Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 20 april 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Dit betreft een conceptagenda; de agenda kan aan de hand van behandeling in de commissies nog wijzigen.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1.1
  Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
 2. 1.2

 3. 1.3
  Vaststelling van het verslag van de besluitvormende raad van 16 maart 2023
 4. 1.4
  Vaststelling van de Lijst Ingekomen Stukken
 5. 1.5
  Bekrachtigen geheimhouding
 6. 1.6
  Mededelingen van het college
 7. 2
  BESPREEKSTUK
 8. 2.1

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Aan de westzijde van Kudelstaart wordt het woningbouwplan ‘Westeinderhage’ ontwikkeld met de bouw van 267 woningen. Hier kan nog een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de invulling van de lokale behoefte aan woningen. Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een actueel juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van woningbouw van 267 woningen en bijbehorende voorzieningen in Westeinderhage.
  Bij de eerdere bespreking van het bestemmingsplan eind vorig jaar heeft de raadscommissie het college verzocht om een second opinion naar het verkeersonderzoek ontsluiting Westeinderhage op te stellen. Naar aanleiding van deze second opinion is er een aanvullend en actualiserend verkeersonderzoek uitgevoerd door Goudappel. Het onderzoeksrapport van Goudappel is toegevoegd aan het bestemmingsplan en maakt daar onderdeel van uit.

 9. 3
  Vragenkwartier
 10. 4
  Sluiting