Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 28 oktober 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Burgerzaal
Voorzitter
G.E. Oude Kotte
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de Raadsvergadering op donderdag 28 oktober 2021, in de Burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda documenten

Agendapunten

Portefeuillehouder: R.K. van Rijn
Doel van dit voorstel is om de kosten van de Tozo regeling (uit de eerste periode) waarvan de gemeente de rechtmatigheid onvoldoende kan aantonen in aanmerking te laten komen voor vergoeding door het Rijk.

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
De Auditcommissie stelt de gemeenteraad voor om de huidige dienstverleningsovereenkomst met de Friese Rekenkameronderzoekers te verlengen voor de periode van twee jaar tot en met 2023.

Portefeuillehouder: W.B. Alink-Scheltema
Uit de Commissie Ruimte en Economie van 12 oktober 2021.
De raad wordt gevraagd in te stemmen met de tijdelijke toetreding van de gemeente Weesp aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2022. Gedurende 2022 fuseert gemeente Weesp met de gemeente Amsterdam. Door de tijdelijke toetreding van gemeente Weesp aan de Omgevingsdienst is het grondgebied van Weesp het gehele jaar onderdeel van deze samenwerking, wat een wettelijk vereiste is.

Portefeuillehouders: R.K. van Rijn en L.B. Kabout
Spreekvolgorde: D66 – GL – RM – VVD - Absoluut Aalsmeer – CDA - PvdA
Uit de Commissie Ruimte en Economie van 12 oktober 2021.
Het doel van de startnotitie Oosteindedriehoek deelgebied 1 is om het ruimtelijk
kader en de randvoorwaarden voor deze ontwikkeling te bepalen. Op deze manier
wordt woningbouw op de voormalige glastuinbouwgronden tussen de Aalsmeerder-
weg, Legmeerdijk en woonwijk Nieuw Oosteinde mogelijk gemaakt. In het plangebied wordt ruimte gereserveerd voor de realisatie van een Integraal Kind-
Centrum.

Portefeuillehouder: L.B. Kabout
Spreekvolgorde: Absoluut Aalsmeer - D66 – GL – RM – VVD - CDA - PvdA
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet kan het college zonder tussenkomst van de gemeenteraad besluiten nemen om af te wijken van het omgevingsplan met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. Het doel van dit voorstel is dat de gemeenteraad aangeeft in welke gevallen de raad vooraf bindend advies uit wil brengen over bepaalde afwijkingen van het omgevingsplan.
De raad wordt tevens voorgesteld de vaststelling van bepaalde onderdelen van het omgevingsplan te delegeren aan het college van B&W. Aanleiding voor beide besluiten is de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2022.

De gemeenteraad vervolgt de vergadering achter gesloten deuren.