Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 20 april 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1.1

  00:00:45 - 00:00:46 - J. van der Tol
  00:03:10 - 00:04:35 - G.E. Oude Kotte
 3. 1.2

  00:04:23 - 00:04:35 - G.E. Oude Kotte
  00:04:35 - 00:04:42 - R.P. Fransen
  00:04:42 - 00:04:48 - G.E. Oude Kotte
  00:04:48 - 00:04:58 - R.P. Fransen
  00:04:58 - 00:05:02 - G.E. Oude Kotte
  00:05:02 - 00:05:05 - R.P. Fransen
  00:05:05 - 00:05:07 - J.H. Buisma
  00:05:07 - 00:05:14 - R.P. Fransen
  00:05:14 - 00:06:06 - G.E. Oude Kotte
 4. 1.3

 5. 1.4

 6. 1.5

  00:05:43 - 00:06:06 - G.E. Oude Kotte
  00:07:32 - 00:07:57 - G.E. Oude Kotte
 7. 2

  De op 16 maart jl. benoemde plaatsvervangend griffier, de heer Kunis, legt de verklaring en belofte af.

  00:07:32 - 00:07:57 - G.E. Oude Kotte
 8. 2.1
  De op 16 maart jl. benoemde plaatsvervangend griffier, de heer Kunis, legt de verklaring en belofte af.
 9. 3
  AKKOORDSTUK
 10. 3.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de Auditcommissie van 12 april 2023
  Op grond van artikel 213 lid 2 Gemeentewet is de raad opdrachtgever voor de accountantscontrole van de jaarrekening. Het huidige contract met de accountant loopt na het boekjaar 2023 af. Vanaf het boekjaar 2024 zal er opnieuw een overeenkomst met een accountant gesloten moeten worden.
  Op dit moment maken de gemeente Aalsmeer en de gemeente Amstelveen gebruik van dezelfde accountantsdienst (Baker Tilly) en vanuit beide gemeenten wordt eenzelfde accountantsdienst als een meerwaarde ervaren. Op grond hiervan is bepaald een gezamenlijke aanbesteding te doen vanuit de beide gemeenten. Voordat de aanbesteding plaatsvindt, dient de gemeenteraad het programma van wensen en eisen voor de aanbesteding vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:07:47 - 00:07:57 - G.E. Oude Kotte
  00:07:57 - 00:08:21 - D.G. van der Zwaag
  00:08:22 - 00:09:37 - G.E. Oude Kotte
 11. 4
  BESPREEKSTUK
 12. 4.1

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: CDA – Absoluut Aalsmeer - VVD – GL – PvdA - D66
  Aan de westzijde van Kudelstaart wordt het woningbouwplan ‘Westeinderhage’ ontwikkeld met de bouw van 267 woningen. Hier kan nog een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de invulling van de lokale behoefte aan woningen. Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van woningbouw van 267 woningen en bijbehorende voorzieningen in Westeinderhage.


  Bij de eerdere bespreking van het bestemmingsplan eind vorig jaar heeft de raadscommissie het college verzocht om een second opinion naar het verkeersonderzoek ontsluiting Westeinderhage op te stellen. Naar aanleiding van deze second opinion is er een aanvullend en actualiserend verkeersonderzoek uitgevoerd door Goudappel. Het onderzoeksrapport van Goudappel is toegevoegd aan het bestemmingsplan en maakt daar onderdeel van uit.

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (6), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  tegen
  Raadsleden GL 2018 - 2026 (2)

