Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 20 juli 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 0.2

 3. 1.1

  00:08:17 - 00:08:18 - D.M. Prent Bouten
  00:08:46 - 00:10:30 - G.E. Oude Kotte
 4. 1.2

  00:10:01 - 00:10:30 - G.E. Oude Kotte
 5. 1.3

  Besluit

  Er is geen actieve informatie uit het college

  00:10:04 - 00:10:30 - G.E. Oude Kotte
 6. 1.4

  Besluit

  Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties

  00:10:07 - 00:10:30 - G.E. Oude Kotte
 7. 2
  BESLOTEN VERGADERING
 8. 2.0

  02:15:33 - 02:16:13 - D. van Willegen
  02:16:14 - 02:17:21 - G.E. Oude Kotte
 9. 2.1

  De raad vergadert in beslotenheid
  ++
  ++
  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van de bespreking is om 1) de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen zich te informeren over de aanleiding van het vertrek van twee wethouders op 16 maart 2023 aan de hand van bespreking van het reconstructief leeronderzoek naar de gebeurtenissen en 2) om te leren van deze casuïstiek over integriteit en vertrouwen.

  Besluit

  1. De conclusies en aanbevelingen uit het reconstructief leeronderzoek zoals vermeld in het raadsvoorstel op pagina 2 te onderschrijven.


  2. De volgende procesafspraken vast te stellen om de weerbaarheid van de gemeen- teraad en het college van B&W te versterken bij vraagstukken over integriteit en vertrouwen:
  - Het instellen van een stuurgroep onder leiding van een door de raad aan te
  wijzen voorzitter om werkconferenties met de gemeenteraad en het college
  te organiseren over het onderwerp integriteit en deze te borgen, daarnaast
  zorgdragen voor vernieuwing van de gedragscodes voor bestuurders,
  burgemeester en gemeenteraad en aanscherping van de pre-benoemings-
  toets voor kandidaat-wethouders (te laten) voorbereiden;
  - Het opstellen van een geactualiseerd ‘levend’ protocol Integriteit ten behoe- ve van de gemeenteraad;
  - Het opstellen van een raadsbreed convenant “Zo Gaan We Met Elkaar Om in Politiek Aalsmeer en daarbuiten’;
  - In de toegezegde nota Integriteit een plan van aanpak te beschrijven voor de bovengenoemde stappen.

  02:16:17 - 02:17:21 - G.E. Oude Kotte
 10. 3
  OPENBARE VERGADERING
 11. 3.0

  02:16:19 - 02:17:21 - G.E. Oude Kotte
 12. 3.1

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Doel van de bespreking is om verantwoording af te leggen over de aanleiding van het vertrek van twee wethouders op 16 maart 2023 door de conclusies en aanbevelingen van het leeronderzoek openbaar te maken, te bespreken en te onderschrijven en om procesafspraken vast te stellen voor toekomstige vraagstukken over integriteit en vertrouwen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer 2022-2026 (4), Raadsleden CDA 2022-2026 (6), Raadsleden D66 2022-2026 (3), Raadsleden FlorAalsmeer 2023-2026 (2), Raadsleden GL 2018 - 2026 (1), Raadsleden VVD 2022-2026 (5), Raadslid PvdA 2018 - 2026 (1)

  Besluit

  1. De conclusies en aanbevelingen uit het reconstructief leeronderzoek zoals vermeld in het raadsvoorstel op pagina 2 te onderschrijven.


  2. De volgende procesafspraken vast te stellen om de weerbaarheid van de gemeenteraad en het college van B&W te versterken bij vraagstukken over integriteit en vertrouwen:
  - Het instellen van een stuurgroep onder leiding van een door de raad aan te
  wijzen voorzitter om werkconferenties met de gemeenteraad en het college
  te organiseren over het onderwerp integriteit en deze te borgen, daarnaast
  zorgdragen voor vernieuwing van de gedragscodes voor bestuurders,
  burgemeester en gemeenteraad en aanscherping van de pre-benoemings-
  toets voor kandidaat-wethouders (te laten) voorbereiden;
  - Het opstellen van een geactualiseerd ‘levend’ protocol Integriteit ten behoe- ve van de gemeenteraad;
  - Het opstellen van een raadsbreed convenant “Zo Gaan We Met Elkaar Om in Politiek Aalsmeer en daarbuiten’;
  - In de toegezegde nota Integriteit een plan van aanpak te beschrijven voor de bovengenoemde stappen.

  02:16:31 - 02:17:21 - G.E. Oude Kotte
  02:17:22 - 02:17:41 - D. van Willegen
  02:17:41 - 02:18:27 - G.J.H. Winkels
  02:18:27 - 02:18:36 - D. van Willegen
  02:18:36 - 02:19:24 - D.G. van der Zwaag
  02:19:25 - 02:19:29 - D. van Willegen
  02:19:29 - 02:20:11 - D.M. Prent Bouten
  02:20:11 - 02:20:15 - D. van Willegen
  02:20:15 - 02:20:18 - D.M. Prent Bouten
  02:20:18 - 02:20:24 - D. van Willegen
  02:20:24 - 02:24:28 - G. Holtrop
  02:24:28 - 02:24:34 - D. van Willegen
  02:24:34 - 02:26:16 - D.M. Prent Bouten
  02:26:16 - 02:26:22 - D. van Willegen
  02:26:22 - 02:26:57 - S.J.R. de Vries
  02:26:58 - 02:27:28 - D. van Willegen
  02:27:28 - 02:27:57 - P. Lakerveld
  02:27:58 - 02:28:22 - D. van Willegen
  02:28:22 - 02:31:53 - J.H. Buisma
  02:31:56 - 02:31:57 - D. van Willegen
  02:31:57 - 02:32:14 - J. Keessen
  02:32:14 - 02:32:28 - D. van Willegen
  02:32:31 - 02:32:35 - G.E. Oude Kotte
  02:32:38 - 02:36:07 - G.E. Oude Kotte
  02:36:07 - 02:36:11 - D. van Willegen
  02:36:11 - 02:36:25 - D.M. Prent Bouten
  02:36:25 - 02:36:27 - D. van Willegen
  02:36:27 - 02:37:19 - G.E. Oude Kotte
  02:37:19 - 02:37:32 - D. van Willegen
  02:37:32 - 02:38:13 - G.J.H. Winkels
  02:38:13 - 02:38:17 - D. van Willegen
  02:38:17 - 02:38:33 - D.G. van der Zwaag
  02:38:34 - 02:38:37 - D. van Willegen
  02:38:40 - 02:38:57 - S.J.R. de Vries
  02:38:58 - 02:39:04 - D. van Willegen
  02:39:04 - 02:39:26 - D.M. Prent Bouten
  02:39:27 - 02:39:31 - D. van Willegen
  02:39:31 - 02:39:35 - P. Lakerveld
  02:39:36 - 02:39:38 - D. van Willegen
  02:39:38 - 02:40:07 - J.H. Buisma
  02:40:09 - 02:40:12 - D. van Willegen
  02:40:12 - 02:40:19 - J. Keessen
  02:40:20 - 02:41:11 - D. van Willegen
 13. 4
  Sluiting