Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 8 juni 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Willegen van, D.
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1.1

  00:06:18 - 00:09:18 - D. van Willegen
 2. 1.2

  00:07:51 - 00:09:18 - D. van Willegen
  00:09:18 - 00:09:36 - J.H. Buisma
  00:09:37 - 00:09:39 - D. van Willegen
  00:09:39 - 00:09:40 - D.G. van der Zwaag
  00:09:40 - 00:09:43 - D. van Willegen
  00:09:43 - 00:09:50 - D.G. van der Zwaag
  00:09:50 - 00:09:51 - G.J.H. Winkels
  00:09:51 - 00:09:52 - S.J.R. de Vries
  00:09:52 - 00:10:04 - D. van Willegen
  00:10:04 - 00:10:10 - S.J.R. de Vries
  00:10:11 - 00:10:19 - D. van Willegen
  00:10:19 - 00:10:21 - G.J.H. Winkels
  00:10:23 - 00:10:24 - D. van Willegen
  00:10:24 - 00:10:36 - J. Keessen
  00:10:37 - 00:12:57 - D. van Willegen
 3. 1.3

 4. 1.4

 5. 1.5
  Actieve informatie uit het college
 6. 2
  AKKOORDSTUKKEN
 7. 2.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om de Financiële verordening, de verordening Doelmatigheid en doeltreffendheid, het Treasurystatuut, de Nota reserves en voorzieningen en de Nota weerstandsvermogen en risicobeheersing te actualiseren.

  00:12:15 - 00:12:57 - D. van Willegen
 8. 3

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van dit voorstel is om de lokale doelen van de gemeente op het terrein van de veiligheid door handhaving van de openbare orde en hulpverlening door de politie te actualiseren.

  00:12:29 - 00:12:57 - D. van Willegen
 9. 4

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Naast de Meerjarenbegroting en de Termijnagenda is de Voortgangsnota een nieuw instrument voor raden en staten om inzichtelijk te krijgen wat er speelt in de MRA en welke activiteiten in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en met welk resultaat.
  De raad wordt in de gelegenheid gesteld wensen en opvattingen mee te geven voor de algemene vergadering van de MRA op 23 juni 2023.

  00:12:40 - 00:12:57 - D. van Willegen
 10. 5

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  In het Raadsprogramma 2022-2026 is opgenomen dat in Aalsmeer opkoopbescherming voor woningen wordt ingevoerd. Doel van dit voorstel is om dat te effectueren door voor het gehele grondgebied van de gemeente regels vast te stellen die voorkomen dat goedkope en middeldure koopwoningen de eerste vier jaar na aankoop worden verhuurd.

  00:12:50 - 00:12:57 - D. van Willegen
  00:12:57 - 00:14:25 - G.J.H. Winkels
  00:14:25 - 00:15:45 - D. van Willegen
 11. 6

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  De gemeente Aalsmeer neemt deel aan het samenwerkingsverband Amstelland Meerlanden overleg. Doel van dit voorstel is om kennis te nemen van de jaarrekening en begroting van het samenwerkingsverband en vast te stellen dat er geen zienswijze op deze documenten wordt ingezonden.

  00:14:36 - 00:15:45 - D. van Willegen
 12. 7

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  In het Raadsprogramma 2022-2026 heeft de gemeenteraad het college verzocht om een Masterplan Energie op te stellen. Daarnaast heeft de gemeenteraad in het Raadsprogramma verzocht om voor projecten en activiteiten met een grote impact op de samenleving een startnotitie te ontwikkelen en deze met de gemeenteraad af te stemmen. Het Plan van Aanpak Masterplan Energie geeft invulling aan de verzoeken van de gemeenteraad.

  00:14:51 - 00:15:45 - D. van Willegen
 13. 8
  BEHANDELSTUK
 14. 8.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer - VVD – GL – PvdA - D66 – CDA

  Aan de gemeenteraad Aalsmeer wordt gevraagd kennis te nemen van de jaarreke-ning 2022 en de meerjarenbegroting 2024-2027 van de OD NZKG. Hierbij bestaat de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Een zienswijze kan worden ingediend indien de raad het, op onderdelen, niet eens is met het gestelde in de meerjarenbegroting 2024-2027.

