Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 11 november 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Burgerzaal
Voorzitter
Fransen, R.P.
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de Begrotingsraad op donderdag 11 november 2021, in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda documenten

Agendapunten

Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
Spreekvolgorde: CDA – VVD – Absoluut Aalsmeer – GL – D66 – PvdA – RM
De behandeling van dit onderwerp is gericht op het vaststellen van de Programmabegroting 2022 inclusief de investeringen en de voor de investeringen benodigde beschikbaar te stellen.
20.05 uur 1e termijn van de raad (8 min per fractie) en indienen van eventuele moties en amendementen en debat
21.05 uur reactie van het college van B&W
21.30 uur schorsing
21.45 uur 2e termijn van de raad
22.30 uur reactie van het college van B&W
22.55 besluitvorming
De vermelde tijden zijn richttijden