Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

3.Raad (besluitvormend)

donderdag 11 november 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Burgerzaal

Voorzitter
Fransen, R.P.
Toelichting

Uitnodiging voor het bijwonen van de Begrotingsraad op donderdag 11 november 2021, in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Aanvang: 20.00 uur.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 0.1

 2. 1.1
  Opening door de voorzitter, de heer G.E. Oude Kotte
 3. 1.2

  Besluit

  De agenda is conform vastgesteld

 4. 1.3

  Besluit

  Er zijn geen voorstellen ter bekrachtiging van de geheimhouding

 5. 2

  Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte
  Spreekvolgorde: CDA – VVD – Absoluut Aalsmeer – GL – D66 – PvdA – RM
  De behandeling van dit onderwerp is gericht op het vaststellen van de Programmabegroting 2022 inclusief de investeringen en de voor de investeringen benodigde beschikbaar te stellen.
  20.05 uur 1e termijn van de raad (8 min per fractie) en indienen van eventuele moties en amendementen en debat
  21.05 uur reactie van het college van B&W
  21.30 uur schorsing
  21.45 uur 2e termijn van de raad
  22.30 uur reactie van het college van B&W
  22.55 besluitvorming
  De vermelde tijden zijn richttijden

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Raadsleden Absoluut Aalsmeer (4), Raadsleden CDA (8), Raadsleden D66 (1), Raadsleden fractie René Martijn (1), Raadsleden GL (2), Raadsleden VVD (6), Raadslid PvdA (1)

  Besluit

  1. De programmabegroting 2022 vast te stellen;
  2. De voorgestelde investeringen conform paragraaf 4.2 vast te stellen en de hiervoor benodigde kredieten beschikbaar te stellen;
  3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025.

  Amendementen

  Titel
  Amendement 'Schiphol in evenwicht met de omgeving'

  Moties

  Titel
  Dempen put voordat kalf verdronken is
  Geen fossiele reclame
  Klimaatcrisis
  Motie Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022
  Motie 'Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022'
  Motie Witte anjer perkje
  Onderzoek naar mogelijkheden (tijdelijke) starterswoningen (circa 400) op locatie voormalig terrein Proefstation in de Linnaeuslaan
  Verkeersveiligheid N196
  Volkshuisvesting
 6. 3

  Besluit

  De voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur