Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 21 december 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 0.3

  00:04:23 - 00:08:16 - G.E. Oude Kotte
  00:08:53 - 00:08:57 - G.E. Oude Kotte
 4. 1.1

  00:09:14 - 00:10:32 - G.E. Oude Kotte
  00:10:32 - 00:10:39 - J.H. Buisma
 5. 1.2

  00:10:35 - 00:10:39 - J.H. Buisma
  00:10:39 - 00:10:42 - S.J.R. de Vries
  00:10:42 - 00:10:48 - J.H. Buisma
  00:10:48 - 00:10:49 - G.E. Oude Kotte
  00:10:49 - 00:10:59 - J.H. Buisma
  00:10:59 - 00:11:07 - G.E. Oude Kotte
  00:11:07 - 00:11:21 - S.J.R. de Vries
  00:11:24 - 00:12:09 - G.E. Oude Kotte
  00:12:10 - 00:12:11 - J. Keessen
  00:12:11 - 00:12:12 - G.E. Oude Kotte
  00:12:12 - 00:12:24 - J. Keessen
  00:12:24 - 00:13:18 - G.E. Oude Kotte
 6. 1.3

 7. 1.4

 8. 1.5

  00:13:14 - 00:13:18 - G.E. Oude Kotte
  00:13:20 - 00:14:47 - L.B. Kabout
  00:14:49 - 00:14:51 - G.E. Oude Kotte
  00:14:58 - 00:16:57 - S.A.S. Spaargaren
  00:16:57 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 9. 1.6

  00:17:05 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 10. 2
  AKKOORDSTUKKEN
 11. 2.1

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Het doel van dit voorstel is de belastingverordeningen 2024 in overeenstemming te brengen met de in de begroting 2024 vastgestelde begrotingsopbrengsten en wettelijke bepalingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Amendementen

  Titel
  Waterverblijfsbelasting 2024
  00:51:33 - 00:53:00 - S.J.R. de Vries
  00:53:02 - 00:53:05 - G.E. Oude Kotte
  00:53:06 - 00:53:32 - G.J.H. Winkels
  00:53:32 - 00:53:36 - G.E. Oude Kotte
  00:53:36 - 00:53:42 - W.T.J.M. Koster
  00:53:43 - 00:53:44 - G.E. Oude Kotte
  00:53:44 - 00:54:49 - D.G. van der Zwaag
  00:54:51 - 00:54:52 - G.E. Oude Kotte
  00:54:52 - 00:55:58 - J. Keessen
  00:56:00 - 00:56:01 - G.E. Oude Kotte
  00:56:01 - 00:57:14 - J.H. Buisma
  00:57:14 - 00:57:20 - G.E. Oude Kotte
  00:57:29 - 01:01:02 - S.A.S. Spaargaren
  01:01:02 - 01:01:04 - G.E. Oude Kotte
  01:01:04 - 01:01:26 - J.H. Buisma
  01:01:27 - 01:01:31 - G.E. Oude Kotte
  01:01:32 - 01:02:53 - S.A.S. Spaargaren
  01:02:53 - 01:03:00 - G.E. Oude Kotte
  01:03:02 - 01:04:57 - S.J.R. de Vries
  01:04:57 - 01:05:00 - G.E. Oude Kotte
  01:05:01 - 01:05:07 - G.J.H. Winkels
  01:05:07 - 01:05:08 - G.E. Oude Kotte
  01:05:09 - 01:05:13 - W.T.J.M. Koster
  01:05:14 - 01:05:51 - D.G. van der Zwaag
  01:05:52 - 01:05:54 - G.E. Oude Kotte
  01:05:54 - 01:06:11 - J. Keessen
  01:06:12 - 01:06:13 - G.E. Oude Kotte
  01:06:13 - 01:06:18 - J.H. Buisma
  01:06:18 - 01:06:19 - G.E. Oude Kotte
  01:06:19 - 01:06:20 - D.G. van der Zwaag
  01:06:20 - 01:06:22 - J.H. Buisma
  01:06:22 - 01:07:27 - G.E. Oude Kotte
  01:07:28 - 01:08:42 - J. Keessen
  01:08:42 - 01:08:43 - G.E. Oude Kotte
  01:08:46 - 01:09:22 - P.F. van den Nouland
  01:09:24 - 01:09:27 - G.E. Oude Kotte
  01:09:27 - 01:09:41 - J. Keessen
  01:09:41 - 01:10:04 - G.E. Oude Kotte
  01:10:10 - 01:12:02 - W. Kikkert
  01:12:04 - 01:12:06 - G.E. Oude Kotte
  01:12:06 - 01:12:28 - J. Keessen
  01:12:28 - 01:12:43 - G.E. Oude Kotte
 12. 3

