Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 16 maart 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. (Gido) Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

  De vier winnaars van deze campagne dragen hun ‘elfje’ voor.

  00:01:38 - 00:04:14 - G.E. Oude Kotte
  00:04:14 - 00:04:16 - Stan van Kessel
  00:04:16 - 00:04:24 - G.E. Oude Kotte
  00:04:26 - 00:07:44 - Stan van Kessel
  00:08:48 - 00:08:54 - G.E. Oude Kotte
  00:10:02 - 00:10:44 - G.E. Oude Kotte
 3. 1.1

  00:12:14 - 00:13:42 - G.E. Oude Kotte
  00:13:42 - 00:14:06 - J.H. Buisma
 4. 1.2

  Besluit

  De heer Buisma (PvdA) geeft aan de raadsbrief d.d. 14-03-2023 inzake woondeal MRA te willen agenderen voor de beeldvormende commissie.
  De voorzitter geeft aan dat dit verzoek voorgelegd dient te worden aan de agendacommissie. De agenda wordt conform vastgesteld.

  00:13:42 - 00:14:06 - J.H. Buisma
  00:14:07 - 00:16:54 - G.E. Oude Kotte
 5. 1.3

  Besluit

  Conform vastgesteld

  00:14:29 - 00:16:54 - G.E. Oude Kotte
 6. 1.4

 7. 1.5

  Besluit

  Er zijn geen separate voorstellen ter bekrachtiging geheimhouding voorgelegd.

 8. 1.6

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen van het college

  00:14:45 - 00:16:54 - G.E. Oude Kotte
 9. 2

  Wethouder Van Rijn geeft een toelichting op zijn beslissing om terug te treden.
  Aansluitend krijgen de fracties het woord waarbij o.a. gelegenheid is voor toelichting op het te volgen proces.
  Spreekvolgorde: VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA – D66 - GL - PvdA

  Besluit

  Wethouder Van Rijn geeft een toelichting op de reden waarom hij terugtreedt en verlaat daarna de vergadering.

  Naar aanleiding van het vertrek van wethouder Van Rijn wisselen de fracties hun reacties hierop uit. Hierna hebben de fracties behoefte aan een schorsing zodat zij binnen hun fractie e.e.a. kunnen bespreken.
  Tevens wordt aansluitend een ingelaste Presidiumvergadering gehouden.

  De voorzitter schetst het proces voor het verloop van de bespreking van dit onderwerp.
  Komende maandag komen de coalitiepartijen bij elkaar om over het vervolgproces te spreken; later in de week worden ook GL en PvdA aangehaakt.

  De fractie D66 doet een ordevoorstel om, mede namens de VVD en het CDA, een motie in te dienen ‘Motie opzeggen vertrouwen in wethouder Kuin’.

  1.Moties
  M23-1 Motie ‘Opzeggen vertrouwen in wethouder Kuin’ (ingediend door de fracties D66, CDA en VVD)
  Fractie en aantallen
  Aangenomen
  Voor : 14 (CDA, VVD en D66)
  Tegen : 6 (AA)
  De fracties GroenLinks en PvdA onthouden zich van stemming en hebben de vergadering verlaten.

  2.Besluit ontslag met onmiddellijke ingang van wethouder Kuin
  De fracties GroenLinks en PvdA onthouden zich van stemming en hebben de vergadering verlaten.
  mevrouw Lakerveld neemt geen deel aan deze stemcommissie.
  De stemcommissie bestaat uit de dames Harte, Geisler en Mijwaart.
  Uitslag van de schriftelijke stemming inzake ontslag met onmiddellijke ingang van wethouder Kuin:
  20 uitgebrachte stemmen, waarvan 20 geldig; 14 akkoord met en 6 tegen het besluit.