  Bijlagen

  Amendementen

  Titel
  Ontsluiting Westeinderhage

  Moties

  Titel
  Motie Monitoring verkeersafwikkeling Westeinderhage
  Woningbouwproject Westeinderhage
  00:08:31 - 00:09:37 - G.E. Oude Kotte
  00:09:37 - 00:09:52 - R.P. Fransen
  00:09:52 - 00:10:09 - G.E. Oude Kotte
  00:10:09 - 00:11:40 - J. van der Tol
  00:11:40 - 00:11:45 - G.E. Oude Kotte
  00:11:45 - 00:13:58 - M.P Buskermolen
  00:13:58 - 00:14:02 - G.E. Oude Kotte
  00:14:02 - 00:15:26 - J. Keessen
  00:15:27 - 00:15:29 - G.E. Oude Kotte
  00:15:29 - 00:15:56 - J.G.E. Bouwmeester
  00:15:58 - 00:16:00 - G.E. Oude Kotte
  00:16:00 - 00:17:53 - R.P. Fransen
  00:17:54 - 00:17:58 - R.P. Fransen
  00:17:58 - 00:18:06 - G.E. Oude Kotte
  00:18:07 - 00:22:18 - J.H. Buisma
  00:22:19 - 00:22:40 - G.E. Oude Kotte
  00:22:40 - 00:22:45 - J.H. Buisma
  00:22:45 - 00:23:06 - G.E. Oude Kotte
  00:23:06 - 00:23:27 - G. Holtrop
  00:23:27 - 00:23:31 - G.E. Oude Kotte
  00:23:31 - 00:23:36 - J.H. Buisma
  00:23:37 - 00:23:39 - G.E. Oude Kotte
  00:23:39 - 00:23:40 - J.G.E. Bouwmeester
  00:23:40 - 00:23:45 - G.E. Oude Kotte
  00:23:45 - 00:23:46 - J.G.E. Bouwmeester
  00:23:46 - 00:23:51 - G.E. Oude Kotte
  00:23:51 - 00:23:57 - J.H. Buisma
  00:23:57 - 00:24:10 - G.E. Oude Kotte
  00:24:10 - 00:24:50 - J.H. Buisma
  00:24:51 - 00:25:13 - G.E. Oude Kotte
  00:25:13 - 00:25:16 - J.G.E. Bouwmeester
  00:25:16 - 00:25:35 - G.E. Oude Kotte
  00:25:35 - 00:26:21 - J. Keessen
  00:26:21 - 00:26:23 - G.E. Oude Kotte
  00:26:23 - 00:26:31 - R.P. Fransen
  00:26:31 - 00:26:36 - G.E. Oude Kotte
  00:26:36 - 00:27:06 - R.P. Fransen
  00:27:06 - 00:27:41 - G.E. Oude Kotte
  00:46:45 - 00:48:07 - G.E. Oude Kotte
  00:48:07 - 00:49:00 - J. van der Tol
  00:49:00 - 00:49:03 - R.P. Fransen
  00:49:03 - 00:49:09 - G.E. Oude Kotte
  00:49:09 - 00:49:15 - R.P. Fransen
  00:49:16 - 00:49:17 - G.E. Oude Kotte
  00:49:17 - 00:49:47 - J. van der Tol
  00:49:47 - 00:49:48 - G.E. Oude Kotte
  00:49:48 - 00:50:04 - J. van der Tol
  00:50:04 - 00:50:07 - G.E. Oude Kotte
  00:50:07 - 00:51:17 - M.P Buskermolen
  00:51:17 - 00:51:20 - G.E. Oude Kotte
  00:51:20 - 00:51:48 - J. Keessen
  00:51:49 - 00:51:50 - J.G.E. Bouwmeester
  00:51:50 - 00:51:53 - G.E. Oude Kotte
  00:51:53 - 00:51:56 - R.P. Fransen
  00:51:56 - 00:52:15 - G.E. Oude Kotte
  00:52:16 - 00:52:28 - J. Keessen
  00:52:28 - 00:52:36 - G.E. Oude Kotte
  00:52:36 - 00:52:39 - R.P. Fransen
  00:52:39 - 00:52:40 - G.E. Oude Kotte
  00:52:40 - 00:52:56 - R.P. Fransen
  00:52:57 - 00:52:58 - G.E. Oude Kotte
  00:52:58 - 00:53:04 - J. Keessen
  00:53:04 - 00:53:07 - R.P. Fransen
  00:53:07 - 00:53:08 - G.E. Oude Kotte
  00:53:08 - 00:53:17 - R.P. Fransen
  00:53:18 - 00:53:19 - G.E. Oude Kotte
  00:53:19 - 00:53:23 - J. Keessen
  00:53:24 - 00:53:25 - G.E. Oude Kotte
  00:53:25 - 00:53:31 - R.P. Fransen
  00:53:31 - 00:53:35 - G.E. Oude Kotte
  00:53:35 - 00:54:06 - J.G.E. Bouwmeester
  00:54:07 - 00:54:09 - G.E. Oude Kotte
  00:54:10 - 00:55:18 - R.P. Fransen
  00:55:20 - 00:55:21 - G.E. Oude Kotte
  00:55:21 - 00:56:14 - J.H. Buisma
  00:56:15 - 00:56:16 - G.E. Oude Kotte
  00:56:16 - 00:56:43 - J.G.E. Bouwmeester
  00:56:43 - 00:57:03 - R.P. Fransen
  00:57:03 - 00:57:04 - G.E. Oude Kotte
  00:57:04 - 00:57:56 - R.P. Fransen
  00:57:56 - 00:57:58 - G.E. Oude Kotte
  00:57:58 - 00:58:20 - J.G.E. Bouwmeester
  00:58:20 - 00:58:21 - R.P. Fransen
  00:58:21 - 00:58:22 - G.E. Oude Kotte
  00:58:22 - 00:58:33 - R.P. Fransen
  00:58:33 - 00:58:34 - G.E. Oude Kotte
  00:58:34 - 00:58:42 - J.G.E. Bouwmeester
  00:58:43 - 00:58:54 - G.E. Oude Kotte
  00:59:01 - 01:01:43 - L.B. Kabout
  01:01:44 - 01:01:48 - G.E. Oude Kotte
  01:01:48 - 01:01:56 - G.E. Oude Kotte
  01:01:57 - 01:02:11 - J. van der Tol
  01:02:11 - 01:02:12 - G.E. Oude Kotte
  01:02:12 - 01:02:16 - M.P Buskermolen
  01:02:16 - 01:02:18 - G.E. Oude Kotte
  01:02:18 - 01:02:19 - J. Keessen
  01:02:20 - 01:02:25 - J.G.E. Bouwmeester
  01:02:25 - 01:02:26 - G.E. Oude Kotte
  01:02:26 - 01:04:18 - R.P. Fransen
  01:04:19 - 01:04:20 - G.E. Oude Kotte
  01:04:21 - 01:05:10 - J.H. Buisma
  01:05:11 - 01:08:02 - G.E. Oude Kotte
 13. 5

  01:07:57 - 01:08:02 - G.E. Oude Kotte
  01:08:03 - 01:08:48 - J.H. Buisma
  01:08:49 - 01:08:54 - G.E. Oude Kotte
  01:09:01 - 01:10:35 - L.B. Kabout
  01:10:36 - 01:10:38 - G.E. Oude Kotte
  01:10:38 - 01:10:45 - J.H. Buisma
  01:10:47 - 01:10:57 - G.E. Oude Kotte
 14. 6
  Sluiting