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Uit de auditcommissie van 29-11-2023
  Het doel van dit voorstel is de controleverordening in overeenstemming te brengen met overige wetgeving.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:17:32 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 13. 4

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Uit de auditcommissie van 29-11-2023
  Het doel van dit voorstel is richting te geven aan zowel de externe controle door de accountant als de interne controle op de rechtmatigheid.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:17:39 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 14. 5

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 23-11-2023 en 07-12-2023
  Het doel van dit voorstel is de GR GGD zodanig aan te passen dat deze voldoet aan de aangepast Wet op de GR en dit te realiseren voor de wettelijk gestelde termijn van 1 juli 2024.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:17:48 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 15. 6

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 23-11-2023 en 07-12-2023
  Het doel van dit voorstel is de GR OGZ zodanig aan te passen dat deze voldoet aan de aangepast Wet op de GR en dit te realiseren voor de wettelijk gestelde termijn van 1 juli 2024

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:17:54 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 16. 7

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de commissie Ruimte van 21-11-2023 en 06-12-2023
  Het doel van dit voorstel is uitsluitend om de werking van de verordeningen te behouden. Het is noodzakelijk door het updaten van terminologie, verwijzingen en grondslagen deze bestaande verordeningen te laten aansluiten bij de nieuwe
  Omgevingswet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:18:04 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 17. 8

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de commissie Ruimte van 21-11-2023 en 06-12-2023
  Het doel van dit voorstel is het actualiseren van het Exploitatieplan Polderzoom fase 2 om zo de kosten van grondexploitatie te kunnen verhalen bij de grondeigenaren waarmee de gemeente geen anterieure of posterieure overeenkomst is aangegaan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:18:14 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 18. 9

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 23-11-2023 en 07-12-2023
  Het doel van dit voorstel is het overnemen en vaststellen van de door de Reken-kamer aangegeven aanbevelingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:18:25 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 19. 10

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Uit de beeldvormende commissie Ruimte van 21-11-2023 en 06-12-2023
  Het doel van dit voorstel is er voor te zorgen dat het bodembeleid wordt voortgezet onder het stelsel van de Omgevingswet.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:18:35 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 20. 11

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 23-11-2023 en 07-12-2023
  Met de aanpassing van de re-integratieverordening voldoet de gemeente aan de wettelijke eisen uit de participatiewet. Het achterliggende doel is om meer inwoners breder te ondersteunen bij het aanvaarden van zo regulier mogelijk werk

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:18:46 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 21. 12

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 23-11-2023 en 07-12-2023
  Het doel van de 2e Bestuursrapportage 2023 is het informeren van de raad over beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2023 en het bijstellen van de programmabegroting 2023.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:18:58 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 22. 13

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 23-11-2023 en 07-12-2023
  Het doel van deze nota Verbonden Partijen 2023 is zowel de wijzigingen vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regeling alsmede de nieuwe Governance afspraken, die binnen de raad zijn gemaakt, te verwerken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:19:04 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
 23. 14

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Uit de beeldvormende commissie Ruimte van 21-11-2023 en 06-12-2023
  Het doel van dit bestemmingsplan is te voorkomen dat de begane grond van meer panden aan de straatzijde in het kernwinkelgebied, waaronder de Zijdstraat, worden getransformeerd naar wonen. Hiermee blijft de winkelstraat in stand en wordt het kernwinkelgebied versterkt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:19:15 - 00:19:23 - G.E. Oude Kotte
  00:19:23 - 00:19:27 - M. van Diemen
 24. 15

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 23-11-2023 en 07-12-2023
  Het doel van deze nota is een samenleving te creëren waarin inwoners zich gezien voelen, naar elkaar omkijken, zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen en zorg en hulp krijgen als dit nodig is. Zo kan iedereen naar vermogen meedoen aan onze
  samenleving.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  00:19:24 - 00:19:27 - M. van Diemen
  00:19:27 - 00:19:28 - G.E. Oude Kotte
  00:19:28 - 00:19:34 - M. van Diemen
  00:19:34 - 00:19:37 - G.E. Oude Kotte
  00:19:39 - 00:19:59 - M. van Diemen
  00:19:59 - 00:20:20 - G.E. Oude Kotte
 25. 16

  00:20:10 - 00:20:20 - G.E. Oude Kotte
 26. 16.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit de commissie Maatschappij en Bestuur van 23-11-2023 en 07-12-2023
  Het doel van de wijziging van de APV is deze verordening up to date te houden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Amendementen

