Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 16 november 2023

20:00 - 21:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1.1

  00:02:48 - 00:02:51 - T. van der Meer
  00:03:02 - 00:04:38 - G.E. Oude Kotte
  00:04:39 - 00:05:27 - R.P. Fransen
  00:05:28 - 00:06:08 - G.E. Oude Kotte
  00:06:08 - 00:06:27 - D.G. van der Zwaag
  00:06:28 - 00:06:29 - G.E. Oude Kotte
  00:06:29 - 00:06:40 - J. Keessen
  00:06:40 - 00:06:47 - G.E. Oude Kotte
  00:06:47 - 00:07:11 - R.P. Fransen
  00:07:13 - 00:07:50 - G.E. Oude Kotte
  00:07:50 - 00:07:57 - R.P. Fransen
  00:07:59 - 00:08:05 - G.E. Oude Kotte
  00:08:06 - 00:08:41 - G.E. Oude Kotte
 3. 1.2

 4. 1.3

 5. 1.4

 6. 1.5

  00:08:36 - 00:08:41 - G.E. Oude Kotte
  00:08:45 - 00:09:34 - L.B. Kabout
  00:09:34 - 00:10:06 - G.E. Oude Kotte
 7. 2
  AKKOORDSTUKKEN
 8. 2.1

  Het doel van dit onderwerp is te voldoen aan de verplichting uit artikel 213 lid 2 van de Gemeentewet, die bepaalt dat de gemeenteraad een of meer accountants aanwijst ten behoeve van de uitvoering van de controle van de in artikel 197 van de Gemeentewet bedoelde jaarrekening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4)
  00:09:39 - 00:10:06 - G.E. Oude Kotte
  00:10:06 - 00:10:14 - D.G. van der Zwaag
  00:10:14 - 00:11:47 - G.E. Oude Kotte
 9. 3

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Uit de commissie Ruimte van 10 en 31 oktober 2023.
  De gemeente wil dat de regels rondom aanleg, eigendom, beheer en onderhoud eenduidig en dekkend zijn en dat de kostenaspecten en belastingtechnische aspecten geregeld zijn.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4)
  00:10:24 - 00:11:47 - G.E. Oude Kotte
 10. 4

  Portefeuillehouders: L.B. Kabout en G.E. Oude Kotte
  Het doel is een bijdrage te verkrijgen in de gemeentelijke kosten voor een waterbodemonderzoek naar ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4)
  00:10:54 - 00:11:47 - G.E. Oude Kotte
 11. 5

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van het voorstel is om de samenwerkingsregeling beter passend te maken bij de doelstelling van de samenwerking Amstelland-Meerlanden en het voldoen aan de gewijzigde wetgeving.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4)
  00:11:09 - 00:11:47 - G.E. Oude Kotte
 12. 6

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de commissie Ruimte van 10 en 31 oktober 2023.
  Doel van dit besluit is het maken van een financieel kader waarbinnen kosten kunnen worden gemaakt en opbrengsten gerealiseerd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4)
  00:11:24 - 00:11:47 - G.E. Oude Kotte
 13. 7

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de commissie Ruimte van 10 en 31 oktober 2023.
  Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een juridisch-planologisch kader voor de bouw van maximaal 22 woningen aan de Ophelialaan – Jac. P. Thijsselaan.
  Het beeldkwaliteitsplan bevat eisen voor de vorm, beeld en sfeer van de bebouwing en de inrichting van de buitenruimte en de samenhang tussen beide.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4)
  00:11:39 - 00:11:47 - G.E. Oude Kotte
  00:11:47 - 00:12:20 - R.P. Fransen
  00:12:21 - 00:12:25 - G.E. Oude Kotte
  00:12:28 - 00:12:59 - L.B. Kabout
  00:13:00 - 00:14:47 - G.E. Oude Kotte
 14. 8

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de commissie Ruimte van 10 en 31 oktober 2023.
  Door het nemen van dit herstelbesluit over de geconstateerde gebreken kan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een definitief oordeel geven over het bestemmingsplan Uiterweg-Plasoevers 2021 met het doel het bestemmingsplan onherroepelijk te laten worden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4)
  00:13:42 - 00:14:47 - G.E. Oude Kotte
 15. 9

  Portefeuillehouder: L.B. Kabout
  Uit de commissie Ruimte van 10 en 31 oktober 2023.
  Het doel van het paraplubestemmingsplan datacenter Aalsmeer is het bieden van een juridisch-planologisch kader voor datacenters in Aalsmeer en het in overeenstemming brengen met provinciale regelgeving.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4)
  00:13:44 - 00:14:47 - G.E. Oude Kotte
 16. 10