  Moties

  Titel
  Opzeggen vertrouwen wethouder Kuin
  00:15:04 - 00:16:54 - G.E. Oude Kotte
  00:17:08 - 00:26:50 - R.K. van Rijn
  00:26:51 - 00:26:56 - G.E. Oude Kotte
  00:38:24 - 00:38:45 - G.E. Oude Kotte
  00:38:45 - 00:41:17 - D.G. van der Zwaag
  00:41:17 - 00:41:20 - G.E. Oude Kotte
  00:41:21 - 00:41:57 - J. Keessen
  00:41:57 - 00:41:59 - G.E. Oude Kotte
  00:41:59 - 00:42:23 - D. van Willegen
  00:42:23 - 00:42:25 - G.E. Oude Kotte
  00:42:25 - 00:44:22 - S.J.R. de Vries
  00:44:23 - 00:44:24 - G.E. Oude Kotte
  00:44:24 - 00:46:53 - R.P. Fransen
  00:46:54 - 00:47:02 - G.E. Oude Kotte
  00:47:03 - 00:48:54 - J.H. Buisma
  00:48:55 - 00:49:03 - G.E. Oude Kotte
  00:49:17 - 00:51:16 - W. Kikkert
  00:51:19 - 00:51:21 - G.E. Oude Kotte
  00:51:21 - 00:51:28 - R.P. Fransen
  00:51:28 - 00:51:44 - G.E. Oude Kotte
  00:51:49 - 00:51:51 - G.E. Oude Kotte
  00:51:51 - 00:51:59 - J.H. Buisma
  00:51:59 - 00:52:20 - G.E. Oude Kotte
  00:52:20 - 00:53:06 - J. Keessen
  00:53:06 - 00:53:09 - G.E. Oude Kotte
  00:53:10 - 00:53:40 - D. van Willegen
  00:53:40 - 00:53:43 - G.E. Oude Kotte
  00:53:43 - 00:54:07 - R.P. Fransen
  00:54:07 - 00:54:09 - G.E. Oude Kotte
  00:54:09 - 00:54:27 - D. van Willegen
  00:54:28 - 00:54:31 - G.E. Oude Kotte
  00:54:31 - 00:54:45 - D.G. van der Zwaag
  00:54:46 - 00:54:50 - G.E. Oude Kotte
  00:54:50 - 00:55:33 - S.J.R. de Vries
  00:55:33 - 00:55:35 - G.E. Oude Kotte
  00:55:35 - 00:57:05 - R.P. Fransen
  00:57:06 - 00:57:09 - G.E. Oude Kotte
  00:57:09 - 00:58:17 - J.H. Buisma
  00:58:18 - 01:02:39 - G.E. Oude Kotte
  01:02:39 - 01:02:47 - R.P. Fransen
  01:02:47 - 01:02:55 - G.E. Oude Kotte
  01:02:56 - 01:03:29 - W. Kikkert
  01:03:31 - 01:03:39 - G.E. Oude Kotte
  02:20:41 - 02:21:17 - G.E. Oude Kotte
  02:25:10 - 02:26:30 - G.E. Oude Kotte
  02:26:30 - 02:28:27 - R.P. Fransen
  02:28:28 - 02:28:42 - G.E. Oude Kotte
  02:28:42 - 02:30:27 - J.H. Buisma
  02:30:27 - 02:30:38 - G.E. Oude Kotte
  02:30:39 - 02:31:54 - J. Keessen
  02:31:54 - 02:31:55 - G.E. Oude Kotte
  02:31:55 - 02:32:35 - D. van Willegen
  02:32:35 - 02:32:57 - R.P. Fransen
  02:32:57 - 02:33:09 - G.E. Oude Kotte
  02:33:09 - 02:33:45 - D.G. van der Zwaag
  02:33:47 - 02:34:13 - G.E. Oude Kotte
  02:34:14 - 02:36:06 - S.J.R. de Vries
  02:36:06 - 02:36:21 - G.E. Oude Kotte
  02:36:37 - 02:36:57 - W. Kikkert
  02:36:58 - 02:37:26 - G.E. Oude Kotte
  02:37:26 - 02:38:01 - J. Keessen
  02:38:01 - 02:38:03 - G.E. Oude Kotte
  02:38:03 - 02:38:52 - R.P. Fransen
  02:38:52 - 02:38:53 - G.E. Oude Kotte
  02:38:53 - 02:39:00 - R.P. Fransen
  02:39:00 - 02:39:44 - G.E. Oude Kotte
  02:39:44 - 02:40:10 - R.P. Fransen
  02:40:10 - 02:40:11 - G.E. Oude Kotte
  02:40:11 - 02:40:29 - J.H. Buisma
  02:40:30 - 02:40:47 - G.E. Oude Kotte
  02:40:47 - 02:41:26 - S.J.R. de Vries
  02:41:26 - 02:41:32 - G.E. Oude Kotte
  02:41:32 - 02:41:49 - J. Keessen
  02:41:49 - 02:41:59 - G.E. Oude Kotte
  02:42:55 - 02:43:09 - G.E. Oude Kotte
  02:43:10 - 02:43:41 - J. Keessen
  02:43:41 - 02:43:58 - G.E. Oude Kotte
  02:43:58 - 02:44:00 - J.H. Buisma
  02:44:00 - 02:44:07 - G.E. Oude Kotte
  02:44:07 - 02:44:27 - J.H. Buisma
  02:44:28 - 02:45:01 - G.E. Oude Kotte
  02:45:01 - 02:45:06 - R.P. Fransen
  02:45:06 - 02:45:11 - G.E. Oude Kotte
  02:48:32 - 02:48:51 - G.E. Oude Kotte
  02:48:51 - 02:49:52 - S.J.R. de Vries
  02:49:53 - 02:50:04 - G.E. Oude Kotte
  02:50:04 - 02:50:22 - J. Keessen
  02:50:23 - 02:50:25 - G.E. Oude Kotte
  02:50:25 - 02:50:31 - D. van Willegen
  02:50:31 - 02:50:32 - G.E. Oude Kotte
  02:50:32 - 02:50:36 - D.G. van der Zwaag
  02:50:36 - 02:50:38 - G.E. Oude Kotte
  02:50:38 - 02:51:14 - R.P. Fransen
  02:51:15 - 02:51:20 - G.E. Oude Kotte
  02:51:20 - 02:52:13 - J.H. Buisma
  02:52:14 - 02:54:41 - G.E. Oude Kotte
  03:00:18 - 03:01:02 - G.E. Oude Kotte
  03:05:11 - 03:05:17 - G.E. Oude Kotte
  03:05:17 - 03:05:32 - M.J. Geisler
  03:05:33 - 03:06:19 - G.E. Oude Kotte
  03:06:19 - 03:06:30 - R.P. Fransen
  03:06:30 - 03:07:23 - G.E. Oude Kotte
 10. 3
  BENOEMINGEN
 11. 3.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Uit oogpunt van de continuïteit van de ondersteuning van de vergaderingen van de gemeenteraad en raadscommissies wordt voorgesteld een 2e en 3e plaatsvervangend griffier te benoemen.

