Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

woensdag 13 april 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

De bij de agenda behorende vergaderstukken worden op een later moment toegevoegd

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. Besluit

  Conform vastgesteld

 2. Besluit

  Er zijn geen voorstellen om de geheimhouding te bekrachtigen.

 3. Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit het college.

 4. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om de benaming van fractieassistent te wijzigen in commissielid. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen voorgesteld.

  Besluit

  het Reglement van orde van de raad Aalsmeer 2022 vast te stellen.

  Voorstel met algemene stemmen aanvaard

 5. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Op voordracht van de raadsfracties

  Besluit

  1. De voordracht om mevrouw C.J.M. Vogelaar namens Absoluut Aalsmeer, de heer G.J.H. Winkels namens het CDA, mevrouw C.A.M. Simon-van Oosterhout en de heer E. Abbenhues namens de VVD, de heer J. van der Tol namens D66, de heer O.W. Verbeek en mevrouw J.I. Koopmann-Trawinski namens GroenLinks, en mevrouw L. Eveleens-van Andel en de heer F.A. Nisters namens de PvdA toe te laten tot commissielid te bekrachtigen;
  2. Met ingang van 9 september 2022 de voordracht om de heer B.P. Adema namens het CDA toe te laten tot commissielid, te bekrachtigen.

  De raad heeft de voordrachten bij acclamatie bekrachtigd.
  Mevrouw Vogelaar en de heren Adema en Winkels hebben de eed afgelegd; de dames Simon, Koopmann en Eveleens en de heren Van der Tol, Verbeek en Nisters hebben de belofte afgelegd.

 6. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Op voordracht van de raadsfracties

  Besluit

  1. De heer D. van Willegen te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de raad;
  2. De heer D.G. van der Zwaag te benoemen tot voorzitter van de Commissie Ruimte;
  3. De heer D. Kuin te benoemen tot voorzitter van de Commissie Maatschappij en
   Bestuur.

  Na 2 stemrondes en een tussenstemming is in de 3e stemronde de heer Van Willegen met 10 stemmen voor gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Er waren 22 stemmen uitgebracht, waarvan 3 ongeldig en 9 stemmen voor dhr. Fransen.

  Bij de stemming voor de voorzitters van de commissie Ruimte en Maatschappij en Bestuur zijn 22 stemmen uitgebracht waarvan 1 ongeldig.
  De heer Van der Zwaag is gekozen tot voorzitter van de Commissie Ruimte met 21 stemmen voor.
  De heer Kuin is gekozen tot voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur met 21 stemmen voor.

 7. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Op voordracht van de raadsfracties

  Besluit

  te benoemen tot:

  1. voorzitter van de auditcommissie:
   de heer D.G. van der Zwaag;
  2. lid van de auditcommissie: De heren de heer D.G. van der Zwaag D. Kuin, W. Kikkert, R.P. Fransen en D. van Willegen
  3. plaatsvervangend lid van de auditcommissie: mevrouw G. Holtrop en de heren J. de Vries, J.H. Buisma en P.F. van den Nouland

  Er zijn 22 stemmen uitgebracht.
  1.De heer Van der Zwaag is met 21 stemmen voor gekozen tot voorzitter van de auditcommissie.
  2.De heren Van der Zwaag (20 stemmen), Kuin (20 stemmen), Kikkert (19 stemmen), Fransen (20 stemmen) en Van Willegen (21 stemmen) zijn benoemd tot lid van de auditcommissie.
  3.Mevrouw Holtrop (20 stemmen) en de heren De Vries (19 stemmen), Buisma (18 stemmen) en Van den Nouland (21 stemmen) zijn benoemd tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie.

 8. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Op voordracht van de raadsfracties

  Besluit

  de volgende personen tot lid van de werkgeverscommissie te benoemen: de dames D.M. Prent Bouten, E.S.I. Mijwaart, P. Lakerveld en M. van Diemen.

  Er zijn 22 stemmen uitgebracht.
  De dames Prent Bouten (21 stemmen), Mijwaart (21 stemmen), Lakerveld (22 stemmen) en Van Diemen (22 stemmen) zijn benoemd tot lid van de werkgeverscommissie.

 9. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Op voordracht van de raadsfracties

  Besluit

  1. De heer W.T.J.M Koster en mevrouw T. van der Meer te benoemen tot lid van de Vervoerregio Amsterdam
  2. De heer W.T.J.M Koster en de heer S.J.R. de Vries te benoemen tot lid van het AM-Raadsledenplatform.
  3. De heer W.T.J.M. Koster te benoemen tot lid van de MRA Raadtafel en de heer R.P. Fransen te benoemen tot plaatsvervangend lid van de MRA Raadtafel.

  Er zijn 22 stemmen uitgebracht.
  1.De heer Koster (19 stemmen) en mevrouw Van der Meer (11 stemmen) zijn benoemd tot lid van de Vervoer-regio Amsterdam. De heer Fransen heeft zich als kandidaat terugge-trokken met 11 stemmen na de eerste stemming.
  2.Er zijn 22 stemmen uitgebracht .
  De heer Koster (19 stemmen) en De Vries (13 stemmen) zijn benoemd tot lid van het AM Raadsledenplatform.
  3. Er zijn 22 stemmen uitgebracht waarvan 1 ongeldig.
  De heer Koster (11 stemmen) is benoemd tot lid van de MRA Raadtafel.
  Voor het plaatsvervangend lidmaat-schap van de MRA Raadtafel zijn 22 stemmen uitgebracht waarvan 3 ongeldig.
  De heer Fransen (19 stemmen) is be-noemd tot plaatsvervangend lid van de MRA Raadtafel.

 10. Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Op voordracht van de raadsfracties

  Besluit

  De volgende raadsleden te benoemen als lid van de vertrouwenscommissie:

  • Mevrouw D.M. Prent Bouten;
  • De heer D. van Willegen
  • De heer D.G. van der Zwaag;
  • Mevrouw P. Lakerveld;
  • De heer J.H. Buisma;
  • De heer W. Kikkert

  Er zijn 22 stemmen uitgebracht.
  De dames Prent Bouten (20 stemmen) en Lakerveld (21 stemmen) en de heren Van Willegen (20 stemmen), Van der Zwaag (20 stemmen), Kikkert (19 stemmen) en Buisma (20 stemmen) zijn benoemd tot lid van de vertrouwenscommissie.

 11. Besluit

  De vragen zijn mondeling door de portefeuillehouder beantwoord.

 12. Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.