  00:15:06 - 00:15:45 - D. van Willegen
  00:15:45 - 00:16:35 - S.J.R. de Vries
  00:16:37 - 00:16:55 - D. van Willegen
  00:16:57 - 00:20:29 - W. Kikkert
  00:20:31 - 00:20:44 - D. van Willegen
  00:20:44 - 00:20:49 - S.J.R. de Vries
  00:20:50 - 00:21:45 - D. van Willegen
 15. 9

  00:21:10 - 00:21:45 - D. van Willegen
  00:21:45 - 00:23:44 - J.H. Buisma
  00:23:45 - 00:24:04 - D. van Willegen
  00:24:05 - 00:26:21 - J. Keessen
  00:26:21 - 00:26:29 - D. van Willegen
  00:26:33 - 00:27:35 - L.B. Kabout
  00:27:35 - 00:27:46 - J.H. Buisma
  00:27:46 - 00:27:55 - D. van Willegen
  00:27:55 - 00:27:57 - J.H. Buisma
  00:27:58 - 00:31:05 - L.B. Kabout
  00:31:05 - 00:31:17 - D. van Willegen
  00:31:17 - 00:31:42 - J.H. Buisma
  00:31:42 - 00:31:45 - D. van Willegen
  00:31:46 - 00:31:51 - L.B. Kabout
  00:31:51 - 00:31:53 - T. van der Meer
  00:31:53 - 00:32:03 - D. van Willegen
  00:32:03 - 00:32:04 - T. van der Meer
  00:32:05 - 00:32:14 - D. van Willegen
  00:32:14 - 00:32:42 - L.B. Kabout
  00:32:42 - 00:32:45 - J.H. Buisma
  00:32:45 - 00:32:48 - D. van Willegen
  00:32:48 - 00:32:59 - J.H. Buisma
  00:33:01 - 00:33:03 - D. van Willegen
  00:33:03 - 00:33:21 - L.B. Kabout
  00:33:24 - 00:33:25 - L.B. Kabout
  00:33:25 - 00:33:27 - D. van Willegen
  00:33:27 - 00:35:30 - L.B. Kabout
  00:35:30 - 00:35:32 - J.H. Buisma
  00:35:32 - 00:39:24 - L.B. Kabout
  00:39:24 - 00:39:33 - D. van Willegen
  00:39:33 - 00:39:45 - J. Keessen
  00:39:45 - 00:39:48 - D. van Willegen
  00:39:48 - 00:39:52 - J. Keessen
  00:39:52 - 00:40:06 - D. van Willegen
  00:40:06 - 00:40:27 - J. Keessen
  00:40:29 - 00:40:30 - D. van Willegen
  00:40:30 - 00:41:05 - L.B. Kabout
  00:41:05 - 00:41:06 - D. van Willegen
  00:41:06 - 00:41:47 - J. Keessen
  00:41:48 - 00:41:49 - D. van Willegen
  00:41:49 - 00:42:16 - L.B. Kabout
  00:42:16 - 00:42:48 - J. Keessen
  00:42:48 - 00:42:49 - D. van Willegen
  00:42:50 - 00:43:23 - L.B. Kabout
  00:43:24 - 00:44:21 - J. Keessen
  00:44:21 - 00:44:23 - D. van Willegen
  00:44:23 - 00:45:37 - L.B. Kabout
  00:45:37 - 00:45:38 - D. van Willegen
  00:45:38 - 00:46:16 - J. Keessen
  00:46:16 - 00:46:17 - D. van Willegen
  00:46:17 - 00:46:50 - L.B. Kabout
  00:46:50 - 00:46:53 - D. van Willegen
  00:46:53 - 00:47:25 - J.H. Buisma
  00:47:27 - 00:47:28 - D. van Willegen
  00:47:28 - 00:48:08 - L.B. Kabout
  00:48:09 - 00:48:16 - J.H. Buisma
  00:48:17 - 00:48:39 - D. van Willegen
  00:48:39 - 00:49:38 - S.J.R. de Vries
  00:49:38 - 00:49:48 - D. van Willegen
  00:49:48 - 00:49:57 - S.J.R. de Vries
  00:49:58 - 00:50:00 - D. van Willegen
  00:50:00 - 00:50:35 - L.B. Kabout
  00:50:35 - 00:50:38 - D. van Willegen
  00:50:38 - 00:50:59 - J.H. Buisma
  00:50:59 - 00:51:23 - D. van Willegen
 16. 10

  00:51:18 - 00:51:23 - D. van Willegen