  Besluit

  De stemcommissie bestaat uit de dames Harte, Geisler en Mijwaart.

  Uitslag van de schriftelijke stemming: Mevrouw C.M. de Heus:
  23 uitgebrachte stemmen, waarvan 23 geldig en 23 akkoord met de benoeming van mevrouw De Heus.

  De heer Kunis:
  23 uitgebrachte stemmen, waarvan 23 geldig en 23 akkoord met de benoeming van de heer Kunis.

  Mevrouw de Heus legt de verklaring en belofte af; de heer Kunis zal in een eerstvolgende vergadering worden beëdigd.

  03:07:00 - 03:07:23 - G.E. Oude Kotte
  03:07:38 - 03:08:19 - G.E. Oude Kotte
  03:14:20 - 03:14:24 - G.E. Oude Kotte
  03:14:24 - 03:14:42 - M.J. Geisler
  03:14:42 - 03:15:05 - G.E. Oude Kotte
  03:15:17 - 03:15:30 - W. Kikkert
  03:15:32 - 03:15:52 - G.E. Oude Kotte
  03:15:57 - 03:16:01 - G.E. Oude Kotte
  03:16:25 - 03:16:39 - G.E. Oude Kotte
  03:16:52 - 03:17:47 - G.E. Oude Kotte
  03:18:17 - 03:18:51 - G.E. Oude Kotte
 12. 4