  Titel
  Definitie Partyschepen APV
  00:20:14 - 00:20:20 - G.E. Oude Kotte
  00:21:02 - 00:22:03 - G.E. Oude Kotte
  00:22:03 - 00:24:13 - J.H. Buisma
  00:24:15 - 00:24:18 - G.E. Oude Kotte
  00:24:18 - 00:24:45 - G.J.H. Winkels
  00:24:45 - 00:24:47 - J.H. Buisma
  00:24:47 - 00:24:51 - G.E. Oude Kotte
  00:24:51 - 00:24:59 - S.J.R. de Vries
  00:24:59 - 00:25:08 - G.E. Oude Kotte
  00:25:08 - 00:28:51 - S.J.R. de Vries
  00:28:52 - 00:29:00 - G.E. Oude Kotte
  00:29:00 - 00:31:03 - W.T.J.M. Koster
  00:31:03 - 00:31:05 - G.E. Oude Kotte
  00:31:05 - 00:31:54 - J.G.E. Bouwmeester
  00:31:54 - 00:31:57 - G.E. Oude Kotte
  00:31:57 - 00:33:47 - J. Keessen
  00:33:47 - 00:34:02 - G.E. Oude Kotte
  00:34:05 - 00:34:07 - G.E. Oude Kotte
  00:34:10 - 00:37:13 - G.E. Oude Kotte
  00:37:13 - 00:37:49 - J.H. Buisma
  00:37:49 - 00:38:00 - G.E. Oude Kotte
  00:38:00 - 00:38:37 - J.H. Buisma
  00:38:37 - 00:38:39 - J. Keessen
  00:38:39 - 00:38:42 - G.E. Oude Kotte
  00:38:42 - 00:38:43 - J.H. Buisma
  00:38:43 - 00:38:45 - G.E. Oude Kotte
  00:38:45 - 00:39:13 - J.H. Buisma
  00:39:13 - 00:39:21 - G.E. Oude Kotte
  00:39:21 - 00:39:23 - J.H. Buisma
  00:39:23 - 00:39:25 - G.E. Oude Kotte
  00:39:25 - 00:40:13 - J. Keessen
  00:40:13 - 00:40:29 - G.E. Oude Kotte
  00:40:30 - 00:42:17 - G.E. Oude Kotte
  00:42:17 - 00:42:25 - D. van Willegen
  00:42:25 - 00:44:03 - J.H. Buisma
  00:44:05 - 00:44:13 - D. van Willegen
  00:44:13 - 00:47:08 - S.J.R. de Vries
  00:47:09 - 00:47:12 - D. van Willegen
  00:47:12 - 00:47:51 - G.J.H. Winkels
  00:47:52 - 00:47:54 - D. van Willegen
  00:47:54 - 00:48:13 - W.T.J.M. Koster
  00:48:14 - 00:48:19 - D. van Willegen
  00:48:19 - 00:48:40 - J. Keessen
  00:48:41 - 00:49:35 - D. van Willegen
  00:49:50 - 00:49:52 - G.E. Oude Kotte
  00:50:22 - 00:50:43 - G.E. Oude Kotte
  00:50:43 - 00:53:00 - S.J.R. de Vries
 27. 17

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Moties

  Titel
  Hoge Nood
  01:19:50 - 01:19:57 - G.E. Oude Kotte
  01:19:58 - 01:20:30 - J. Keessen
  01:20:30 - 01:20:36 - G.E. Oude Kotte
  01:20:45 - 01:20:58 - W. Kikkert
  01:21:00 - 01:21:02 - G.E. Oude Kotte
  01:21:02 - 01:21:05 - J. Keessen
  01:21:05 - 01:21:09 - G.E. Oude Kotte
  01:21:09 - 01:21:15 - S.J.R. de Vries
  01:21:15 - 01:21:25 - G.E. Oude Kotte
  01:21:25 - 01:21:28 - J. Keessen
  01:21:28 - 01:22:14 - G.E. Oude Kotte
  01:22:14 - 01:22:24 - S.J.R. de Vries
  01:22:26 - 01:22:40 - G.E. Oude Kotte
  01:22:40 - 01:23:03 - J. Keessen
  01:23:03 - 01:23:37 - G.E. Oude Kotte
  01:23:37 - 01:24:10 - D.M. Prent Bouten
  01:24:11 - 01:24:18 - G.E. Oude Kotte
  01:24:18 - 01:24:19 - J. Keessen
  01:24:19 - 01:24:23 - D.M. Prent Bouten
  01:24:23 - 01:24:25 - M. Vleghaar
  01:24:25 - 01:24:26 - J. Keessen
  01:24:26 - 01:24:28 - G.E. Oude Kotte
  01:24:28 - 01:24:42 - M. Vleghaar
  01:24:43 - 01:24:44 - G.E. Oude Kotte
  01:24:44 - 01:25:25 - J. Keessen
  01:25:25 - 01:25:26 - G.E. Oude Kotte
  01:25:26 - 01:25:31 - D.M. Prent Bouten
  01:25:33 - 01:25:34 - G.E. Oude Kotte
  01:25:34 - 01:25:42 - J. Keessen
  01:25:44 - 01:26:06 - G.E. Oude Kotte
  01:26:06 - 01:27:06 - M.J. Geisler
  01:27:07 - 01:27:08 - G.E. Oude Kotte
  01:27:08 - 01:27:27 - D.M. Prent Bouten
  01:27:27 - 01:27:29 - S.J.R. de Vries
  01:27:29 - 01:27:46 - G.E. Oude Kotte
  01:27:46 - 01:27:59 - S.J.R. de Vries
  01:28:00 - 01:28:04 - G.E. Oude Kotte
  01:28:05 - 01:28:13 - J. Keessen
  01:28:13 - 01:28:38 - G.E. Oude Kotte
  01:28:39 - 01:28:56 - D.M. Prent Bouten
  01:29:01 - 01:29:25 - G.E. Oude Kotte
  01:29:25 - 01:29:30 - J. Keessen
  01:29:30 - 01:29:52 - G.E. Oude Kotte
 28. 18