  Portefeuillehouder: W. Kikkert
  Uit de commissie Ruimte van 10 en 31 oktober 2023.
  Het doel van de Kerkenvisie is het in beeld brengen van de mate van bedreiging van het waardevolle religieuze erfgoed en het proactief vergroten van het duurzaam toekomstperspectief in samenwerking met de kerkeigenaren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4)
  00:13:46 - 00:14:47 - G.E. Oude Kotte
 17. 11

  00:13:55 - 00:14:47 - G.E. Oude Kotte
  00:21:57 - 00:22:11 - G.E. Oude Kotte
  00:22:11 - 00:22:13 - T. van der Meer
  00:22:13 - 00:22:15 - G.E. Oude Kotte
  00:22:15 - 00:22:32 - T. van der Meer
  00:22:32 - 00:22:47 - G.E. Oude Kotte
  00:22:47 - 00:22:58 - T. van der Meer
  00:22:58 - 00:23:56 - G.E. Oude Kotte
 18. 11.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit voorstel is wethouder Spaargaren te benoemen tot lid van de Commissie Gemeentelijke Ereblijken.

 19. 12

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Het doel van dit voorstel is het borgen van de continuïteit van de ondersteuning van de gemeenteraad door de griffie.

  00:26:47 - 00:29:56 - G.E. Oude Kotte
 20. 13
  BESPREEKSTUKKEN
 21. 13.1

  Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren
  Het doel van dit voorstel is Stedin in staat te stellen het aandelenkapitaal uit te breiden ten einde ook de investeringen ten behoeve van de energietransitie te kunnen doen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (3), Raadsleden CDA 2022-2026 (5), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (2), Raadsleden VVD 2022-2026 (4)
  00:27:08 - 00:29:56 - G.E. Oude Kotte
  00:35:27 - 00:35:35 - G.E. Oude Kotte
 22. 14

  Moties

  Titel
  Motie M23-20 Bescherming van Gezondheidsbelangen boven economische belangen
  00:37:00 - 00:37:21 - D. van Willegen
  00:37:21 - 00:41:10 - R.P. Fransen
  00:41:10 - 00:41:11 - D. van Willegen
  00:41:11 - 00:44:11 - R.P. Fransen
  00:44:11 - 00:44:21 - D. van Willegen
  00:44:21 - 00:44:22 - G. Holtrop
  00:44:22 - 00:44:25 - D. van Willegen
  00:44:25 - 00:45:51 - G. Holtrop
  00:45:52 - 00:45:53 - J.G.E. Bouwmeester
  00:45:53 - 00:45:54 - S.J.R. de Vries
  00:45:54 - 00:45:57 - J.G.E. Bouwmeester
  00:45:57 - 00:47:45 - S.J.R. de Vries
  00:47:45 - 00:47:46 - D. van Willegen
  00:47:46 - 00:47:49 - J. Keessen
  00:47:49 - 00:47:51 - T. van der Meer
  00:47:51 - 00:48:25 - J. Keessen
  00:48:26 - 00:48:27 - J.G.E. Bouwmeester
  00:48:27 - 00:48:29 - T. van der Meer
  00:48:29 - 00:49:34 - J.G.E. Bouwmeester
  00:49:35 - 00:50:15 - T. van der Meer
  00:50:16 - 00:50:40 - D. van Willegen
  00:50:49 - 00:51:43 - G.E. Oude Kotte
  00:51:45 - 00:52:28 - D. van Willegen
 23. 15

  00:52:21 - 00:52:28 - D. van Willegen
  00:52:28 - 00:52:40 - R.P. Fransen
  00:52:40 - 00:52:41 - D. van Willegen
  00:52:41 - 00:55:36 - R.P. Fransen
  00:55:36 - 00:55:44 - D. van Willegen
  00:55:54 - 01:02:07 - G.E. Oude Kotte
  01:02:08 - 01:02:11 - D. van Willegen
  01:02:11 - 01:02:14 - W.T.J.M. Koster
  01:02:14 - 01:02:28 - R.P. Fransen
  01:02:29 - 01:02:38 - D. van Willegen
  01:02:38 - 01:04:05 - W.T.J.M. Koster
  01:04:05 - 01:04:18 - D. van Willegen
  01:04:18 - 01:04:31 - W.T.J.M. Koster
  01:04:31 - 01:04:37 - D. van Willegen
  01:04:40 - 01:06:32 - G.E. Oude Kotte
  01:06:32 - 01:07:09 - D. van Willegen
 24. 16
  Sluiting