  03:18:32 - 03:18:51 - G.E. Oude Kotte
 13. 4.1

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Spreekvolgorde: D66 – CDA – Absoluut Aalsmeer - VVD – GL - PvdA
  Het doel van de startnotitie is te komen tot functiewijziging in het plangebied en de functie van Ophelialaan 230 (inclusief 230a en 228a) in een nieuw bestemmingsplan te wijzigen van een bestemming maatschappelijk (onderwijs) naar een bestemming wonen.
  De raad wordt gevraagd de Nota van Beantwoording en de Startnotitie de Hoeksteen vast te stellen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  1. De beantwoording van de ingekomen reacties overeenkomstig de Nota van
   beantwoording behorende bij Startnotitie De Hoeksteen vast te stellen;
  2. De Startnotitie De Hoeksteen, alsmede bijlagen 1 t/m 4 en de geheime bijlage 5
   vast te stellen.

  Voorstel aangenomen
  Voor : 21 (D66/CDA/VVD/AA)
  Tegen : 2 (GL)

  03:18:40 - 03:18:51 - G.E. Oude Kotte
  03:18:51 - 03:19:47 - S.J.R. de Vries
  03:19:48 - 03:19:50 - G.E. Oude Kotte
  03:19:50 - 03:20:15 - G.J.H. Winkels
  03:20:15 - 03:20:16 - G.E. Oude Kotte
  03:20:17 - 03:20:50 - J. Keessen
  03:20:51 - 03:20:53 - G.E. Oude Kotte
  03:20:54 - 03:21:30 - J. de Vries
  03:21:30 - 03:21:31 - G.E. Oude Kotte
  03:21:31 - 03:22:42 - R.P. Fransen
  03:22:42 - 03:22:43 - G.E. Oude Kotte
  03:22:43 - 03:24:56 - J.H. Buisma
  03:24:56 - 03:25:04 - G.E. Oude Kotte
  03:25:07 - 03:25:13 - G.E. Oude Kotte
  03:25:15 - 03:27:19 - L.B. Kabout
  03:27:20 - 03:28:09 - G.E. Oude Kotte
  03:28:09 - 03:28:33 - P.F. van den Nouland
  03:28:37 - 03:28:38 - G.E. Oude Kotte
  03:28:41 - 03:28:42 - G.E. Oude Kotte
  03:28:42 - 03:30:47 - W.T.J.M. Koster
 14. 5

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: CDA – Absoluut Aalsmeer - VVD – GL - PvdA - D66
  Het doel van de termijnagenda 2023 Metropoolregio Amsterdam is inzichtelijk te
  maken welke onderwerpen (met welke bespreekpunten) het komende jaar op de agenda’s staan van de verschillende bestuurlijke overleggen.
  De raad wordt gevraagd geen ‘wensen en opvattingen’ in te dienen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  1.De termijnagenda 2023 van de Metropoolregio Amsterdam voor kennisgeving aan
     te nemen;
  2.Geen “wensen en opvattingen” in te dienen.

  Voorstel aangenomen met algemene stemmen

  03:29:10 - 03:30:47 - W.T.J.M. Koster
  03:30:47 - 03:30:49 - G.E. Oude Kotte
  03:30:49 - 03:31:18 - D.G. van der Zwaag
  03:31:20 - 03:31:27 - G.E. Oude Kotte
  03:31:27 - 03:32:11 - R.P. Fransen
  03:32:12 - 03:32:13 - G.E. Oude Kotte
  03:32:16 - 03:32:17 - G.E. Oude Kotte
  03:32:18 - 03:32:25 - G.E. Oude Kotte
  03:32:25 - 03:32:29 - R.P. Fransen
  03:32:29 - 03:32:32 - G.E. Oude Kotte
  03:32:32 - 03:32:37 - S.J.R. de Vries
  03:32:38 - 03:34:06 - G.E. Oude Kotte
 15. 6

  Besluit

  Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier ingediend.

 16. 7

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om
  23.35 uur.

  03:33:55 - 03:34:06 - G.E. Oude Kotte