45:41 - 00:49:08 - J. Keessen
  00:49:09 - 00:49:22 - G.E. Oude Kotte
  00:49:25 - 00:50:34 - L.B. Kabout
  00:50:35 - 00:51:39 - G.E. Oude Kotte
 9. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Spreekvolgorde: GL – PvdA - D66 – CDA – AA - VVD
  Uit de commissies Ruimte van 30 augustus 2022 en 13 september 2022.
  Doel van dit voorstel is om de ontwikkeling van het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer deelgebied 2 West mogelijk te maken. Voor dit gebied geldt nu een beheersverordening waarin de feitelijke situatie is vastgelegd en er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn.

  N.a.v. de beantwoording in memo 44 van B&W over een aantal toezeggingen en de commissiebehandeling van 13 september zijn het raadsvoorstel, de verbeelding en de Staat van WIjzigingen gewijzigd (27/9)

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota van Beantwoording bestemmingsplan en exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West alsmede de voorgestelde ambtshalve wijzigingen, zoals opgenomen in de Staat van Wijzigingen vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West met planidentificatie NL.IMRO.0358.05AD-VG01 gewijzigd en het exploitatieplan Green Park Aalsmeer Deelgebied 2 West met identificatie NL.IMRO.0358.05ADEX-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  3. te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van de ondergrond welke is ontleend aan de Topografie BGT met datum 8 maart 2021.
 10. Portefeuillehouder: D. Kuin
  Spreekvolgorde: PvdA - D66 – CDA - AA - VVD – GL
  Uit de commissies Ruimte van 30 augustus 2022 en 13 september 2022.
  Doel van dit voorstel is om de regels voor de aanleg, instandhouding en verwijdering van kabels en leidingen in en op de openbare grond te actualiseren in het kader van voortschrijdende inzichten, nieuwe ontwikkelingen en een verdere toename van de werkzaamheden in de bodem, onder meer als gevolg van de energietransitie.

  Voorgesteld besluit

  De Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Aalsmeer 2022 (AVOI 2022) met de
  bijbehorende toelichting vast te stellen.

  00:51:40 - 00:52:41 - G. Holtrop
  00:52:42 - 00:52:47 - G.E. Oude Kotte
  00:52:47 - 00:52:50 - J.H. Buisma
  00:52:51 - 00:52:52 - G.E. Oude Kotte
  00:52:54 - 00:53:06 - J. van der Tol
  00:53:06 - 00:53:07 - G.E. Oude Kotte
  00:53:08 - 00:53:33 - G.J.H. Winkels
  00:53:34 - 00:53:35 - G.E. Oude Kotte
  00:53:36 - 00:53:41 - G. Holtrop
  00:53:42 - 00:53:43 - G.E. Oude Kotte
  00:53:46 - 00:54:10 - J. de Vries
  00:54:10 - 00:54:29 - G.E. Oude Kotte
  00:54:29 - 00:54:32 - P. Lakerveld
  00:54:34 - 00:55:20 - G.E. Oude Kotte
  00:55:21 - 00:56:46 - S.J.R. de Vries
  00:56:47 - 00:56:55 - G.E. Oude Kotte
  00:56:56 - 00:58:33 - S.J.R. de Vries
  00:58:35 - 00:58:37 - G.E. Oude Kotte
  00:58:37 - 00:59:37 - G.J.H. Winkels
  00:59:38 - 00:59:39 - G.E. Oude Kotte
  00:59:39 - 01:00:02 - C. van Hilst-Dekker
  01:00:02 - 01:00:36 - M. Vleghaar
  01:00:36 - 01:00:37 - G.E. Oude Kotte
  01:00:37 - 01:00:57 - P. Lakerveld
  01:00:58 - 01:00:59 - G.E. Oude Kotte
  01:00:59 - 01:01:37 - J.H. Buisma
  01:01:38 - 01:01:46 - G.E. Oude Kotte
  01:01:46 - 01:02:00 - J.H. Buisma
  01:02:00 - 01:02:01 - G.E. Oude Kotte
  01:02:02 - 01:03:25 - S.J.R. de Vries
  01:03:25 - 01:03:43 - G.E. Oude Kotte
  01:03:48 - 01:04:29 - D. Kuin
  01:04:31 - 01:04:39 - G.E. Oude Kotte
  01:04:40 - 01:05:53 - S.J.R. de Vries
  01:05:53 - 01:06:07 - J.H. Buisma
  01:06:09 - 01:06:16 - M. Vleghaar
  01:06:16 - 01:06:18 - G.E. Oude Kotte
  01:06:18 - 01:06:22 - M. Vleghaar
  01:06:22 - 01:06:26 - G.E. Oude Kotte
  01:06:30 - 01:06:32 - C. van Hilst-Dekker
  01:06:32 - 01:06:33 - G.E. Oude Kotte
  01:06:33 - 01:06:41 - M. Vleghaar
  01:06:48 - 01:06:52 - G.E. Oude Kotte
  01:07:08 - 01:07:20 - D. Kuin
  01:07:22 - 01:07:35 - G.E. Oude Kotte
  01:07:36 - 01:07:52 - S.J.R. de Vries
  01:07:52 - 01:08:00 - G.E. Oude Kotte
  01:08:06 - 01:08:22 - D. Kuin
  01:08:24 - 01:09:36 - G.E. Oude Kotte
 11. Portefeuillehouder: D. Kuin
  Spreekvolgorde: D66 – CDA - AA - VVD – GL - PvdA
  Doel van dit voorstel is om de gemeentelijke regelgeving over de inzameling van afval aan te laten sluiten bij het in 2021 vastgestelde beleid ‘Van afval naar grondstofbeleid 2022-2026’. De afvalstoffenverordening wordt tevens geactualiseerd naar het nieuwe VNG-model.

  Voorgesteld besluit

  1. De Nota van beantwoording Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer vast te stellen;
  2. De "Afvalstoffenverordening gemeente Aalsmeer 2022” vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de huidige “Afvalstoffenverordening 2013 gemeente Aalsmeer”.
 12. De gemeenteraad vervolgt de vergadering achter gesloten deuren.

  01:19:01 - 01:19:17 - G.E. Oude Kotte
  01:19:18 - 01:19:48 - D. van Willegen
  01:19:49 - 01:20:27 - G.E. Oude Kotte
  01:20:34 - 01:23:05 - D. Kuin
  01:23:06 - 01:23:24 - G.E. Oude Kotte
  01:23:24 - 01:23:50 - D. van Willegen
  01:23:50 - 01:23:51 - G.E. Oude Kotte
  01:23:51 - 01:24:09 - J.H. Buisma
  01:24:11 - 01:24:47 - D.G. van der Zwaag
  01:24:48 - 01:24:51 - G.E. Oude Kotte
  01:24:51 - 01:25:01 - J. Keessen
  01:25:01 - 01:25:06 - G.E. Oude Kotte
  01:25:21 - 01:26:42 - D. Kuin
  01:26:42 - 01:26:43 - D. van Willegen
  01:26:43 - 01:26:47 - G.E. Oude Kotte
  01:26:47 - 01:27:10 - D. van Willegen
  01:27:10 - 01:27:12 - G.E. Oude Kotte
  01:27:14 - 01:28:20 - D. Kuin
  01:28:21 - 01:29:12 - G.E. Oude Kotte