Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 3 november 2022

20:00 - 23:00

Locatie
Raadzaal
Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Begrotingsraad. De vergaderstukken worden in de laatste week van september toegevoegd.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn

  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer – CDA – VVD – D66 – GL - PvdA

  De behandeling van dit onderwerp is gericht op het vaststellen van de Programmabegroting 2023 inclusief de investeringen en de voor de investeringen benodigde kredieten beschikbaar te stellen. Voorgesteld wordt om de eerste begrotingswijziging (agendapunt R-3) integraal te behandelen bij de Programmabegroting 2023.
  20.05 uur 1e termijn van de raad (8 min per fractie) en indienen van eventuele moties en amendementen en debat
  21.05 uur reactie van het college van B&W
  21.30 uur schorsing
  21.45 uur 2e termijn van de raad
  22.30 uur reactie van het college van B&W
  22.55 besluitvorming
  De vermelde tijden zijn richttijden

 2. Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
  Doel van dit voorstel is de financiële verwerking van de College – agenda in de begroting 2023 om daarmee uitvoering te kunnen geven aan het raadsprogramma 2022-2026 ‘Aan de slag voor Aalsmeer’.
  Voorgesteld wordt om dit voorstel integraal te behandelen bij agendapunt R-2