  01:29:44 - 01:29:52 - G.E. Oude Kotte
  01:29:52 - 01:31:13 - J.H. Buisma
  01:31:13 - 01:31:15 - G.E. Oude Kotte
  01:31:15 - 01:32:10 - J.H. Buisma
  01:32:12 - 01:32:16 - G.E. Oude Kotte
  01:32:25 - 01:37:54 - W. Kikkert
  01:37:58 - 01:38:01 - G.E. Oude Kotte
  01:38:01 - 01:38:31 - J.H. Buisma
  01:38:32 - 01:38:34 - G.E. Oude Kotte
  01:38:39 - 01:38:48 - W. Kikkert
  01:38:50 - 01:38:53 - G.E. Oude Kotte
  01:38:53 - 01:39:22 - G. Holtrop
  01:39:22 - 01:39:28 - G.E. Oude Kotte
  01:39:36 - 01:39:50 - W. Kikkert
  01:39:52 - 01:40:03 - G.E. Oude Kotte
  01:40:09 - 01:40:10 - D. van Willegen
  01:41:01 - 01:41:17 - D. van Willegen
  01:41:17 - 01:44:29 - S.J.R. de Vries
  01:44:29 - 01:44:39 - D. van Willegen
  01:44:45 - 01:49:13 - G.E. Oude Kotte
  01:49:16 - 01:49:21 - D. van Willegen
  01:49:21 - 01:50:14 - S.J.R. de Vries
  01:50:14 - 01:50:18 - D. van Willegen
  01:50:18 - 01:51:07 - G. Holtrop
  01:51:08 - 01:51:17 - D. van Willegen
  01:51:20 - 01:52:03 - G.E. Oude Kotte
  01:52:03 - 01:52:39 - D. van Willegen
 29. 19

  De gemeenteraad vergadert in beslotenheid

  02:40:25 - 02:40:46 - D. van Willegen
  02:42:44 - 02:43:02 - D. van Willegen
  02:43:02 - 02:43:11 - D. van Willegen
  02:43:11 - 02:43:21 - D. van Willegen
  02:43:23 - 02:44:08 - G.E. Oude Kotte
  02:44:13 - 02:44:50 - W. Kikkert
  02:44:50 - 02:44:54 - G.E. Oude Kotte
  02:44:54 - 02:45:00 - W. Kikkert
  02:45:02 - 02:46:10 - G.E. Oude Kotte
 30. 20

  Fort Kudelstaart

  02:45:37 - 02:46:10 - G.E. Oude Kotte
  02:46:12 - 02:46:17 - D. van Willegen
  02:46:17 - 02:46:19 - G.E. Oude Kotte
  02:46:20 - 02:47:26 - W.T.J.M. Koster
  02:47:28 - 02:47:31 - G.E. Oude Kotte
  02:47:31 - 02:47:55 - J.G.E. Bouwmeester
  02:47:57 - 02:48:01 - G.E. Oude Kotte
  02:48:20 - 02:54:39 - J. Keessen
  02:54:39 - 02:54:48 - G.E. Oude Kotte
  02:54:48 - 02:57:48 - J.H. Buisma
  02:57:50 - 02:58:00 - G.E. Oude Kotte
  02:58:00 - 03:01:00 - S.J.R. de Vries
  03:01:02 - 03:02:50 - G.E. Oude Kotte
 31. 20.1

  Voorgesteld besluit:
  1. In te stemmen met de financiële gevolgen van de vaststellingsovereenkomst met Zeilfort Kudelstaart BV;
  2. In te stemmen met dekking ten laste van het rekeningresultaat en de begroting overeenkomstig te wijzigen;
  3. De vaststellingsovereenkomst met Zeilfort Kudelstaart BV alsmede de bijgaande interne notities geheim te verklaren voor de periode van 30 jaar.

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)
  tegen
  Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2)
 32. 21
  Sluiting